Christine Van Broeckhoven

 • Gepost op donderdag 4 september 2008 om 08:05
 • door De Standaard Online

Christinevanbroeckhoven Christine Van Broeckhoven is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen, waar ze directeur is van het onderzoeksdepartement Moleculaire Genetica van het VIB. Ze is een pionier in het onderzoek naar erfelijke factoren die het risico op dementie zoals Alzheimer dementie verhogen. Sinds 2007 is ze federaal volksvertegenwoordiger voor sp.a/Vl.Pro, waar haar aandacht gaat naar vergrijzing, wetenschappen en technologie, en ethische en maatschappelijke vraagstukken.

 1. Vrouw en Wetenschap
 2. Wetenschap en Politiek
 3. Politiek en Vrouw
 4. Genetica
 5. Oh Darkness
 1. Vrouw en Wetenschap

  In maart 2008 vierde L’Oréal/UNESCO in Parijs de 10de verjaardag van de Internationale Wetenschappelijk prijzen voor Vrouwen in de Wetenschap. Elk jaar wordt er aan 5 vrouwen (1 per continent) een prijs gegeven voor hun excellente bijdrage tot het wetenschappelijk onderzoek .

  De Belgische nobel laureaat Christian de Duve heeft van bij de start dit initiatief voluit gesteund omdat hij erkende dat wetenschapsvrouwen vaak “vergeten” worden als het gaat om waardering van hun bijdrages tot de wetenschap. Deze prijs helpt om hierin een mentaliteitsverandering op gang te brengen.

  Tijdens de viering, hebben alle aanwezige internationale winnaressen van de voorbije 10 jaar een charter ondertekend waarmee ze verantwoordelijkheid opnemen om actief vrouwen in de wetenschappen te steunen en te promoten. In het charter staan de volgende 10 punten:
  1. Act as a role model to inspire future generations of scientists
  2. Transmit passion for scientific research
  3. Encourage women scientists to act as agents of change
  4. Strengthen and support scientific research on all continents
  5. Foster creativity and innovation
  6. Advocate for diversity and gender equity
  7. Build sustainable networks for women scientists
  8. Participate as women scientists in public policy making
  9. Shape attitudes to change the face of science
  10. Promote science as a source of progress
 2. Wetenschap en Politiek
  In 2007 heb ik deelgenomen aan de federale verkiezingen als lijsttrekker voor sp.a/Spirit op de Antwerpse Kamerlijst als wit konijn, en daar is stevig op gereageerd. Van alle reacties en kritieken was voor mij de vraag: wat doet een “Wetenschapper in de Politiek”, het meest verbazend. Ondertussen begrijp ik deze vraag beter. Dat wetenschapsvrouwen een bijdrage aan de politiek moeten leveren, heb ik in het 10-punten charter mee ondertekend! Als Kamerlid is gelijke kansenbeleid dan ook nog steeds één van mijn stokpaardjes!
 3. Politiek en Vrouw
  Ongeveer één op drie Kamerleden is vrouw, daarmee doet België het niet slecht vergeleken met andere Europese landen. Recent hebben we ook vrouwelijke partijvoorzitters, zo ook Caroline Gennez voor mijn partij, de sp.a. Dus ook in de politiek vindt men sterke vrouwen aan de top!
 4. Genetica
  Mijn expertise is moleculaire genetica, dat wil zeggen dat de molecule DNA, die de erfelijke code voor de opmaak van een mens bevat, centraal staat in mijn wetenschap. Erfelijkheid staat ook centraal in mijn denken, waarmee ik bedoel dat het gedrag van de mens zoals temperament en karakter, maar ook hoe men veroudert of hoe groot iemands kans is op een ziekte zoals Alzheimer, voor een groot deel staat geschreven in zijn of haar DNA code. Vandaar ook dat ik in mijn onderzoek naar Alzheimer vertrek vanuit de genetica.

  Recent hebben enkele bekende wetenschappers zoals Jim Watson, een van de onderdekkers van de DNA dubbele helix, hun DNA-code laten ontrafelen. Je kunt via internet zijn erfelijke informatie lezen, maar niet helemaal! Gegevens die details vertellen over zijn genetische identiteit zoals risicofactoren voor ziektes, werden eerst verwijderd. Dit toont nog maar eens aan hoe strikt persoonlijk DNA-informatie is, en hoe zelfs experten wantrouwig zijn tegenover derden die deze informatie zouden kunnen misbruiken.

  DNA gegevens kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld aanvragen van verzekeringen zoals een ziekteverzekering of in een aanwervingprocedure voor een job. Maar niet te vergeten, ook in justitie waar DNA profielen worden gebruikt voor de identificatie van misdadigers van bijvoorbeeld moorden of seksuele delicten. Het is dan ook uiterst belangrijk dat men erkent dat de DNA-code van de mens behoort tot haar/zijn biologische privacy!

  http://www.youtube.com/watch?v=lKjUAlb799M
 5. Oh Darkness

  Eén van mijn favorieten van Admiral freebee!

 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

De Standaardgasten

Naar analogie met het Nederlandse tv-programma Zomergasten stellen meer of minder bekende Vlamingen u tijdens de vakantie hun favoriete beeldfragmenten voor.


Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs