Ongehoord

SP.A-parlementslid Philippe De Coene is verontwaardigd. Hij vindt de manier waarop Open VLD-minister Vincent Van Quickenborne uit de bol ging na de winst van de Kortrijkse kandidaat Dell’Anno in ‘Mijn restaurant!’ (VTM) ongehoord. ‘In crisistijden zie je een minister een weelderig feestje bouwen waarbij men elkaar staat af te spuiten met champagne om 4 uur ’s ochtends’, zegt De Coene in Het Laatste Nieuws.

Van Quickenborne reageert verbouwereerd. ‘Dit was een nooit geziene publiciteit voor Kortrijk en het programma was onbetaalbare promotie voor het ondernemerschap ... Wat wil De Coene, dat we allemaal rouwen omdat het economisch moeilijke tijden zijn?’


 

Problemen

‘Die oneliner zal mij blijven achtervolgen. Hij is echter onvolledig. Je moet eraan toevoegen: dat kun je pas als je er al vooraf over hebt nagedacht.’ Zo reageerde Jean-Luc Dehaene (CD&V) tijdens een chatsessie op De Standaard online op de vraag of hij ook in Europa de problemen pas aanpakt als ze zich stellen.

‘Mijn uitspraak is niet contradictorisch met “het voorkomen van problemen”, want als je ze voorkomt, in dat geval stelt het probleem zich niet!’

Ook Guy Verhofstadt (Open VLD) was van de partij om te chatten. Of Bart Somers (Open VLD) een veredelde woordvoerder was van Verhofstadt, wilde Henry weten.

‘Absoluut onjuist’, antwoordde Verhofstadt. ‘Hij staat hier trouwens naast mij. :-)’ Er zijn krachtiger manieren denkbaar om dat soort geruchten te ontkennen.


 

Putrock

7 juni moet nog komen, maar LDD is er nu al van overtuigd dat we in het najaar opnieuw naar de stembus mogen. De activiteitenkalender van de partij staat deze week nog stampvol met ‘campagnes-op-markt-van’, maar valt op 6 juni abrupt stil. Het eerstvolgende evenement is ‘campagne op Putrock in Beringen-Paal’. Op 23 november.


 

Ternat

Het Ternatse gemeentebestuur roept zijn inwoners op om de Franstalige verkiezingsfolders die het Union des Franco-phones (UF) gisteren buste, naar het gemeentebestuur te brengen. Ze worden teruggestuurd naar FDF-voorzitter en verantwoordelijke uitgever Olivier Maingain. Volgens Ternat zal Maingain moeten instaan voor de kosten van de terugzending.
 

Mimount

Mimount Bousakla (LDD), de eerste opvolger op de Antwerpse lijst, stopt haar activiteiten als onthaalmoeder. Bousakla werd in 2008 onthaalmoeder omdat ze zelf geen kinderopvang vond.

De beslissing valt op een lullig moment voor LDD. Net op het ogenblik dat de partij haar voorstellen voor meer privé-kinderopvang in de verf wil zetten — en ondervoorzitter Boudewijn Bouckaert daarvoor zelfs zijn dochter inschakelt op zijn flyers — verdwijnt er binnen de partij een onthaalmoeder. Volgens Bousakla heeft de beslissing niets met de verkiezingen te maken. ‘Ik stop om gezondheidsredenen.’


 

Jahjah

De Arabisch Europese Liga (AEL), van Dyab Abou Jahjah laat nog eens van zich horen, en wel met stemadvies. Aan de Vlaamse verkiezingen waagt de AEL zich niet, maar voor de Europese verkiezingen raadt ze haar leden Groen! aan.

Rijst de vraag of Groen! wel zo blij is met steun van lieden als Jahjah, die naar eigen zeggen al eens met Hezbollah optrekt, een Kalasjnikov in de hand.

‘Als zij ons programma gelezen hebben en zij staan achter onze inhoud, dan is het moedig om zich zo duidelijk uit te spreken’, klinkt het bij Groen! De AEL focust op de groene aandacht voor zwakkeren in de samenleving en de ‘kritische houding ten opzichte van Israël en de zogenaamde War on Terror’.

Over de Groene New Deal wordt met geen woord gerept.


 

Frietkot

‘Heel die betuttelingsmiserie in Vlaanderen gaat ophouden de dag dat er een verregaande Belgische staatshervorming komt’, zegt Louis Tobback in Het Laatste Nieuws.

‘De dag dat de verveling stopt, en Vlaanderen genoeg nuttigs te doen heeft: dan gaat die regering zich niet langer als een schepencollege gedragen. Ze gaan er nu van uit dat ze een viersterrenrestaurant zijn terwijl ze eigenlijk maar de bevoegdheden hebben voor een frietkot.’

‘Ik ben een meter 67, ’s ochtends een meter 68. Na een hele dag rechtstaan zak je een beetje in (lacht). Ik heb ooit één keer een oneerbaar voorstel gekregen. Om de bal op te gaan gooien op een basketwedstrijd. Allez, zeg.’


 

Caravan

De met affiches volgeplakte campagnecaravan die Annick De Ridder (Open VLD) van sympathisanten had geleend, is gestolen. ‘Campagne voeren moet een leuke bezigheid blijven. Dat sommigen zover gaan om een campagnewagen in brand te steken, zoals de SP.A in Gent overkomen is, of om een caravan te stelen, dat is gewoon een brug te ver’, zegt De Ridder. Ze diende niet alleen een klacht in bij de politie, maar gaat ook op zoek via de Facebook-groep ‘Waar is Annicks gestolen caravan?’


 

Nederlands/Frans

De Brusselse SP.A adverteert. Dat is op zich niet opmerkelijk in verkiezingstijden. Wel dat de advertentie het voorbije weekend in de Franstalige krant Le Soir verscheen. Naast lijsttrekker Pascal Smet (Bruxellois de première génération), worden ook Sophie Brouhon (Bruxelloise francophone) en Fouad Ahidar (Maroxellois) aangeprezen.

In een voetnoot wordt opgemerkt dat het aantal Nederlandstalige parlementsleden in de hoofdstad is vastgelegd op zeventien. ‘Uw stem verhoogt dat aantal niet, maar versterkt wel de Nederlandstalige lijst die het meest Brussels is, het meest socialistisch, het meest Groen!’


 

Rode overrompeling

Maandag niet alleen het jonge olifantje, maar ook Caroline Gennez in de Antwerpse Zoo. De SP.A blaast er verzamelen voor een gezinsdag. Het belooft een stormloop te worden: 9.200 mensen schreven zich in, van wie meer dan 2.000 kinderen jonger dan elf. De SP.A verkocht al 5.750 treintickets, de NMBS moest versterking inroepen voor de belangrijkste lijnen.


 

V-party


Onder het motto 'V likes to party' hield Veli Yüksel (CD&V) vrijdagavond een fuif in Gent. De dresscode was oranje. V houdt blijkbaar niet alleen van fuiven, maar ook van vroeg gaan slapen. Het feest begon om 19uur en als alles volgens planning verliep, sloten de deuren om 1 uur.


 

Rode-stemoproep

De komiek Nigel Williams en de actrices Andrea Croonenberghs en An Nelissen roepen op om voor PVDA+ te stemmen. 'Het gaat er mij niet om de SP.A af te zeiken. Het gaat erom echt linkse standpunten te verdedigen en een dam op te werpen tegen rechts', geeft Nelissen mee. 'Aan het einde van de rit zullen de arbeiders de crisis mogen betalen met hun stempelgeld. Die waanzin moet stoppen. De werkende mens moet een stem krijgen.'


 

V-vélo

Yüksel moest ongetwijfeld op tijd onder de wol om vandaag fris zijn. Zaterdagmiddag staat immers 'Met Veli op de vélo' op het programma. 'Breng toeters, bellen, alles wat lawaai maakt & al wat oranje is maar mee zodat uw stalen ros prachtig versierd kan worden', staat op de uitnodiging.


 

Vlaamsheid

De SP.A-kandidaten voor het Vlaams Parlement hebben de minste aandacht voor de Vlaamse zaak, gevolgd door die van Open VLD en Groen!. Dan volgen CD&V en LDD, vervolgens SLP. Vlaams Belang en N-VA hebben er de meeste aandacht voor. Dat leidt het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) af uit het aantal antwoorden dat het kreeg van alle Vlaamse kandidaten voor de Vlaamse verkiezingen had aangeschreven. De vraag is of dat de 'Vlaamsheid' van de kandidaten reflecteert, of het vertrouwen dat ze hebben in enquêtes van het OVV.


Met bijdragen van Wouter Verschelden, Guy Tegenbos en Steven Samyn.


 

Primitieven (1)

'Hij is geen populist, hij is gewoon een doelbewuste bedrieger. Doelbewust: hij verspreidt onzin die goed klinkt omdat dat zijn doelstelling als politicus dient en hij is een bedrieger want hij verspreidt leugens die perfect verifieerbaar zijn. Het zijn de methodes die de sovjetcommunisten en de fascisten gebruikten.'

SP.A-politicus Johan Vande Lanotte maakt zich boos omdat Jean-Marie Dedecker hem beschuldigde van deelname aan een 'snoepreisje' naar de VS.

De reis was evenwel geen snoepreisje, bovendien ging Vande Lanotte niet eens mee.


 

Primitieven (2)

'Wij zijn het syndicaat van de inboorlingen. Dat waarschuwt voor wat er komt. Onder meer voor een gezinshereniging die meer dan 20.000 primitieven naar hier haalt, jaarlijks. Zwarte tentendoeken met alleen nog twee ogen om te zien.'

Gerolf Annemans, woensdagavond in Verkiezingen 09.


 

Verontrustend (1)

'Persoonlijk vind ik het juist verontrustend dat politici proberen nieuws te controleren', reageerde de bekende econoom Ivan Van de Cloot op het voornemen van Decaluwé. 'Voorbeeld: onze banken hebben nog maar 17 procent van de slechte kredieten afgeboekt, tegenover 50 procent in de Verenigde Staten. Mogen we het daar niet meer over hebben omdat dit mensen kan verontrusten?'


 

Verontrustend (2)

'Persoonlijk vind ik het juist verontrustend dat politici proberen nieuws te controleren', reageerde de bekende econoom Ivan Van de Cloot op het voornemen van Decaluwé. 'Voorbeeld: onze banken hebben nog maar 17 procent van de slechte kredieten afgeboekt, tegenover 50 procent in de Verenigde Staten. Mogen we het daar niet meer over hebben omdat dit mensen kan verontrusten?'


 

Modder

De steile opgang van de Franstalige groenen gaat niet onopgemerkt voorbij bij de politieke concurrenten. Bij gebrek aan schandalen waarbij Ecolo-politici zijn betrokken, wordt naar de 'zwaktes' van de partij gezocht die kunnen gebruikt worden in de verkiezingsdebatten.

La Libre Belgique publiceerde gisteren uittreksels uit twee interne nota's van Franstalige partijen. Daarin wordt verwezen naar de cumul van Jean-Michel Javaux, die naast burgemeester van Amay ook partijvoorzitter is. Dat is in tegenspraak met het Ecolo-principe 'een man, een mandaat'. De nota's wijzen er ook op dat de statuten voor Javaux werden gewijzigd.

Ander gevoelig punt: Amay ontvangt in ruil voor hinder van de kerncentrale van Tihange 205.000 euro van Electrabel. De teksten laken het opstrijken van dit geld, terwijl Ecolo tegen kernenergie is gekant.


 

Voetbal

Vlaams parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) is ontgoocheld dat het de Vlamingen niet gegund wordt om de testwedstrijden tussen Anderlecht en Standard op tv te bekijken.

‘We betalen enerzijds via de belastingen zeer veel geld aan de VRT en anderzijds ook nog eens aan abonnementen van commerciële zenders. En dan nog kunnen we de twee belangrijkste voetbalwedstrijden van het jaar niet zien. Dan scheelt er toch iets aan het systeem’, klinkt het.


 

Mandaten

Premier Herman Van Rompuy (CD&V) heeft zijn regeringsleden gevraagd te laten weten welke andere mandaten ze hebben. Uit de rondvraag blijkt dat sommige regeringsleden nog meer functies bekleden. Een minister of staatssecretaris mag een mandaat behouden wanneer dat wordt uitgeoefend in het algemeen belang en er geen particuliere belangen mee gemoeid zijn.

Niemand zondigt tegen de regels, maar de eerste minister heeft zijn diensten voor alle zekerheid gevraagd na te gaan of de regelgeving niet moet worden aangepast. De demarche komt er naar aanleiding van de zaak-Donfut, de Waalse PS-minister die ontslag moest nemen omdat hij naast zijn ministerwedde ook 13.000 euro per maand opstreek als consultant.

De betwistte consultancy-opdracht van de Didier Donfut (PS) bij enkele Henegouwse intercommunales wordt voor een maand geschorst. Dat beslisten de raden van bestuur van die intercommunales. De extra tijd is nodig om bijkomende informatie over de wettelijkheid van de opdracht in te winnen. Volgens Le Soir voorziet het contract van Donfut, dat nog tot 30 juni loopt, in een schadevergoeding van 140.000 euro als de intercommunales het eenzijdig zouden verbreken.


 

Wraakroepend

‘De zaak-Vijnck ligt me heel zwaar op de maag. Dat iemand zoals ik die zich dagelijks heeft ingezet, nooit één aanbod of zelfs maar één woord heeft gekregen, en dat de partij dan verkiest mensen op die manier te kopen, dan begrijpt u dat mijn vertrouwen in die partij wel erg laag gevallen is. Het is wraakroepend.’

Vlaams parlementslid Stern Demeulenaere (Open VLD) geeft op Actua TV commentaar op het feit dat ze naast de tweede plaats op de West-Vlaamse lijst greep en uit de politiek stapt.

‘Ooit zal die partij zich moeten beraden over de manier waarop ze dingen wil bereiken. Want op de manier zoals het nu loopt, zal ze zichzelf verliezen ... Ik ga alvast niet stemmen op 7 juni, want ik heb een reis geboekt. Ik ben bang dat ik iets onverstandigs zou doen’, aldus Demeulenaere.


 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verspreidt de komende weken 10.000 gratis kaartspelen met op elke kaart een veiligheidstip. ‘Deze campagne is nodig omdat naar verhouding meer senioren zich onveilig voelen dan jongere burgers en omdat senioren kwetsbaarder zijn dan jongeren’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt (Open VLD).

Via onder meer een tv-spot en het kaartspel met praktische tips wil Binnenlandse Zaken senioren helpen weerbaarder te worden. De Padt heeft duidelijk kosten noch moeite gespaard om een originele titel voor de campagne te verzinnen: ‘Veiligheid Troef’.
 

Campagne

Niet alleen de politieke partijen, ook het Vlaams Parlement zelf voert campagne naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen. Het Vlaams Parlement begint met een tv- en radiocampagne om de Vlamingen nader kennis te laten maken met het parlement en de beslissingen die het neemt. Vanaf zondag verschijnen er miniprogrammaatjes over thema’s waarvoor het Vlaams Parlement bevoegd is, op VTM, VRT en de regionale stations. De radiocampagne is te beluisteren op JOEfm en QMusic.
 

Freya

Freya Van den Bossche (SP.A) heeft het niet onder de markt met haar Oost-Vlaamse lijsttrekkerschap. Nadat eerder deze week al een campagnebusje in brand was gestoken, zijn nu ook haar woning, de auto van haar vriend en enkele verkiezingsborden met verfbommen bestookt. Het parket onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken.
 

Sofa

Annick De Ridder (Open VLD) gaat de hort op met een sofa, om de kiezer de kans te geven haar te leren kennen. Het eerste ‘sofa-gesprek’, gepland voor vandaag op de Meir, gaat evenwel niet door. Er is regen voorspeld en daar heeft De Ridder noch de sofa veel zin in.
 

Vijnck

‘Hebben en vraag als we mss een logo-bord mogen zetten in u voortuin van lijst Dedecker’, schrijft het LDD-kamerlid Dirk Vijnck in een mail die hij vorige dinsdag naar een van zijn dorpsgenoten in Landen stuurde.

Afgezien van de vele tikfouten en het kromme Nederlands, is er nog iets anders opmerkelijk aan de mail. Dirk Vijnck ondertekent als ‘volksvertegenwoordiger Open VLD’. Blijkbaar was hij zelf de tel kwijt.

Vijnck is intussen opnieuw opgedoken en verzoend met partijvoorzitter Jean-Marie Dedecker, die hem eerder verweet een ‘onbekwame broodjesdrager’ te zijn. Hij heeft zelfs begrip voor wat Dedecker hem allemaal naar het hoofd slingerde. ‘Een vader mag en moet harde dingen zeggen over zijn kinderen.’
 

Boek

Boudewijn Bouckaert, lijsttrekker voor Lijst Dedecker in Oost-Vlaanderen, is aan een boek over de toekomst van België begonnen. Maar omdat het pas na de verkiezingen kan verschijnen, publiceert hij nu al elke weekdag een hoofdstuk, waarop de lezer telkens kan reageren. Bouckaert wil er een discussieboek van maken. Bij de publicatie van een nieuw hoofdstuk wil hij telkens rekening houden met de opmerkingen en kritiek van de lezers op het vorige stukje.

www.boudewijnbouckaert.be
 

Saai

De prijs voor de soberste campagne gaat naar Bert Anciaux. Op een A4’tje prijst hij zichzelf aan. Volledig in zwart-wit, zonder een enkele foto. ‘Politiek komt uit mijn hart,’ zo schrijft hij. ‘Voor mij zijn gevoelens en emotie belangrijk bij het nemen van beslissingen.’

‘Na tien jaar ministerschap leg ik mijn lot volledig in uw handen’, zo eindigt hij zijn brief.
 

Nek

Een veertiende opvolger die wat media-aandacht wil, moet creatief uit de hoek komen. En kijk: Sofie Staelraeve steekt haar nek uit.
 

Pensioen +20%

Het ziet er politiek niet goed uit voor Jos Van Assche. Nadat hij eerder al uit Vlaams Belang is gegooid en koudweg geweigerd werd bij Lijst Dedecker, mag hij nu ook niet met zijn eigen partij ‘Pensioen +20%’ deelnemen aan de verkiezingen. Het Brusselse kiesbureau weigerde de lijsten omdat de man-vrouwverhouding niet gerespecteerd wordt. Acht kandidaten zijn bovendien niet in orde met hun identiteitskaart. Onder hen ook de vriendin van Van Assche, die op de tweede plaats stond.
 

Holebi

Open VLD lanceert naar aanleiding van Roze Zaterdag een tienpuntenplan voor een Vlaams holebibeleid onder het motto ‘Minder oordelen, meer graag zien’. ‘Vlaanderen moet een toonaangevende rol spelen in de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s’, vindt het Kamerlid Katia della Faille (Open VLD). Ze vraagt onder meer dat de Vlaamse overheid erop toeziet dat holebi’s eerlijke adoptiekansen krijgen.
 

Geen kandidaat (1)

'Ik ben géén kandidaat-voorzitter en géén kandidaat-fractieleider', zegt aftredend SP.A-minister Peter Vanvelthoven in Het Belang van Limburg. Hij geeft toe dat SP.A het slecht deed in Limburg, 'maar we deden het nog altijd vier procent beter dan in de rest van Vlaanderen. We zijn nog altijd de op een na grootste partij van de provincie.'


 

Zonder Tsjeef

Na de Zonder Haat-straat-campagne na de moorden vorig jaar in Antwerpen en de provocerende persiflage daarop van Vlaams Belang, met de Zonder Jihad-straat, is er nu ook de Zonder Tsjeef Dreef na 10 juni. Gevonden op het internet, zonder bronvermelding.


 

Geen kandidaat (2)

Ook Bruno Tobback, nog een aftredend SP.A-minister, liet deze week in meerdere kranten verstaan geen kandidaat-fractieleider te zijn. Donderdag kon hij dat niet meer bevestigen. Ook vrijdag bleef Tobback heel de dag kopje-onder.


 

Zonder Bert

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) reist niet af naar China. Hij was dat nochtans van plan, naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Verboden stad’, waarbij Vlaamse en Chinese kunst vergeleken worden. Anciaux liet de Chinezen vooraf weten dat hij van plan was om het in zijn speech ook even over Tibet te hebben. ‘Als voorvechter van de Vlaamse zaak is de minister erg gevoelig voor de ontvoogdingsstrijd van de Tibetanen. Hij wilde dat toch kunnen zeggen. De Chinese ambassade heeft telefonisch laten weten dat zoiets niet kon. Daarop heeft de minister besloten de missie wel te sturen, maar zelf niet mee te gaan’, zegt zijn kabinetschef.


 

Geen kandidaat (3)

‘Sorry, maar hier ga ik echt niet op antwoorden’, laat aftredend SP.A-staatssecretaris Bruno Tuybens dan weer weten op de vraag of hij kandidaat is voor de functie van fractieleider.
Met bijdragen van Isabel Albers en Wouter Verschelden.


 

Verloren (1)

Heeft de Open VLD nu gewonnen of verloren? ‘Verloren natuurlijk!’, roept Sven Gatz (Open VLD) op zijn weblog. Het Vlaams parlementslid ziet drie redenen voor de klappen. L’usure du pouvoir staat op één. ‘Wie twee legislaturen of meer aan de macht is, krijgt hoe dan ook de rekening gepresenteerd. Plots is het glas nooit meer halfvol, maar altijd halfleeg. De kiezer is dezelfde gezichten op de regeringsbanken moegezien.’ Zegt Gatz. ‘Ander en beter (:-))’


 

Staatsman (1)

Didier Reynders en zijn diensten zijn al helemaal ingewerkt in de rol van informateur. Op zijn eerste werkdag had hij al een logo klaar bij al zijn mededelingen. In drie talen, zoals het moet.


 

Verloren (2)

Gatz wijt het verlies ook aan het profiel van de partij dat ‘niet eenduidig’ was. ‘Hoewel de grondstroom bij de liberalen niet veranderd is, heeft de perceptie te veel gefluctueerd: (terechte) nadruk op ethische realisaties in 1999-2003, maar dan rechts-populistische schaduw van Jean-Marie Dedecker boven de partij en dan weer naar de basics van een vooruitstrevende centrumpartij; geen probleem met die koers, maar misschien moeten we ons spel de komende jaren tactisch toch ook wat naar de vleugels verleggen…’


 

Staatsman (2)

Herman De Croo mocht gisteren op bezoek bij informateur Reynders. ‘Toen hij nog een jong broekje was bij Jean Gol, mocht ik hem benoemen als voorzitter van de Spoorwegen. Toen hij bij mij in de wagen zat, heb ik hem eigenhandig aan een examen Nederlands onderworpen. Het was toen al niet slecht’, zei De Croo.


 

Van Dijck weg

Communicatie-adviseur Fons Van Dijck is weg bij Open VLD. Dat heeft niets met de slechte uitslag te maken. Het contract met Open VLD liep maar tot aan de verkiezingen.


 

Verloren (3)

De aap komt uit de mouw bij het derde punt van Gatz: ‘Geloofwaardigheid, geloofwaardigheid, geloofwaardigheid: we zijn misschien al weer iets geloofwaardiger dan zes maanden of een jaar geleden, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dat wordt eerder een kwestie van jaren dan van maanden, want dat kun je nu eenmaal niet forceren.’


 

Nieuwe socialisten

Er kondigt zich een ‘nieuw politiek initiatief’ aan dat zichzelf de Vlaams-Socialistische Beweging noemt. De mensen die erachter zitten, zijn onbekenden. Volgens hun website is de bedoeling om ‘het gat tussen links en rechts op te vullen’.

www.v-sb.be


 

Menselijk

Bert Anciaux vindt het erg dat SP.A-Spirit de verkiezingen heeft verloren. Vooral dan voor de mensen zonder papieren. Spirit pleitte voor een regularisatie van gezinnen met kinderen die hier al lang verblijven. Anciaux vreest dat die nu in de kou zullen blijven staan. ‘Indien CD&V het meent met rechtvaardigheid en menselijkheid, dan neemt ze de fakkel mee over.’


 

Ludwig

Een ongeluk komt nooit alleen. Na de electorale pandoering kreeg de Truiense burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) gisteren een dagvaardig in de bus. Hij moet voor de politierechtbank verschijnen voor een ongeval dat hij veroorzaakte. De burgemeester reed twee geparkeerde wagens aan, maar reed door. Vandenhove ontkent het vluchtmisdrijf. Hij wil in geen geval een beroep doen op zijn politieke onschendbaarheid.


 

Rik en Sophie

'We hebben Bruno Tobback afgetroefd!' De Open VLD'er Rik Daems is in de wolken met zijn resultaat in de kieskring Leuven. Open VLD verliest 6,6procent, maar behoudt zijn tweede zetel en laat de SP.A achter zich. 'Meer dan twintig procent van de stemmen halen is vandaag voor een Open VLD-lijst allesbehalve slecht', zegt hij. 'Ik en Sophie hebben elkaar gefeliciteerd met het resultaat.'


 

Sophie en Rik

Nochtans ziet het er voor Daems' partner, Sophie Pécriaux (PS), niet zo rooskleurig uit. Pécriaux behaalde op de PS-lijst in Henegouwen een vergelijkbaar aantal voorkeurstemmen als de vorige keer, maar nu stond ze slechts op de derde opvolgersplaats. Als de PS voor de oppositie kiest, valt ze mogelijk uit de Kamer. 'Ik ben ervan overtuigd dat de partijvoorzitter de juiste beslissingen zal nemen', zegt ze.


 

400 kilo

Jean-Marie Dedecker heeft zo zijn eigen manier om de audiënties te omschrijven die de koning dinsdagnamiddag had met Bart De Wever (N-VA), Geert Lambert (Spirit) en hemzelf. 'Meer dan 400 kilo separatisme in drie uur tijd, dat zal het paleis nooit eerder overkomen zijn.'


 

Annemans

'Voor mij was zijn doorbraak geen verrassing', zegt Vlaams Belang-kopstuk Gerolf Annemans op zijn weblog over Jean-Marie Dedecker. 'Ik heb heel intensief campagne gevoerd en ik begon ze steeds meer tegen te komen, de kiezers van Dedecker. Ik waarschuwde ook verscheidene mensen bij ons en in andere milieus dat het een vergissing zou zijn om de Lijst Dedecker te onderschatten.'
'Hij trok ook alle mobiele donkerblauwe kiezers en nog vele andere louter politiek geïnspireerde stemmen aan en dat is wellicht een stevige basis voor de toekomst.'


 

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs