Twijfelaars over de schreef trekken

Het uur van de waarheid komt steeds dichterbij. Als je nog niet weet op wie te stemmen, geen probleem. Voor een infoavond rond de verkiezingen heb ik een infobundel gemaakt met daarin een overzicht van alle partijen die opkomen in Aalst. Het is een bundel die echt de basics van elke partij uitlegt. Voor elke partij beantwoordt telkens ook één jonge kandidaat een paar vragen over het programma van zijn of haar partij. (Download infobundel_verkiezingen.doc)

Aalst_1_3Als je de kandidaten graag nog eens zelf aan het woord hoort dan moet je zaterdagavond in de De Schreef zijn. StuBru stem Sara Van Boxstael leidt een debat tussen Ann Van de Steen (SP.A-Spirit), Johan Stylemans (VLD-Vivant), Els Keytsman (Groen!), Jan Dooms (Blauw), Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) en Bart Van Lysebeth (CD&V). Zaterdag 7 oktober vanaf 20u in De Schreef, Sint-Jozefstraat 20.

Groetjes, swaef


 

Preken voor de eigen kerk

Vrijdag ben ik naar het jongerendebat in Netwerk geweest. Radio 1 stem Sven Pichal leidde de discussies tussen jonge kandidaten van alle partijen. Steven De Kock van Blauw stuurde zijn kat.

Ook de toeschouwers lieten het afweten. Buiten de organisatoren, politici en lieven van politici waren ik en een bekende de enige gewone aanwezigen. Het werd dus een oefenmatch voor de jonge debaters.

Aalst_2006_4Eerst mochten de kandidaten zichzelf voorstellen en ook de keuze voor hun partij toelichten. Wouter Danckaert (CD&V) wekte enige verbazing door op te merken: "Mijn vrienden zagen in mij een echte liberaal, anderen vonden dat ik een echte socialist ben. Daarom koos ik CD&V."

Het eerste minidebat ging over het al dan niet plaatsen van camera's in het stadscentrum. Hoe je daar als jongere voor kan zijn is mij een raadsel maar toch waren twee van de drie jonge politci voor. Kim Ruyssinck (VB) merkte op dat door de camera's er minder agenten zouden nodig zouden zijn. Joke Van de Putte (Groen!) vond het merkwaardige dat het Vlaams Belang wou besparen op politieagenten. Ook Stijn Lievens (VLD) was er niet van te overtuigen dat het beter is dat de politie niet meekijkt als je ladderzat van een honderddagenfuif terugkeert en tegen de kerk staat de plassen.

Voor de pauze was er nog een debat over toerisme ("en de nood aan een jeugdherberg in Aalst") en de komst van een evenementenzaal. Sam Van de Putte (sp.a) beloofde dat de komende zes jaar er naast een evenementezaal ook "verschillende kleine fuifzalen" zouden bijkomen in Aalst. Alvast genoteerd. Tijdens de pauze verliet uw reporter het gebeuren waardoor het aantal gewone aanwezigen in het publiek gehalveerd werd.

Groetjes, swaef


 

Over bakstenen en groen

Een week voor de verkiezingen en Aalst gonst van de geruchten. Het spectaculairste wat ik al hoorde zou een interne partijpeiling zijn die het VB tussen de 37 en 42 procent doet uitkomen. Ongeloofwaardig, zou ik zeggen, maar het bewijst de zenuwachtigheid in Aalst.

Nieuwe_foldersIk laat mij niet afleiden door sensatie en loop even door een aantal folders, deze keer met inhoud. Ik zal beginnen met Groen!. Het feit dat ik de folder vond tussen VB propagande doet Els Keytsman vermoeden dat ik geen potentiële Groen! kiezer ben. Niets is echter minder waar want ik kan mij bv. wel vinden in de renovatieplannen van de groene lijsttrekster. Keytsman pleit ervoor eerst de 900 leegstaande woningen in Aalst te renoveren of af te breken voor nieuwe open ruimte vooraleer Aalst verder vol te bouwen.

De socialisten willen een mix van nieuwbouw en renovatie. Bij bouwprojecten wil lijsttrekster Ann Van de Steen meer aandacht voor een betere sociale mix. Als de wijk er staat stelt sp.a een 'rap-en-rein'-dienst die prompt kan uitrukken bij een melding van vuiloverlast om Aalst proper te houden.

De CD&V heeft een heus 'respect actie plan'. Daarin pleit lijsttrekster Ilse Uyttersprot ondermeer voor meer respect voor de leefomgeving. De stads- en dorpskernen dienen verfraaid te worden en de Hopmarkt moet als plein worden heringericht.

In de folder van VLDer Luc Willems lees je dat hij volop rekent op de projecten rond het station en de Hopmarkt om Aalst een nieuw elan te geven. De VLDer gelooft dat mooie straten en pleinen de Aalstenaars zal prikkelen om ook hun eigen woning te renoveren.

Het Vlaams Belang wil vooral camera's bouwen in het stadscentrum. Daarnaast pleit lijsttrekker Karim Van Overmeire voor en kordate aanpak van het sluikstorten. Het VB wil Aalst proper houden door de containerparken weer gratis te maken.

Ook de N-VA wil een reine stad. Kopman Danny Denayer is voorstander van een aanvaardbare mix tussen groenvoorziening, KMO's en diensten. Verder wil de N-VA een herwaardering van de cultureel-historische sites van Aalst.

Spirit wil vooral betaalbaar kunnen wonen in Aalst. Spiritist Geert Verdoodt wil een gemeentelijk woonkantoor, een sociaal verhuurkantoor en bestrijding van leegstand en verkrotting. Spirit wil buurten vol goesting om te wonen. 

Van Blauw, Plus en PVDA+ heb ik tot op heden nog geen folders in mijn brievenbus gevonden met meer dan één regel tekst op dus daar kan ik helaas niet veel over schrijven.

Groetjes, swaef

 


 

Tiens, dit is de Borinage niet

"Tiens, dit is de Borinage niet", merkt een Leuvenaar op die voor het weekblad Knack naar onze keizerlijke stede is getrokken. Uit het dossier blijkt dat Aalst er niet zo erg aan toe als buitenstaanders vermoeden. Het is wel de stad van de gemiste kansen.

Aalst_1_1Er wordt een redelijk nuchter beeld van de Aalsterse politiek opgehangen in de artikels. Mij overvalt wel een zekere tristesse als je sommige dingen leest. Zo zegt VLD lijsttrekker Johan Stylemans: "Wij lachen hier met carnaval jaarlijks drie (...) dagen met Dendermonde. Maar (...) in Dendermonde hebben ze redenen genoeg om 365 dagen per jaar met Aalst te lachen". Hoe lang is die man al niet schepen van deze stad?

Knack maakte ook een lijst van machtige Aalstenaars. Daar valt vooral het gebrek aan echt machtige mensen op. Anny De Maght, Kamiel Sergant (keizer carnaval), Willy Michiels (Chipper), Gracienne Van Nieuwenborgh (sp.a schepen), Serge Grysolle (VLD schepen),... zijn bovendien zo goed als gepensioneerd of het zijn mensen waarvan het zeer onzeker is wat hun rol na 8 oktober nog zal zijn.

Ik neem de Knack alvast mee als aangename vakantielectuur en voor de trouwe lezer van deze blog kan hij dienstdoen als vervangmiddel. Je kan alles online lezen. De Aalsterse kandidaten die opgelucht ademhalen bij het lezen van mijn vakantieplannen: juich niet te vroeg ;-). De laatste twee weken van de campagne ben ik terug met meer politieke nieuwtjes en wilde roddels uit Aalst.

Groetjes, swaef


 

Dikke vrienden

VLDer Kevin Van Asch haalde de voorbije weken de nationale kranten omdat hij samen met VBer Patrick Ghys adverteerde onder het motto: 'Dikke vrienden!'. Ook nadien zette de VBer nog foto's van hem met andere VLDers op zijn site. Nu probeert ook Vlaams Belang Aalst een liberaal in verlegenheid te brengen.

BlommaertenvanovermeireSlachtoffer van dienst is Maarten Blommaert. De tiende op de VLD lijst liet zich deze campagne al opmerken door affiches waar hij naakt op poseert. Voor zijn spel houdt Blommaert een foto van een raap die zijn slogan 'Rechts voor de raap' illustreert. Het feit dat Blommaert de titel van het laatste boek van Jean-Marie Dedecker als slogan kiest deed al vermoeden dat hij niet tot de progressieve vleugel van de liberalen behoort.

Nu prijkt Blommaert ook op de website van het Vlaams Belang. Op de foto zie je de VLDer die vrolijk staat te lachen samen met VB lijsttrekker Karim Van Overmeire. Van Overmeire meent redelijk goed overeen te komen met "de rechtse VLDer". Blommaert lijkt na zijn overstap van de CD&V naar de VLD alsmaar rechtser te worden. Maar of Maarten en Karim ooit nog 'dikke vrienden' worden na deze VB stunt valt te betwijfelen.

Groetjes, swaef    


 

Politiek actieve carnavalisten dragen rechts

Als mensen Aalst al kennen dan is het wel van Carnaval. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat leden van carnavalsgroepen en oud-prinsen opduiken op lijsten. Opmerkelijk: ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de meeste carnavalisten kiezen voor een (extreem) rechtse partij.

De lijstduwer van de VLD, Willy Van Mossevelde, is voorzitter van één van de bekendste Aalsterse carnavalsgroepen: Lotjonslos. Naast de schepen staat ook oud-prins Carnaval Bart Van den Neste op de VLD-lijst. Toen Van den Neste in 2000 prins werd was hij nog maar 18 jaar. De man veroverde meteen alle carnavalsharten en tot op vandaag vind ik hem nog steeds de beste prins die ik al heb meegemaakt. Hij is ook realist want op de website van de VLD laat hij weten dat "Aalst meer is dan Carnaval alleen".

Vbcarnavalisten_1Ook Vlaams Belang grossiert in carnavalisten. De partij pakt groot uit met Michel Van Brempt. Hij is oud-lid van het feestcomité en lid van de bekende losse groep De Moikes. Van Brempt liet zich opmerken tijdens de laatste carnavalstoet door 20 000 Deense vlaggetjes uit te delen naar aanleiding van de Mohammed cartoons. Ik vond dat deze actie een té politiek sausje goot over de stoet. Van Brempt is kandidaat schepen van feestelijkheden, een nog op te richten schepenambt. Daarnaast staat ook oud-prins en oud-Spiritist Michel Heck op de VB-lijst.

Verder is er nog de partij Plus van carnavalist Guido Biebaut. In een volgende post meer over deze nieuweling. Maar Biebaut verklaarde al in Het Nieuwsblad dat zijn partij niet meedoet aan het cordon sanitaire. Blijkbaar draagt de politiek actieve carnavalist rechts.

Groetjes, swaef


 

Wie gebruikt de beste tandpasta?

Gemeentepolitiek mag dan een zaak van personen zijn, het is toch ook belangrijk wat de kandidaten inhoudelijk te bieden hebben. Ik rommelde eens door de verkiezingsfolders die ik tot nu toe kreeg op zoek naar de brandende thema's in de Aalsterse politiek.

FoldersDit viel serieus tegen. Heb wel al een hoop kaartjes en folders gekregen van verschillende kandidaten. Die zien er meestal wel mooi afgeborsteld uit maar enige aandacht voor hun programma is ver te zoeken. Kamerlid Dylan Casaer (sp.a) zet op de achterkant van zijn kaartje een foto van een taverne in Baardegem. Schepen Patrick De Smedt (sp.a) schrijft op één kaartje: "Zin in een afspraak met twee?". Op een ander probeert hij zijn kiezers te lokken naar een eetfestijn.

Gemeenteraadslid Johan Van Biesen (sp.a) is er niet gerust op dat hij vanop de achtste plaats herverkozen raakt en bestookt de mensen met folders. Van Biesen nodigt hele a4 bladen lang mensen uit op zijn spreekuur (om bijvoorbeeld hun belastingsbrief in te vullen) maar een plaatsje voor enige inhoudelijke overpeinzingen is er niet. Ook Koen Van Acker (N-VA) en Marc Gielens (CD&V) stuurden al nikszeggende kaartjes.

Enkel VLD, N-VA en Vlaams Belang verspreidden al een folder met wat meer inhoud. Bij de VLD was er onder andere aandacht voor de heraanleg van enkele straten in de deelgemeente Herdersem. Daarnaast was er zelfs plaats voor twee pagina's provinciaal nieuws. Ook daar ging de aandacht vooral naar veiliger verkeer. De N-VA pleit ervoor dat de Aalsterse industrieterreinen ook met hun oude benaming zouden worden vernoemd op wegwijzers zodat vrachtwagens niet meer verkeerd rijden. Het VB wil ondermeer een autovriendelijker parkeerbeleid in Aalst.

Ik zit ook nog altijd te wachten op de Blauwdruk, het verkiezingsprogramma van Blauw. Burgemeester Anny De Maght kondigde een week geleden aan dat de Blauwdruk in alle Aalsterse bussen zou vallen zodat de mensen hun suggesties nog konden opsturen. Zo zou iedereen kunnen meeschrijven aan het programma van Blauw. Helaas, voorlopig kan dit enkel via hun site

Op het internet zijn heel wat kandidaten te vinden met een eigen site. Op deze sites is ook veel meer aandacht voor hun programma. Het pijnpunt is natuurlijk dat je zelf initiatief moet nemen om naar een site te surfen. Mensen die enkel hun brievenbus of affiches als informatiebron gebruiken kunnen de indruk krijgen dat de verkiezingen draaien om wie de beste tandpasta gebruikt.

Groetjes, swaef


 

Het meisje met de lange benen

Plotseling verstommen de gesprekken. Toch aan de mannelijke zijde van de tafel. Terwijl de meisjes vrolijk verdertateren over hoe mooi gouden sandalen zijn, worden de blikken van de mannen in de richting van de cafédeur gezogen.

Livia_2Twee lange vrouwenbenen komen binnengewandeld. Een megakort rokje en bijhorende knalrode oorringen doen de ogen van menig tooghanger knipperen. Het meisje met de lange benen is niet alleen. Terwijl ze aan haar mojito nipt bemerk ik dat ze in het gezelschap is van het kruim van de Aalsterse sp.a lijst.

Daar waar andere kandidaten de mensen een klein kaartje met foto geven deelt het meisje met de lange benen kusjes uit. Als ik mijn troebele blik mag vertrouwen heet het meisje Livia. Ook op de verkiezingssite van de sp.a beantwoordt ze vragen enkel met kusjes (*). Geen slechte taktiek. Zo merkte een medeleider van de KSA op: "Ik stem op een mooie blondine met lange benen." Hij zal niet ver moeten zoeken.

Groetjes, swaef

(*) Wat een blog al niet kan doen. Enkele dagen na het verschijnen van deze post had Livia de x-jes op de sp.a site al vervangen door diepzinnige overpeinzingen zoals: "Complexe problemen vereisen geen gemakkelijke oplossingen want zij verliezen de fundamentele rechten van de mens uit het oog".


 

Stem je cafébaas kaal

Na de socialist die er niet uitziet als een socialist telt Aalst nu ook een socialist die er niet voor uitkomt een socialist te zijn. De reden waarom Pieter Van Sande zijn kleur verzwijgt valt ergens wel te begrijpen. Hij probeert bij mensen ideeën los te weken om hun eigen straat leefbaarder en bruisender te maken. Dat zou wel eens beter kunnen lukken als je niet meteen andersgezinden afschrikt.

OxyendomiAls je een idee hebt voor je straat kan je de voorzitter van Animo (de jongsocialisten) Aalst bereiken via een site of je kan bellen naar 0496/10 2006. Het gsm nummer, dat verwijst naar de maand van de verkiezingen, werd meteen door de kranten van de Persgroep tot "origineelste campagneidee" uitgeroepen. Het nummer is zijn kost van 5 euro per maand dus meer dan waard geweest.

Net als Van Sande (plaats 17 op sp.a lijst) moet Dominique Van den Eynde (plaats 21 op VLD lijst) stunten om vanop een schier onmogelijke plaats verkozen te raken. Van den Eynde kreeg Herman Dierick van café Oxygène zover om met hem een weddenschap aan te gaan. De bekendste cafébaas van Aalst zal zijn lange haren afscheren als de kale Van den Eynde gemeenteraadslid wordt. Of Van den Eynde met een Herman pruik gaat rondlopen als hij niet verkozen raakt, is niet bekend.

Groetjes, swaef


 

Wie van de drie?

Twee maanden voor de verkiezingen en we weten al wie Aalst de komende zes jaar zal besturen. Er is namelijk een voorakkoord tussen de huidige coalitiepartners VLD en sp.a en de oppositiepartij CD&V.

WievandedrieUit alle hoeken wordt bevestigd dat de drie traditionele partijen samen in zee zouden gaan. Dit is niet zo verrassend want de kans dat de VLD en sp.a samen hun meerderheid behouden lijkt mij miniem. De partij met de meeste gemeenteraadsleden mag volgens het akkoord de burgemeester leveren.

Daar komen dan normalerwijze de drie lijsttrekkers voor in aanmerking. Voor de sp.a is dat Ann Van De Steen. Op haar website staat dat het gemeenteraadslid volgens Knack tot de tien beste assisenpleiters van ons land behoort. Verder is ze voor mij, en ik vermoed voor veel Aalstenaars, een nobele onbekende. Voor de VLD is huidig schepen Johan Stylemans kandidaat burgemeester en bij CD&V doet Ilse Uyttersprot een gooi naar de sjerp.

Huidig burgemeester Anny De Maght lijkt in dit scenario uitgespeeld. Toch is het succes van haar partij Blauw op zijn minst bepalend of Stylemans enige kans maakt. Een vierde termijn voor De Maght zit er enkel nog in indien Blauw en Vlaams Belang samen een meerderheid behalen. Dan zit ze op de wip en kan ze zowel met de traditionele partijen onderhandelen als met het VB.

Doordat dit akkoord zo vroeg uitlekt jaagt het misschien mensen die een tripartite niet zien zitten richting VB en Blauw. Toch is het onwaarschijnlijk dat CD&V, sp.a en VLD geen meerderheid zouden halen. En zo lijken de verkiezingen al heel wat minder spannend in Aalst.

Groetjes, swaef