Ook de 'harde kern' heeft recht op perspectieven

  • Gepost op dinsdag 3 november 2009 om 16:14
  • door Fons Leroy

Dat personen met een arbeidshandicap ‘niet in staat om te werken’ zouden zijn, zoals vandaag te lezen staat in De Standaard, heb ik nooit beweerd. De moeilijk in te schakelen werkzoekenden waarover ik het deze maand heb in mijn persoonlijke blog, mogen in geen geval over dezelfde kam geschoren worden als de 30.700 werkzoekende personen met een arbeidshandicap die momenteel ingeschreven zijn bij de VDAB.

 

Het merendeel van de werkzoekende personen met een arbeidshandicap beschikt over heel wat troeven om op de arbeidsmarkt het verschil te maken en botst in de zoektocht naar een baan helaas vaak meer op vooroordelen aan de kant van rekruteerders dan op persoonlijke beperkingen. Recent werden er bovendien door de Vlaamse overheid verscheidene initiatieven genomen om de (her)inschakeling van personen met een arbeidshandicap sterker te ondersteunen. En met succes!

 

Heel wat penibeler is het gesteld met de situatie van de ‘harde kern’ van langdurig werkzoekenden met een niet-arbeidsmarktgerelateerde problematiek, die aan het licht kwam ten gevolge van een consequent uitgevoerd activeringsbeleid. De VDAB beschikt namelijk zelf niet over de benodigde expertise om een antwoord te bieden op de complexe achterstellingssituaties die zij moeten overwinnen om (opnieuw) perspectieven op tewerkstelling te kunnen krijgen. Ook de activerende voortrajecten die de VDAB in het leven riep als vangnet voor wie echt (nog) niet inzetbaar is op de arbeidsmarkt, blijken ontoereikend om aan de behoeften op het terrein te voldoen. Vandaar mijn pleidooi voor een duidelijke, lokale welzijnsregie die in staat is om een aangepast dienstenaanbod te organiseren en te waarborgen. We steken hierbij de hand uit naar het OCMW.

 

Dat de langdurig werkzoekenden in kwestie bijzonder moeilijk bemiddelbaar zijn, hoeft echter niet te betekenen dat we ze zomaar moeten opgeven. Ik kaart het probleem juist aan omdat ik ervan overtuigd ben dat het onze opdracht als overheid is om ook de talenten te activeren van de werkzoekenden die het verst staan van de arbeidsmarkt, en hen op een aangepast niveau in te schakelen. We kunnen het ons niet veroorloven om welk talent dan ook links te laten liggen. Daarom mogen we nooit mensen zomaar definitief afschrijven maar moeten we blijvend zoeken naar de meest optimale inschakelingsmogelijkheid.

 

 

Fons Leroy

Gedelegeerd bestuurder VDAB


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs