Talentontwikkelingscoalities: yes we can!

  • Gepost op woensdag 3 juni 2009 om 16:09
  • door Fons Leroy

 

In tijden van economische crisis moeten we niet enkel aan crisismanagement doen, maar ook een toekomstgericht management voeren. Op het vlak van menselijk kapitaal betekent dit blijvend investeren in competentieontwikkeling. Ook de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid spoort aan om niet enkel remediërend op te treden bij ontslagen of faillissementen maar meer dan ooit te investeren in toekomstgerichte competentieontwikkeling of talentontwikkeling. Het menselijk kapitaal met zijn kennis en vaardigheden vormt immers onze grootste maatschappelijke troef voor de toekomst.

 

De talentontwikkelingsactoren van vandaag, waaronder het onderwijs, de outplacementkantoren, privé-opleidingsinstellingen, de bedrijven, de VDAB, ageren nog teveel vanop hun eigen eiland. Onderwijs staat in voor de talentontwikkeling bij zijn leerlingen, Syntra voor de competentieontwikkeling van de (toekomstige) ondernemers, de VDAB voor het leren bij werkzoekenden, de bedrijven concentreren zich op de competenties van hun eigen medewerkers, …

 

De talentontwikkelingsactoren moeten één aanpak uitwerken om de burger gedurende zijn ganse ganse loopbaan te ondersteunen in zijn/haar loopbaankeuzes en leerpad. Een (r)evolutie naar een talentontwikkelingscoalitie dringt zich op. De burger moet het gevoel krijgen dat zijn loopbaanleren ondersteund wordt vanuit éénzelfde visie en strategie. Afhankelijk van de levensfase en het levensdomein waarin de betrokken burger zich bevindt, moet hij of zij de juiste antwoorden krijgen op zijn leer- en loopbaanvragen. Laten we als talentontwikkelingsactoren aantonen dat het vormen van een talentontwikkelingscoalitie veel sneller en constructiever kan dan vaak het geval is van coalitievormingen op politiek niveau. Laten we niet ons eigen Hertoginnendal organiseren, maar een gezamenlijke Obama-aanpak hanteren. Yes, we can !

Maar vooral ook : Yes, we’ll do it!

 

 

Fons Leroy

Gedelegeerd bestuurder

VDAB


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs