Lerarentekorten?

  • Gepost op vrijdag 12 juni 2009 om 10:07
  • door Fons Leroy

 In enkele kranten las ik onlangs dat het onderwijs kreunt onder een lerarentekort dat structureel aan het worden is. Zelfs in tijden van laagconjunctuur en hoge werkloosheid blijven honderden vacatures voor leraren in het basisonderwijs en het secundair onderwijs openstaan. Bovendien zorgt de vergrijzing van het huidige lerarenkorps ervoor dat er in de toekomst steeds meer vraag zal zijn naar nieuwe leerkrachten.

 

Dat het onderwijs momenteel onvoldoende arbeidskrachten vindt om tegemoet te komen aan de stijgende vraag, is verwonderlijk. Niet zozeer omdat het er niet eenvoudiger op wordt om jonge afgestudeerden warm te maken voor een baan als leerkracht. Maar wel omdat het onderwijs zich vrij star blijft richten op afgestudeerde jongeren en dus louter en alleen rekening houdt met pas verworven formele onderwijskwalificaties. Het gaat daarbij voorbij aan de perspectieven die buitenschools verworven competenties te bieden hebben. Dat éénzijdig klassiek diplomadenken dreigt de kwaliteit van het onderwijs op langere termijn daadwerkelijk te destabiliseren.

 

Nochtans dient er zich ten gevolge van de crisis een massa ervaren werknemers aan die vrij probleemloos ingezet zouden kunnen worden als leerkracht, zeker in het technisch en beroepsonderwijs. Uit eigen ervaring weet ik dat het een duurzame strategie is om uit dat potentieel aan ‘elders verworven’ competenties te putten. De VDAB recruteerde tijdens de crisis van de jaren tachtig actief bij de ervaren vaklui en meestergasten die toen zonder werk vielen. Naast hun technische expertise hebben die als troef dat ze zeer goed weten wat werkgevers van hun cursisten zullen verwachten en dat ze die daardoor des te beter kunnen voorbereiden en aanbevelen. Bovendien hebben de voorbije jaren uitgewezen dat deze instructeurs ook zeer loyaal zijn. De meesten blijven tot hun pensioen bij de VDAB aan de slag.

 

Kortom, onderwijsinstellingen zullen er pas in slagen om de beschikbare arbeidsreserve ten volle te benutten en voldoende leerkrachten aan te trekken als ze competenties die verworven werden op de arbeidsmarkt meer gaan waarderen en valoriseren.

 

Fons Leroy

Gedelegeerd bestuurder

VDAB

 


 

Reacties

 Bertin Sanders zei op 28 augustus 2009 om 09:07

Enkel jong afgestudeerden?
U vergeet de late instappers. Leerkrachten technische vakken en praktijk, die na 10 of 15 jaar ervaring in de privé sector kiezen voor het onderwijs. Ze zijn groter in aantal dan jong afgestudeerde bachelors technische vakken.
Verder zijn er de jongste jaren leertrajecten voor dertigers (zelfs veertigers) die naar het het onderwijs willen. Ook die groep is niet te onderschatten.

 Tony Van Loon zei op 12 december 2009 om 13:52

Geboren in 1945, heel mijn leven les gegeven, in 2010 ben ik VOLGENS DE WET werkonbekwaam....
terwijl ik wil en kan nog lesgeven althans volgens mijn studenten, leerlibngen, cursisten,
niet volgens de vakbond noch volgens de overheden
is dit geen verspilling?
prof dr tony van loon (vub)

 pierre.b zei op 14 juli 2010 om 02:29

@tony: geeeeeeeeeeuw......

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs