Jong-VLD versnelt

Jong VLD-Leuven wil 's nachts sneller rijden. 160 kilometer per uur moet toegelaten zijn op de autowegen tussen 22.00 uur en 6.00 uur. Als het weer droog is. Ook andere toegelaten snelheden mogen hoger. 70 kilometer per uur wordt 90, 90 wordt 110, 30 wordt 40 en 50 ten slotte mag 60 per uur zijn.

Jong Groen! heeft al gezegd dat de liberalen overdrijven.


 

BMI

Het Vlaams-parlementslid Tom Dehaene (CD&V) is niet te spreken over het voornemen van parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (SP.A) om de fitnessruimte van zijn assemblee om te turnen tot kantoren. Dehaene is zelf een regelmatige gebruiker van de fitnessruimte. Hij heeft zich bovendien uitgeroepen tot BMI-watcher van zijn fractie.

De BMI, of body mass index, is een manier om eventueel overgewicht te berekenen. Dehaene heeft een BMI van 28, wat te veel is. Meer dan 25 is niet goed. Het gemiddelde van de mannelijke CD&V'ers in het Vlaams Parlement is 26,5.


 

FN bestaat niet

De FN-fractie in de Senaat bestaat niet meer. Op 26 mei had de fractieleider, Francis Detraux, aangekondigd dat FN voortaan zou staan voor Force Nationale. Michel Delacroix, de andere senator van FN, is het daar niet mee eens. Hij wil bij het Front National blijven. Als enige.

Doordat de fractie dus niet langer bestaat, grijpen de twee extreem-rechtse senatoren naast een dotatie van de Senaat van zo'n 200.000 euro per jaar. Dat gaat in juli in. Dit jaar verliezen ze dus maar 100.000 euro.


 

Verhuizing

De Brusselse krant La Capitale heeft geruchten opgevangen dat Marie Arena (PS), de minister-president van de Franse Gemeenschap, verhuizingsplannen heeft. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zou ze zich vestigen in de Brusselse gemeente Vorst. Meteen zou ze het duel aangaan met de burgemeester van Vorst, het MR-kamerlid Corinne De Permentier.

Vorst is ook de gemeente van oud-minister Magda De Galan (PS). Overigens telde Vorst tot voor enkele maanden ook een Vlaams boegbeeld onder zijn inwoners: de Brusselse SP.A-minister Pascal Smet. Smet vestigde zich recentelijk in Brussel-stad, onder meer omdat daar meer Vlaamse kiezers wonen.


 

Van Rouveroij trekt

Sas van Rouveroij trekt in oktober volgend jaar de VLD-lijst in Gent. Geert Versnick, de andere kandidaat-lijstrekker, heeft zich teruggetrokken en steunt Van Rouveroij.

Zaterdag spreken de VLD-leden zich uit over hun lijsttrekker. Veel keuze hebben ze dus niet. Van Rouveroij was ook lijsttrekker bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en haalde toen 9.276 stemmen, lijstduwer Versnick 3.234.


 

Cette femme

,,Als parlementsleden niets te vertellen hebben (zoals Patricia Ceysens - cette femme m'énerve) beginnen ze over gebouwen of een wijnkelder.'' Eric Van Rompuy op zijn website.


 

Onderhandelen (1)

,,We moeten het mensen echt afleren om onderhandelen louter competitief te bekijken'', zegt professor Leo Goovaerts in De Tijd. ,,Als je je vastbijt in je eigen positie en de moeite niet doet de prioriteiten van de andere te leren kennen, kom je nooit tot een goed akkoord. Heb oog voor de belangen van de ander: prioriteiten zijn de bouwstenen voor een goede overeenkomst.''


 

Onderhandelen (2)

De Vlaamse onderhandelaars over B-H-V hebben ,,zowat alle fouten gemaakt die ze hadden kunnen maken'', weet Goovaerts nog. ,,Door een voorstel op tafel te gooien, hebben ze zich volledig vastgezet voor de toekomst.''

,,Als je je kaarten op tafel legt, en de onderhandelingen springen af, dan creëer je een zogenaamd ankerpunt voor de volgende onderhandelingen. In 2007, als er opnieuw over B-H-V onderhandeld wordt, halen de Franstaligen de Vlaamse toegevingen boven, en ze zullen zeggen: dit hadden jullie al toegezegd, laten we nu praten over wat we nog meer willen.''


 

Onderhandelen (3)

Leo_2Ook de non-verbale communicatie heeft geen geheimen voor Goovaerts. ,,Kijk of je partner zichzelf vaak aanraakt, want dat geeft blijk van onzekerheid.

Vervolgens: kijk naar de ruimte die je onderhandelingspartner creëert. Sluit hij de armen, dan is hij defensief, opent hij ze, dan is hij bereid tot samenwerken.

Ten slotte moet je goed op de houding van het hoofd en de ogen van de partner letten: laat hij interesse blijken, of houdt hij zich eerder afzijdig?''

Wie is die man? Leo Goovaerts is professor Onderhandelen aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Begin 2003 onderhandelde hij zich in een mum van tijd buiten de VLD, de partij waarvoor hij tot 1999 senator en penningmeester was.


 

Brief aan Balkenende

Hugo Coveliers, de onafhankelijke senator die ook al aan de deur gezet werd bij de VLD, heeft de Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende een brief geschreven.

,,Ik verwelkom u met genoegen in de rangen van de slachtoffers van Karel De Gucht'', zo schrijft de gewezen liberaal. ,,De man gaat gebukt onder een tomeloze arrogantie, versterkt door een verstrekkende minachting voor alles en iedereen die zijn rabiate antiklerikale houding niet deelt'', deelt Coveliers Balkenende nog mee.


 

Medisch nieuws

Luisteraars van het VRT-radionieuws zullen een tijdje de Wetstraat-specialist van de Reyerslaan moeten missen. Johnny Vansevenant is het voorbije weekend in allerijl opgenomen in het ziekenhuis met een hersenvliesontsteking. De journalist is gelukkig aan de beterhand. Toch wordt hij niet voor september terug verwacht.


 

Beterschap

Bert Anciaux werkt weer. Sinds begin deze week draait hij af en toe een paar uur mee op zijn kabinet. Langer dan drie tot vier uur werken per dag zit er nog niet in. Toch hoopt hij vrijdag al een woordje mee te praten op de ministerraad.


 

Bijtjes

MayaCD&V, de zelfverklaarde gezinspartij, heeft oog voor de bloemetjes en de bijtjes. Na de grote bijensterfte in de zomer van vorig jaar strijdt kamerlid Mark Verhaegen voor deze nuttige diertjes. Bij minister van Volksgezondheid Rudy Demotte verkreeg hij alvast dat het kabinet een kb klaarmaakt over de bestrijding van besmettelijke ziekten bij bijen.

Ook minister van Landsverdediging Flahaut helpt. Imkers mogen van hem voor 25 euro hun kasten op militaire domeinen plaatsen. ,,Deze domeinen zijn een uniek reservoir van bloemen en planten. De bijen bestuiven die planten zodat er een win-winsituatie ontstaat'', luidt het bij CD&V.


 

Nieuwe chef

Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke heeft een nieuwe kabinetschef. Het gaat om Mieke Van Gramberen. Zij volgt Fons Leroy op die administrateur-generaal van de VDAB wordt.

De nieuwe kabinetschef van Vandenbroucke is 36 jaar en is licentiaat in de Sociologie. Van 1990 tot 1997 werkte ze aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA). Daarna werkte ze voor Vandenbrouckes voorganger op Werkgelegenheid, Renaat Landuyt.


 

Chef gaat weg

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen heeft ontslag genomen uit de gemeenteraad van Genk en ruimt plaats voor de 29-jarige Nele Beckers. Vandeurzen wil met zijn ontslag uit de gemeenteraad naar eigen zeggen de kans geven aan een jonge en geëngageerde vrouw om ervaring op te doen als raadslid in het stadsbestuur.


 

Jef trekt

De huidige burgemeester Jef Gabriels wil burgemeester van Genk blijven. Hij wordt de lijsttrekker voor de CD&V in Genk bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar.


 

Hij is er weer

Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) heeft gisteren zijn nationale activiteiten hervat. De voorbije drie weken was de eerste burger van het land noodgedwongen afwezig in Brussel door een rugoperatie. De Croo herneemt ook grotendeels zijn politieke activiteiten, zo meldde de Kamer gisteren opgelucht. Halfweg mei onderging de kamervoorzitter met succes een operatie aan de discus-hernia. Hij had al een tijdje last van een zenuw die gekneld zat tussen twee wervels en liet zich na de vertrouwensstemming in de regering-Verhofstadt in het ziekenhuis opnemen.


 

Vlaanderen onafhankelijk

Erik Suy - militant voor N-VA of Vlaams Belang, dat is tegenwoordig niet helemaal duidelijk - werkt aan een boek die de Vlaamse secessie juridisch voorbereidt. De gewezen adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en emeritus Internationaal Recht meldt in het blad Secessie - uitgegeven door Vlaams Belangpolitica Sandra Colen - dat er een ,,precieze voorafgaande inventaris'' moet worden gemaakt van alle staatsgoederen, inclusief de archieven en de schulden.


 

Vlaanderen onafhankelijk (2)

Concreet ziet de opdracht voor het onafhankelijke Vlaanderen er als volgt uit. Een grondwetgevende vergadering - het Vlaams Parlement - moet eerst een Grondwet aannemen.

Die Grondwet moet het Vlaamse grondgebied afbakenen, de nationaliteit van de inwoners vaststellen (worden allochtonen Vlaming of niet), en een deel van de door België aangegane financiële en materiële verbintenissen overnemen. De onafhankelijkheidsverklaring zal ook moeten stipuleren in welke mate Vlaanderen de vigerende Belgische wetgeving overneemt.

Professor Suy besluit: dit wordt geen eenvoudige klus en vergt ook de nodige voorbereiding.


 

Kinderspel

Patricia Ceysens, VLD-fractieleidster in het Vlaams Parlement, is niet alleen e-mama, ze is ook opvoedingsdeskundige. Ceysens schreef alvast een boek over het ABC van de opvoeding. Het komt in het najaar uit.

Ceysens, net veertig jaar geworden, pleit in het boek voor ,,geleide democratie''. ,,Praten met en luisteren naar kinderen vind ik ontzettend belangrijk.'' Een grap over het VLD-partijbureau dringt zich op.


 

Christen-democratische vrienden (1)

Logebroeder Karel De Gucht is nooit de grote vriend van de CD&V geweest. De strijd om wie 'de volkspartij' zou zijn, het binnenhalen van de voormalige CVP-voorzitter Johan Van Hecke en zijn NCD: zoiets laat krassen na op een christelijke ziel. Nu De Gucht als minister van Buitenlandse Zaken ook geen vrienden maakt, heeft zowat iedere CD&V'er daar wel iets over te zeggen.

Kamerlid Greta D'Hondt op haar website: ,,Nu de VLD beslist heeft om iedereen die kritiek uitoefent op een andere VLD'er te straffen en uit de partij te stoten, verlegt Karel De Gucht zijn actieterrein 'schieten op wie passeert' en 'niemand kan zo goed zijn als ik' nog meer naar het buitenland.''

,,Mijn oproep aan VLD-voorzitter Bart Somers: trek dat verbod in en laat Karel De Gucht verder naar hartelust schieten op VLD'ers, vooraleer hij ons land verder onmogelijk maakt in gans de wereld. U zou hem natuurlijk ook kunnen vragen zich terug te trekken als minister van Buitenlandse Zaken. Er zijn er die voor minder de eer aan zichzelf gehouden hebben.''


 

Christen-democratische vrienden (2)

Harrybalkenende,,Het zal niet de laatste keer zijn dat De Gucht zulke beledigende dingen zegt, hij zit zo in elkaar. We mogen al van geluk spreken dat het geen VLD'er is, maar een Nederlander die deze keer de volle laag krijgt. U zegt dat iedereen Jan Peter Balkenende vergelijkt met Harry Potter. Wel, De Gucht is niet iedereen. De Gucht is minister van Buitenlandse Zaken, en daarvoor gelden toch andere regels.'' CD&V-kamerlid Herman Van Rompuy in de Zevende Dag .


 

Christen-democratische vrienden (3)

,,Het is blijkbaar zeer moeilijk voor De Gucht om een onderscheid te maken tussen het VLD-partijbureau, de gemeenteraad van Berlare en de internationale politieke scène. De Gucht is zich niet bewust van de verantwoordelijkheid die zijn functie met zich meebrengt.''

,,Maar hij gaat verder: nadat hij premier Balkenende vernedert in het interview, schrijft De Gucht een brief waarin hij de schuld bij de journalist legt. Die zou de woorden van De Gucht niet correct hebben weergegeven. Dat was echter buiten de taperecorder gerekend.''

,,Nu staat ontegensprekelijk vast dat De Gucht inderdaad de Nederlandse Premier geschoffeerd heeft en dat hij ook nog eens de waarheid verdraaid heeft om zich eruit te praten'', laat CD&V-fractieleider Pieter De Crem weten.


 

Christen-democratische vrienden (4)

De CD&V heeft de afgelopen weken stevig aan de mouw van Vlaams minister Kris Peeters getrokken, om in Antwerpen de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te trekken. Maar Peeters verkast niet uit zijn geliefde Klein-Brabant, waar hij aan het bouwen is. Toch doet de minister een kleine toegeving aan zijn christen-democratische vrienden: ,,Als de partij het mij vraagt, zal ik bij de eerstvolgende federale verkiezingen op de CD&V-lijst staan.''


 

Voor een euro minder (1)

VLD-fractieleidster Patricia Ceysens dreigt met een nieuw brandje tussen haar en haar collega's, deze keer over nieuwe gebouwen voor het Vlaams Parlement. Dat parlement is nu al eigenaar van twee prestigieuze gebouwen in het hart van Brussel, maar kampt met plaatsgebrek. D

e administratie raakt almaar krapper gehuisvest, onder meer door de komst van allerlei nieuwe organisaties, zoals het Vlaams Vredesinstituut, de Vlaamse Ombudsdienst en het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek.

Het Vlaams Parlement heeft daarom zijn oog laten vallen op twee kantoren in de buurt die te koop staan. Volgende week gaat het bureau van het Vlaams Parlement voor het eerst in afzondering, onder meer om over de aankoop te beslissen. Ceysens laat namens de VLD nu al weten dat er geen sprake kan zijn van de aankoop van nieuwe kantoren: ,,Er zijn grenzen. Elke euro meer voor de overheid betekent een euro minder voor de mensen, voor belastingverlaging.''


 

Brand

Breaking news gisteren op het nieuwe station Actua-TV: ,,Het federale parlement in de Wetstraat ontsnapt aan een kleine ramp.'' Net voor 12 uur brak in de grote papiercontainer die op de binnenkoer van het parlement staat een hevige brand uit. Het moedige personeel van het parlement merkte de brand op, en begon dadelijk te blussen. Of ook moedige parlementsleden een vermelding voor heldenmoed verdienen, is niet bekend.

Een kwartier later was ook de Brusselse brandweer ter plaatse. Met twee brandspuiten werd de container geblust, terwijl ook de beplanting op de muur werd natgespoten.

,,De container was een beetje ongelukkig geplaatst", reageert de Brusselse brandweerkorporaal Mark Zang op Actua-TV, die er als de kippen bij was om alles te filmen.

Volgens Zang is de oorzaak van de brand wellicht een smeulende sigaret die in de container is terechtgekomen.


 

Voor een euro minder (2)

Patricia Ceysens (VLD) heeft oplossingen genoeg voor het huisvestingsprobleem van het Vlaams Parlement: ,,Ambtenaren zijn nog te vaak op de klassieke, bureaucratische manier gehuisvest: iedereen zijn heiligdom.''

,,Maar heel wat van die bureaus staan leeg: hun bewoners zitten in overleg, zijn met vakantie, werken deeltijds, volgen een opleiding. Er zijn moderne concepten genoeg om de dienst anders te organiseren.''

,,Ik pleit voor meer flexibiliteit, een flex- plek die het mogelijk maakt dat één bureau twee of drie keer wordt gebruikt, en minder logge bureaucratie. Als we het klassieke administratieve denken in twijfel durven trekken zal snel blijken dat al die extra aankopen niet meer nodig zijn. Het Vlaams Parlement heeft een voorbeeldfunctie.''

Naast die oplossingen voor het plaatsgebrek stelde Ceysens ook voor om meer over te schakelen op (u voelt het komen) e-werk.


 

Opmerkelijk

Een jongerenorganisatie die schermt met een spreekverbod, het komt niet elke dag voor. Volgens Prego, een spin off van Spirit, hebben de Belgische bisschoppen niet het recht om zich uit te spreken over de adoptiewetgeving. Eerder deze week kantte de kerk zich tegen het paarse voornemen om ook homoparen de kans te geven om een kind te adopteren. Volgens Prego vormt die tussenkomt een ,,schending van het principe scheiding van kerk en staat''.

Prego zou overschot van gelijk hebben mochten de bisschoppen zelf hierover beslissen. Maar de bisschoppen het recht ontzeggen om in elk maatschappelijk debat tussen te komen, lijkt geen toonbeeld van links-liberalisme.


 

Gsm

In de bioscoop zetten we onze gsm af. Het CD&V-kamerlid Herman Van Rompuy vormt daarop een uitzondering. De sms-dienst van De Standaard meldde de voormalige minister woensdagavond dat het neen-kamp overtuigend in Nederland had gewonnen.

Van Rompuy zag meteen een parallel met de film In good company die hij aan het bekijken was. ,,Op een onvolkomen manier geeft de film de onzekerheid weer van de mens in een hypercompetitieve samenleving. De mens is een speelbal van naamloze financiële en commerciële krachten.

Die onzekerheid over de toekomst, over iemands persoonlijk en familiaal leven, vind je ook bij de uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland.''


 

Geen geld voor FN

Het bureau van de Senaat besliste gisteren om de subsidies van de FN-fractie stop te zetten. Vorige week kondigde fractieleider Francis Detraux een naamsverandering aan. Voortaan heette het FN Force Nationale in plaats van Front National.

Volgens FN-senator Michel Delacroix bleef het FN evenwel voor het Front National staan. In afwachting van de nodige ,,verduidelijkingen'' wordt de subsidiëring stopgezet.


 

Nuttig

Eind deze week trekt koning Albert naar China. Het kamerlid Walter Muls (Spirit) heeft daarom de koning gevraagd de zaak van de mensenrechten in het door China bezette Tibet nogmaals onder de aandacht te brengen tijdens zijn onderhoud met de Chinese leiders president Hu Jintao en premier Wen Jiabao. ,

,Ik zal het economisch belang van de missie niet ontkennen maar wil er wel blijven op drukken dat China zich nog dag in dag uit schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen.''


 

Nuttig (1)

Compostvat Hilde Crevits (CD&V) heeft haar niche gevonden. Gisteren vroeg de Vlaamse volksvertegenwoordiger de Vlaamse regering om ,,zowel binnen als buiten de schooluren een voor tieners aantrekkelijk aanbod uit te werken'' waardoor de jeugd actiever bij het composteren kan worden betrokken.

,,De overheid moet zowel in mensen als in compostvaten investeren. Met jonge verstandig-groene tienervingers wordt composteren zelfs cool .'' Volgens de politica krijgen middelbare scholieren ,,weinig of geen kans iets bij te leren over thuiscomposteren. De schakel tussen de lagere school en het latere gezin mag inzake thuiscomposteren niet verloren gaan.''


 

Nuttig (2)

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels staatssecretaris voor Ambtenaren, nodigt morgen haar buren uit voor een initiatie Tai-Chi, met de Chinese meesters Li Chang Duo en Hu Yang.

Tai-Chi is een Chinese bewegingsleer die bestaat uit een reeks langzame oefeningen, bedoeld om het lichaam te ontspannen en te ontwikkelen. Volgens de staatssecretaris is het belangrijk dat we ,,regelmatig aan onze lichamelijke en geestelijke conditie werken.'' Het spreekt vanzelf dat de (beeld)pers van harte wordt uitgenodigd om dit event te verslaan.


 

Nuttig (3)

Het Vlaams Parlement mocht gisteren Joris Vandenbroucke van Spirit als zijn nieuwste parlementslid verwelkomen. Spirit telt nu vijf leden in het Vlaams Parlement, en net als zijn collega-Spiritisten Herman Lauwers, Bart Caron en Jos Bex is Vandenbroucke een opvolger. Omdat de SP.A-voorzitter Steve Stevaert zichzelf tot gouverneur van de provincie Limburg benoemde, mocht Vandenbroucke naar het halfrond.

De 28-jarige Limburger uit Borgloon zal zich naar eigen zeggen nuttig maken voor ,,zaken waarvan jongeren wakker liggen, zoals jeugdwerkloosheid, gelijke kansen in het onderwijs of betaalbare huisvesting''. Hij begon zijn politieke loopbaan bij de Volksuniejongeren in Leuven.


 

Gratis (1)

LeeuwSteve Stevaert is nog maar net van het politieke toneel verdwenen, of Vlaams Belang kopieert de basisfilosofie van de kersverse Limburgse gouverneur. Iedereen die lid wordt van deze wegens racisme veroordeelde partij krijgt een Vlaamse leeuwenvlag voor niets. U leest het goed, een Vlaamse leeuwenvlag - 1,5 meter op 1,15 meter - helemaal gratis. Mensen die al lid zijn van Vlaams Belang of geen lid wensen te worden, hoeven niet te wanhopen. Tegen ,,de sterk verlaagde prijs'' van 5 euro kan u het hebbeding in huis halen.

Het aanbod past in de campagne die momenteel in 2,4 miljoen Vlaamse bussen valt en waarin de partij pleit voor Vlaamse onafhankelijkheid. Een zelfklever (met vlag en VL) die op de autonummerplaat kan worden gekleefd, vergezelt de folder. Helaas koppelt het Belang hier geen actie aan. Met als eerste prijs een programma op partijzender VB6015, bijvoorbeeld.


 

Gratis (2)

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) doet op zijn webstek Steve Stevaert (SP.A) uitgeleide met een raak gekozen anekdote. ,,Ik zal nooit zijn tussenkomst vergeten op zijn eerste vergadering van de Vlaamse Regering in september 1998.

Minister-president Luc Van den Brande (CD&V) had de zgn. Septemberverklaring uitgedeeld en elke minister ging op zoek naar de paragrafen die zijn beleid in de verf moesten zetten. Steve had geen dossier bij zich, had aandachtig geluisterd en nam na een ellenlange discussie het woord: 'Luc, wat hebben de mensen aan uw ingewikkeld verhaal? Zorg voor een boodschap niet alleen voor die 125 parlementsleden en 500 kabinetsmedewerkers maar vooral voor de Vlamingen die nooit uw tekst zullen lezen.' Het werd muisstil.''


 

Gratis (3)

Toch is Eric Van Rompuy niet onverdeeld gelukkig met de politieke nalatenschap van de Limburgse gouverneur. ,,Het gratis-verhaal is nu al doorgeprikt en biedt geen perspectief voor de grote uitdagingen van morgen (werkgelegenheid en vergrijzing).

De verkiezingen van 2004 hebben aangetoond dat de grenzen van de mediatisering bereikt zijn. Ook krijgen de kiezers meer oog voor serieux en goed bestuur. De losse ideeënfabriek van Stevaert strandde op een lege Vlaamse kas.''


 

Mevrouw De Crem (3)

Wat zit een talent als Pieter De Crem eigenlijk in de Kamer te doen? Mevrouw De Crem licht in Humo een tipje van de sluier. ,,Pieter heeft een grote algemene kennis en is gefascineerd door oude culturen.''


 

Gratis (4)

Maar de voormalige Vlaamse minister en CD&V-oppositieleider zal nooit vergeten dat Stevaert de gebroeders van Rompuy catalogiseerde onder ,,het betere volk van de CVP''. ,,Een doordenker voor Jo, Yves en Pieter,'' weet het parlementslid. Eric Van Rompuy heeft zijn ezelsstamp nog niet verteerd.


 

Gratis (5)

Jarenlang was Johan Van Hoecke de trouwe woordvoerder van Steve Stevaert. Hij vergezelt zijn voormalige baas niet naar Limburg. Van Hoecke blijft momenteel aan de slag als woordvoerder van interim-voorzitter Caroline Gennez.

Van Hoecke bestuurt namelijk ook de communicatiecel bij de SP.A. Het is niet duidelijk of Van Hoecke de komst van Johan Vande Lanotte naar de Grasmarkt in oktober zal overleven. Vande Lanotte brengt namelijk een eigen woordvoerder mee: Vivi Lombaerts.


 

Mevrouw De Crem (5)

Wordt Pieter De Crem ooit minister? Volgens zijn vrouw interesseert het hem geenszins. Hij doet gewoon alles voor de partij en niet voor zichzelf. Maar als hij minister wordt dan... ,,Hij spreekt veel talen en kent zijn geschiedenis.'' Buitenlandse Zaken dus. ,,Naar een zacht departement zie ik hem niet verhuizen.''


 

Geit

Dat minister-president Yves Leterme (CD&V) een grote liefhebber is van geiten was al langer bekend. Nu blijkt dat de hele partij stilaan in de ban van de geit raakt. Ampersand, het CD&V-maandblad, vroeg op de gezinsdag in Plopsaland aan acht families welk voorstel ze zouden lanceren als minister van Gezin.

,,Iedereen mag een geitje in huis halen - met korting - om de grote afval berg aan te pakken. Gezinnen die dat doen, krijgen ook korting op het eten, voor het geitje'', aldus Katrien Verhaegen uit Hulshout, de dochter van het kamerlid Mark Verhaegen.


 

Slaapmuts

Westvleteren Politici leven een stresserend bestaan. Enige onthaasting voor het slapengaan is op zijn plaats. Afgelopen zondag biechtte Yves Leterme op dat hij elke avond een trappist van Westvleteren achterover slaat alvorens de bedstee op te zoeken.


 

Spreekverbod (1)

Het spreekverbod in de VLD geldt voor alle parlementsleden en leden van het partijbestuur. Familieleden moeten niet naar voorzitter Bart Somers bellen als ze iets willen zeggen. Dat heeft de familie Dedecker goed begrepen. Jean-Marie houdt zich opvallend stil.

Zonen Dimitri (27) en Hans (31) trekken in Het Laatste Nieuws fel van leer. ,,Het spreekverbod van Somers is de absolute uiting van zijn onmacht. Hij heeft blijkbaar niet het natuurlijke gezag om zijn troepen bijeen te houden. Dus grijpt hij naar sancties. Dat uitgerekend in dé vrijheidspartij zo'n verbod wordt opgelegd maakt het dubbel pijnlijk'', aldus Dimitri. Hans noemt de sancties tegen Patricia De Waele ,,belachelijk en vernederend''.


 

Spreekverbod (2)

Dimitri is advocaat en VLD-lid, Hans is uitbater van een pizzeria en geen VLD-lid. Ze geloven niet dat vader Jean-Marie zal kunnen zwijgen. ,,Vroeg of laat loopt onze pa in de val. Dat staat in de sterren geschreven.

Het is sterker dan hijzelf. Al heel zijn leven. Het is genetisch bepaald. Onze nonkels zijn ook zo. Ze zitten allemaal te wachten tot hij ontploft. Want hoe langer hij moet wachten, hoe explosiever hij wordt.

De VLD-top heeft zich nu geabonneerd op alle bladen, van Woef tot Humo, om te zien op welke citaten ze Jean-Marie kunnen pakken.''


 

Spreekverbod (3)

Van de gewezen CVP-voorzitter Johan Van Hecke is al een tijdje niets meer vernomen. Tegenwoordig bezet hij voor rekening van de VLD een zitje in het Europees Parlement. Maar zijn Afrikaanse connecties zijn de Europese commissaris Benita Ferrero-Waldner niet ontgaan.

Ze vroeg hem om een commissie te leiden die kan waken over de stembusverrichtingen in Guinee-Bissau. Eerder deed Van Hecke iets gelijkaardigs in Sierra Leone.


 

Kunst

Senatoren kunnen niet echt klagen over een te hoge werkdruk. Enkele weken geleden is daarom in de hoge vergadering de commissie Kunst aan de slag gegaan. Neen, het gaat niet om een usurpatie van een gemeenschapsbevoegdheid. De commissie Kunst wil het cultureel gehalte van de senatoren opkrikken.

Morgen wordt alvast een nieuw initiatief voorgesteld: een tentoonstelling van de Belgische stripkunstenaar Denis Deprez tegen de muren van het zelfbedieningsrestaurant en het klassiek restaurant.


 

Goed bezig (1)

Fn Zelfs voor doorgewinterde Wetstraatwatchers is het moeilijk alle twisten bij extreem-rechts in Franstalig België te volgen. Wie dacht dat FN voor Front National stond, vergist zich. De FN-fractie in de Senaat heet voortaan officieel ,,Force Nationale, groupe FN''. Dat bleek uit een brief van FN-fractieleider Francis Detraux, die senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) voorlas in de plenaire zitting.

De tweede FN-senator, Michel Delacroix, reageerde niet meteen op de naamsverandering. In de wandelgangen verklaarde Delacroix dat hij geen commentaar te geven had op de mededeling van zijn partijgenoot, die overigens niet aanwezig was in de plenaire zitting. Wel wees hij erop dat er geen partij bestaat met de naam Force Nationale.


 

Goed bezig (2)

Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin kreeg twee maanden geleden een storm van protest over zich heen voor een brief die ze in het kader van een echtscheidingsprocedure stuurde naar een rechter van het Luikse hof van beroep. Een flagrante schending van het principe van de scheiding der machten, luidde het.

De federale minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), geeft Lizin nu een berisping voor die tussenkomst. Dewael doet dat op basis van een verslag van de Luikse gouverneur, Michel Foret. De minister hoopt dat een dergelijk incident in de toekomst niet meer herhaald zal worden.


 

Goed bezig (4)

De administratie van Financiën laat weten dat ze vanaf 1 juni opnieuw normaal getuigschriften voor dokters zal drukken. Het drukwerk heeft wegens problemen met de verouderde apparatuur maanden achterstand opgelopen, tot grote ergernis van artsen en patiënten. Op termijn neemt de ziekteverzekering (Riziv) het drukken over van Financiën.

De gratis infolijn voor artsen die door hun voorraad briefjes heen zitten, blijft voorlopig bestaan. ,,We willen eerst zeker zijn dat alle technische problemen opgelost zijn'', luidt het bij het Riziv. Artsen die in nood zitten, mogen briefjes van collega's gebruiken, onder strikte voorwaarden. Dat is voortaan een algemene regel die ook na 1 juni blijft gelden.


 

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs