Herteld

Hans Van de Cauter, voorzitter van het Belgicistische minipartijtje BUB, krijgt nul op het rekest van het Vlaams Parlement. Van de Cauter had een vraag tot hertelling ingediend van de stemmen in Brussel. Volgens hem kon het niet dat zijn partij in Brussel niet eens 500 stemmen haalt, terwijl hij toch 100.000 folders en 3.000 affiches had verspreid. Helaas voor hem hebben de diensten van het Vlaams Parlement vastgesteld dat het wel kan.


 

Dochter

Brussels minister Guy Vanhengel wordt niet de nieuwe voorzitter van Open VLD. ‘Als ik naar mijn dochter luister, wat ik altijd doe, dan mag ik niet. Op dit ogenblik wordt er hard aan mijn mouw getrokken aan verschillende kanten, maar ik zal de wijze raad opvolgen die mij thuis wordt gegeven’, zei Vanhengel gisteravond op TV Brussel.

Dochter Eva zei in het weekblad Humo dat haar vader het beter niet doet omdat het voorzitterschap een echte hondenstiel is.


 

Aap (1)

Lijst Dedecker zit echt in de aap gelogeerd in het Vlaams Parlement. De fractie zit in een lange sliert gewrongen tussen CD&V en Open VLD. De LDD-parlementsleden kunnen niet van hun plaats zonder over armen en benen te struikelen.

Daar heeft de partij zelf voor gekozen, zo blijkt. LDD was een plaats aangeboden in de rechterbeuk van het Vlaams Parlement, naast de Vlaams Belang-fractie, maar de partij wou niet naast Vlaams Belang plaatsnemen.


 

Ambassadeur

Zijn zitje in het Vlaams Parlement is Jaak Gabriëls (Open VLD) kwijt, maar er duiken alweer nieuwe kansen op. Gabriëls wordt ambassadeur voor Limburg tijdens de Wereldtentoonstelling van volgend jaar in Sjanghai. De provincie koos hem omdat hij nauwe banden heeft met China. Bree, de stad waar Gabriëls burgemeester is, heeft een zusterstad in China.


 

Aap (2)

Na LDD werd ook de Groen!-fractie gevraagd of ze niet naast de Vlaams Belang-fractie plaats wou nemen, maar ook die weigerde. Dus offerde de N-VA zich maar op, waardoor de fractie verdeeld is over de rechter- en de middenbeuk. Maar dat is maar een voorlopige situatie, verzekeren ze bij de N-VA. Ze vinden dat Lijst Dedecker zijn verzet maar moet opgeven.


 

Liberaal

Herman De Croo en Hilde Vautmans, het klonk als een affiche van The (b)old & the beautiful. De twee zouden het seizoen van De Keien van de Wetstraat op de VRT gisteravond afsluiten. Helaas. Vautmans belde nauwelijks vier uur voor de opnames van de uitzending af. Waarop ook De Croo moest afhaken. Mark Eyskens (CD&V) mocht dan maar zorgen voor wat politiek vermaak. ‘Not amused’ is een veel te zachte term voor de gemoedsgesteldheid waarin Vautmans eindredacteur Pascal Dossche bracht.


 

Vrouw (1)

Emancipatiebeweging Alice vatte post aan het Errerahuis, om er de onderhandelaars van CD&V, SP.A en N-VA diets te maken dat er dringend meer vrouwen in de Vlaamse regering moeten: ze eisten vijf vrouwelijke excellenties. Eerder stelde ook ‘Vrouw en Maatschappij’, de CD&V-vrouwen zijn dat, al die eis.


 

Vrouw (2)

CD&V-voorzitster Marianne Thyssen kon zich meteen van haar meest geëmancipeerde kant tonen. Met vier Vlaamse portefeuilles in het vooruitzicht beloofde ze meteen dat de helft van de CD&V-ministers vrouwen zullen zijn. Wij tippen op Hilde Crevits en Joke Schauvliege.

Bij SP.A noemde Caroline Gennez vijf vrouwelijke ministers ‘een nobel streefdoel’, maar ze deed geen dure beloftes aan het adres van Freya Van den Bossche.

N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte zich ervan af ‘wij doen geen uitspraken over de samenstelling van de volgende regering’.


 

Verhofstadt (1)

Guy Verhofstadt is niet van plan om voorzitter van Open VLD te blijven tot 2011. Hij heeft van meet af aan gezegd dat het maar om een tijdelijke opdracht ging, tot het najaar. Dat is niet veranderd’, zegt zijn woordvoerder.

Het Laatste Nieuws speculeerde gisteren dat Verhofstadt voorzitter zou blijven tot 2011, omdat er niemand anders klaar staat.


 

Verhofstadt (2)

Voor Verhofstadt liggen de kaarten naar verluidt goed om fractieleider te worden van de liberalen in het Europese parlement. De delegatieleiders waren de afgelopen dagen in Bristol bijeen en de oud-premier werd er door verschillende mensen naar voor geschoven. Volgende week wordt er gestemd. Officieel is Guy Verhofstadt geen kandidaat-fractieleider. Een Britse collega van hem, Diana Wallis, is dat wel.


 

Jong en vrouw (1)

Het Vlaams parlement wordt almaar jonger en vrouwelijker. Van de 124 Vlaamse parlementsleden is nu al 41 procent vrouwelijk. De gemiddelde leeftijd is gedaald tot 45,2 jaar. In 1995 lag de gemiddelde leeftijd op 56,3 jaar en waren er 17 procent vrouwen.

Tijdelijk parlementsvoorzitter Johan Sauwens (CD&V) betreurt dat amper een op de vijf verkozenen langer dan tien jaar in het Vlaams parlement blijft. ‘Dat is toch een stuk collectief geheugen dat je kwijt bent.’


 

Circus

De stoelendans van opvolgers is begonnen in de Kamer. Gisteren legden een voltallige voetbalploeg plus een halve reservebank, veertien politici in totaal, de eed af in het halfrond. Ditmaal waren het allemaal Franstaligen, onder wie enkele volslagen nieuwkomers als de PS’ers Christine Privé en Philippe Blanchart.

De Vlamingen volgen volgende week, nadat het Vlaams parlement is geïnstalleerd.


 

Jong en vrouw (2)

Sauwens zelf mag volgende week het parlement voorzitten als Vlaamse parlementslid met de langste staat van dienst. Hij zou wel graag nog wat langer de voorzittershamer hanteren, maar beseft dat zijn kansen klein zijn. Het is nog nooit gebeurd dat een tijdelijk parlementsvoorzitter ook effectief wordt verkozen tot voorzitter. Nu moet Sauwens vooral afrekenen met zijn partijgenoot Eric Van Rompuy (CD&V).


 

Jong en vrouw (3)

De Open VLD-kamerfractieleden kozen Hilde Vautmans tot hun nieuwe fractieleider. Zij haalde het van Rik Daems, die ook kandidaat was. Bart Tommelein verhuist naar het Vlaams Parlement, maar hoopt in de Senaat fractieleider te worden. Tommelein zal door het Vlaamse parlement als gemeenschapssenator worden afgevaardigd. In het Vlaams parlement moeten de liberalen hun fractieleider nog kiezen.


 

Senaat

Er is inderdaad nog steeds een Senaat in België. Die heeft donderdag beslist geen advies uit te brengen over het zoveelste belangenconflict over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Omdat ‘een geëigend dialogerend kader’ daarvoor moet worden gevormd. Aha.


 

Wissel (1)

Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA) verlaat de fractie van de Europese Volkspartij (EVP) en sluit zich aan bij de Europese Vrije Alliantie (EVA) waar ook europarlementslid Bart Staes (Groen!) toe behoort. EVA is een formatie van regionalistische partijen die in Straatsburg een fractie vormt met de groenen. Volgens Brepoels wil de N-VA met deze beslissing 'het pionierswerk' van de vroegere Volksunie voortzetten. De voorbije vijf jaar zetelde Brepoels in de grote EVP-formatie van christendemocraten en conservatieven waartoe CD&V behoort.
 

Wissel (2)

Isabelle Durant, covoorzitter van Ecolo, wordt dan weer vicevoorzitter van het Europees Parlement. De groene fractie in dat parlement heeft recht op een van de veertien vicevoorzitters. Durant kreeg woensdag de steun van 41 van haar 43 collega's. Haar verkiezing zal tijdens de eerste zitting van het Europees Parlement in Straatsburg, midden juli, geformaliseerd worden.
 

Wissel (3)

Vlaams Belang verloor de verkiezingen en dat maakt heel wat Belangers ongelukkig. Bart Siffert is er een van. Deze advocaat hoopte Anke Van dermeersch in de Senaat te kunnen opvolgen. Jammeer maar helaas, van de partijtop mocht de voormalige miss België de overstap naar het Vlaams Parlement niet maken. Het verlies was te groot en Vlaams Belang wilde toch enkele nieuwelingen de fractie in krijgen. Ook Van dermeersch is niet gelukkig. 'Ik wilde wat graag naar dat Vlaams Parlement, nu nog trouwens. De fractie kan mijn expertise als fiscaliste trouwens goed gebruiken. Op begrotingsvlak staat ze nergens.'
 

Wissel (4)

Een wissel aan de top van de MR is niet voor morgen. Voorzitter Didier Reynders liet eerder al weten dat hij zijn partij tot 2012 wil blijven leiden. De voorbije dagen kwam daar heel wat kritiek op. Gisteren schoot FDF-voorzitter Olivier Maingain in Le Soir Reynders ter hulp. Maingain vindt de kritiek op de MR-voorzitter na de verkiezingsnederlaag onrechtvaardig en respectloos. 'Als het moment daar is, zal Reynders wel beslissen wanneer hij het voorzitterschap overdraagt. Dat kan echter alleen maar gebeuren in serene omstandigheden, als de situatie gekalmeerd is.'
 

Taalrelletje

Antoinette Spaak (FDF) mocht als oudste gekozene het Brussels parlement bij de eedaflegging voorzitten, en daarbij weigerde ze, geheel in lijn met haar partij, om Nederlands te praten. Secretaris Els Ampe (Open VLD) nam daarop het Nederlands voor haar rekening. Uiteindelijk mompelde Spaak toch enkele zinnen Nederlands.

Mihanur Özdemir (CDH) legde zoals aangekondigd de eed af met een hoofddoek, zonder incidenten.


 

Misnoegd

Gérard Deprez, de eerste opvolger op de Europese lijst van de MR, sluit een vertrek uit zijn partij niet uit. De campagnestrategie van MR-voorzitter Didier Reynders ligt, volgens hem, aan de oorsprong van de liberale verkiezingsnederlaag op 7 juni.

'Het knaagt te moeten zien hoe onze troeven tijdens de campagne verspeeld werden. Maar ik hou eraan te zeggen dat ik niets heb tegen de persoon Reynders. Ik beoordeel gewoon het resultaat van het beeld dat hij naar voor heeft gebracht en dat te arrogant bleek', klinkt het in Le Soir. 'De fundamentele vraag is of de MR opnieuw de beweging kan worden waarbij ik vroeger zin had me aan te sluiten. Als de MR niet verandert, heb ik er niet langer een plaats', aldus de politicus die ooit de Franstalige christendemocraten leidde.


 

Circus

Vandaag leggen in het Brussels en Waals Parlement de nieuwe gekozenen de eed af. Niet zo voor Steven Vanackere (CD&V), Paul Magnette (PS) en Julie Fernandez-Fernandez (PS). De federale ministers en staatssecretaris nemen immers ‘even’ ontslag uit de federale regering, om in hun deelstaatparlement snel de eed af te leggen, er zich meteen te laten vervangen, en opnieuw bij de koning de eed af te leggen. Kwestie van een terugvalmandaat te hebben. Alleen, de koning had niet zoveel zin om in dat circus te moeten meespelen, hij zit in het buitenland. Van Ackere en co moeten dus nog even wachten.


 

Hulpkok

Voormalig Vlaams parlementslid Jan Roegiers (SP.A) geeft zijn leven een nieuwe draai: gisteren deed hij zijn eindexamen hulpkok. ‘Stap 1 in een leven na(ast) de politiek?’, vraagt hij zich af op facebook. Toch mag Roegiers nog hopen: als Freya Van den Bossche (SP.A) minister wordt en Karin Temmerman (SP.A) blijft gewoon schepen in Gent, dan mag hij opnieuw naar Brussel.


 

Prostaat

Hilde Crevits (CD&V) is door collega Guido De Padt (Open VLD) met het zwaard geslagen. ‘Niet uit wraak omdat Open VLD niet langer aan de formatiegesprekken deelneemt. Wel om mij op te nemen in het Geraardsbergse broederschap van Manneken Pis. Na de eedformules kreeg ik ook een medaille. Die zal mij beschermen tegen ziektes... aan de prostaat!’, schrijft Crevits op facebook.


 

Senior

Johan Sauwens (CD&V), sinds 1985 in het Vlaams Parlement, krijgt als langst zittend parlementslid de eer om de eerste sessie van het nieuwe Vlaams Parlement te mogen leiden als voorzitter. Het had Jaak Gabriëls (Open VLD) kunnen zijn, die net als Miet Smet (CD&V) en Luc Van de Brande (CD&V) de langste staat van dienst had in de vorige legislatuur. Helaas voor Gabriëls deed Open VLD het zo belabberd in Limburg, dat hij zijn zitje verloor en Sauwens, zijn voormalige partijgenoot bij de Volksunie, nu heel even de voorzittershamer krijgt.


 

Junior

Als jongste parlementsleden worden Jean-Jacques De Gucht (Open VLD, 25 jaar) en Hermes Sanctorum (Groen!, 27 jaar) de twee secretarissen die Sauwens officieel bijstaan op de eerste zitting.
 

VRT (2)

‘Hoeveel weken zijn er niet geweest dat Jean-Marie Dedecker drie à vier keer op televisie te zien was? Over Bart De Wever zullen we maar zwijgen. Die dankt zijn overwinning aan De slimste mens. De VRT heeft die mensen groot gemaakt’, zegt Lambrecht in De Morgen.


 

Schueremans

Vlaams parlementslid Herman Schueremans (Open VLD) kent zijn prioriteiten. ‘Als het niet meer lukt, ga ik eerst de dingen dimmen die ik het minst belangrijk vind. De politiek zal als eerste sneuvelen.’ Dat zegt de Open VLD’er in Het Laatste Nieuws, uiteraard geheel toevallig ná de verkiezingen.


 

VRT (1)

‘Een jonge generatie journalisten is opgefokt met het geloof dat het nieuws bestaat uit plotse sneeuwval, ramkraken, familiedrama’s en botsingen in de mist. (...) Men gaat uit van de veronderstelling dat het publiek alleen maar aan te spreken is in de onderbuik. Dat het publiek een amorfe, hersenloze massa is die je vooral niet op een verstandige manier mag benaderen.’

VRT-journalist Jef Lambrecht schiet met scherp op het eigen huis.


 

Tips voor verliezers

1. Bepaal waarom je verloren hebt. Deed je valse beloften? Kocht je klasgenootjes om met snoepgoed?’

Gwendolyn Rutten, de kabinetschef van Dirk Van Mechelen en Open VLD-kandidate voor de Europese verkiezingen, heeft een heel eigen manier om met de verkiezingsnederlaag om te gaan. Op haar Facebookpagina zet ze enkele lessen op een rijtje voor iemand die op school de verkiezing tot klasverantwoordelijke heeft verloren.

2. Feliciteer de winnaar. Dat kan moeilijk zijn, maar respecteer dat de school hem liever als leider heeft.
3. Haal al je affiches zo snel mogelijk weg. Zeg tegen je vrienden dat je liever niet meer discussieert over de campagne en kijk vooruit.
4. Verwen jezelf thuis. Kijk naar je favoriete tv-programma’s en eet je lievelingsijs. Of neem een heet bad.
5. Spreek met je familie over je situatie. Als je er liever niet over praat, koop dan een dagboek. Zo kun je al je problemen van je af schrijven.
6. Ga sporten of sluit je aan bij een club. Leer nieuwe mensen kennen en probeer nieuwe dingen uit.
7. Vergeet niet dat er na dit jaar nog een ander komt. Hou je speech, posters en ideeën in de kast. Er komt altijd een tweede kans!


 

Ontslag (1)

De Sociaal-Liberale Partij (SLP) bestaat binnen enkele weken alleen nog uit Geert Lambert en een halftijdse medewerker. Het dagelijks bestuur van de partij heeft na het teleurstellende verkiezingsresultaat beslist om het SLP-personeel op straat te zetten. In september wordt alles opnieuw bekeken.

Zeven medewerkers verliezen hun baan. Het gaat om drie personen die op het partijsecretariaat werken en vier medewerkers uit het Vlaams Parlement en de Senaat. Lambert behoudt in de hoge vergadering wel zijn persoonlijke medewerker.


 

Ontslag (2)

Hopelijk duurt het nog even alvorens de Maas overstroomt of een zwaar onweer Limburg treft. De provincie zit tijdelijk zonder gouverneur, nu de Vlaamse regering vrijdag het ontslag van Steve Stevaert heeft aanvaard. Omdat de Vlaamse regering in lopende zaken is, werd er nog geen opvolger aangewezen. Arrondissementscommissaris Herman Meers warmt zich op om intussen als waarnemend provinciegouverneur dienst te doen.


 

Ontslag (3)

De SLP wil volgens woordvoerder Johan Van Rooy, die zelf ook op zoek mag naar een andere baan, de handen vrij hebben om in september uit te maken en over welke richting ze inslaat. Het partijbestuur en de partijraad beslisten vorige week immers om pas in september de richting aan te geven die de SLP uit moet gaan. Afhankelijk van de beslissing worden op dat moment eventueel opnieuw mensen aangenomen.


 

Ontslagnemend

De ontslagnemende Waalse parlementsvoorzitter José Happart (PS) dient een klacht tegen onbekenden in voor schending van het onderzoek. Hij is verbolgen over de berichten over de huiszoeking die woensdag in zijn kantoor in het Waals Parlement werd gehouden. De klacht is gericht tegen onbekenden, maar Happart weet wel wie hij viseert.

Dat is in de eerste plaats de Franse ondernemer Hani Al Tabaa, die hem beschuldigt van belangenvermenging bij de bouw van een villa voor een vriendin. Maar ook de Luikse procureur Danièle Reynders staat op zijn lijst. Reynders heeft naar de smaak van Happart net iets te veel gekleurde uitspraken gedaan over het lopende onderzoek.


 

Sterren

Bartdewever 'Consternatie alom toen vanmiddag Bart De Wever opdaagde in het Vlaams Parlement voor de bespreking van de regeringsvorming. Zich van geen kwaad bewust bleek ook zijn gezicht vol te staan met sterren. Gevraagd naar een eerste reactie stamelde de Slimste Mens alleen “Ik weet er niets meer van. Ik vroeg enkel 3 Vlaamse Leeuwen op mijn billen! Ik ben zeker in slaap gevallen na die drie grote frieten en vier sito's!, De grote N-VA-roerganger laat het hier niet bij en overweegt juridische stappen!' Op Facebook is Bart De Wever het slachtoffer geworden van een grappenmaker.


 

Nero

Herman van Rompuy was gisteren te gast bij Unizo die in Antwerpen haar jaarvergadering organiseerde. Van de Unie van Zelfstandige Ondernemers kreeg de premier, naast een kist Vlaamse wijn, het toepasselijke Nero-stripalbum De Roos van Sakthi cadeau.

In dat album uit 1996, Van Rompuy was toen minister van Begroting in de regering Dehaene II, wordt professor Adhemar gevraagd om hem de Midasziekte te bezorgen. Want als alles wat hij aanraakt in goud zou veranderen, is de staatsschuld meteen opgelost. Toen moest Van Rompuy België budgettair klaarstomen voor de euro. Tegenwoordig heeft de crisis een gat van jewelste geslagen in de staatskas.


 

Gouverneur

De opvolging van Steve Stevaert als gouverneur van Limburg is verzekerd. Komiek Armand Schreurs staat klaar om Stevaert op te volgen. ‘Een gouverneur moet zijn politieke overtuiging voor zich houden en mag alleen lintjes doorknippen, winkels openen of de ramptoerist uithangen’, zegt Schreurs. ‘Ik kan me aan die regels houden, Steve kon dat duidelijk niet.’

Ook zijn leeftijd speelt volgens Schreurs in zijn voordeel. ‘De grootste kanshebbers, Herman Reynders (SP.A), Veerle Heeren (CD&V) en Patrick Dewael (Open VLD), zijn een pak jonger dan ik. Daarom is de kans groter dat ze zich schuldig zullen maken aan beginnersfouten.’


 

Afwezig (1)

Bruno De Lille (Groen!) stuurde gisteravond zijn kat naar de Brusselse gemeenteraad. Bewust. De Lille komt tegenwoordig liever niet in het gezichtsveld van aftredend Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A), de man die vindt dat Groen! hem verraden heeft door een coalitie aan te gaan met CD&V en Open VLD. De Lille en Pascal Smet zitten tijdens de gemeenteraad zij aan zij, en dat was volgens De Lille net iets te veel gevraagd.


 

Affiches

Er hangen weer affiches van politici op de aanplakborden van de stad Aalst, al is dat een week na de verkiezingen wel lichtelijk te laat. Na de verkiezingen hadden carnavalisten de borden van de stad overplakt, maar dat pikte het stadsbestuur niet. Ze riskeerden een boete als de ‘schade’ niet werd hersteld. en zo gebeurde. ‘De carnavalisten hebben verkiezingsaffiches gevraagd aan alle partijen en die over hun eigen affiches geplakt’, zegt burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot.


 

Afwezig (2)

Het ziet er niet goed uit voor het kartel dat de SP.A en Groen! vormen in de Brusselse gemeenteraad. De SP.A kan Groen! in de oppositie duwen, Bruno De Lille kan zelfs zijn positie als Atomium-voorzitter verliezen. Maar zover is het nog niet. ‘We zijn nog steeds bereid om met Groen! verder te gaan ondanks wat er gebeurd is en ondanks mijn persoonlijke sentimenten daaromtrent’, zegt Pascal Smet. SP.A Brussel spreekt zich pas na afloop van de gesprekken over de Brusselse regering uit over de toekomst van het kartel.


 

Somers (1)

Voormalig Open VLD-voorzitter Bart Somers heeft het voorbije weekend in enkele interviews zijn laatste woorden laten optekenen alvorens hij de woestijn in trekt. 'Er komt nu een periode waarin de schouderklopjes zullen wegvallen, waarin ook de hatelijke opmerkingen, genre “ge hebt het verdiend, achterwege zullen blijven', klinkt het onder meer. 'Pas dan zal ik met de verwerking kunnen beginnen.'
 

Somers (2)

'Mensen vragen me hoe je dat nog kunt opbrengen. Je troost je met het martelaarschap, denk ik. Ik offer me op, laat ik het dan helemaal doen, laat dan iedere camera maar naar mij komen, laat me het allemaal op mij laden. maar dan ga je naar huis, en dan zit je beneden in het donker in je zetel.'
 

Somers (3)

'Dirks (Dirk Van Mechelen, red.) uitspraak: “Kris, je hebt dat perfect gedaan., Ik zit niet in een situatie om met sloefen te smijten, ik heb er geen meer aan, maar Dirk zal zelf wel toegeven dat het niet zijn beste one-liner ooit was.'


 

Somers (4)

'Als ik nu het achterste van mijn tong zou laten zien over die uitspraak van Herman De Croo (waarin die waarschuwde dat de positie van Somers als voorzitter bij verlies onhoudbaar zou zijn, red.), zou ik Open VLD schade berokkenen, en daarvoor zie ik mijn partij te graag. Maar ik zou nooit zeggen over een partijgenoot wat hij over mij heeft gezegd.'
 

Vernederd (1)

Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen (LDD) moet zoals verwacht een ultieme vernedering slikken. Niet hij, maar de Limburger Lode Vereeck, een volslagen nieuwkomer in de politiek, wordt de nieuwe fractieleider in het Vlaams Parlement. 'We moeten nieuwe politieke gezichten op de kaart zetten, nieuwe boegbeelden creëren', zo verdedigt partijvoorzitter Jean-Marie Dedecker zijn keuze.
Verstrepen zelf reageerde op de internetdienst Twitter: 'Pom, pom, pom. Zoals in vele sectoren is ervaring minder en minder een argument.'


 

Volkspartij


Mischaël Modrikamen, de advocaat van de kleine aandeelhouders van Fortis, kondigt aan dat hij van plan is een eigen politieke partij op te richten: le parti populaire de la liberté ou de la justice. 'Met het CDH en de MR komen we nergens', zegt Modrikamen in La Meuse. 'Het is tijd om een echte, rechtse volkspartij te stichten.'
Modrikamen denkt aan een partij naar het voorbeeld van de UMP in Frankrijk en de Partido Popular in Spanje.


 

Vernederd (2)

 'Iedereen die zich in de krant kandidaat gesteld heeft, wordt het niet', sneerde Dedecker voor het begin van de vergadering waarop de beslissing viel. Dat was slecht nieuws voor Boudewijn Bouckaert, die zichzelf ook al naar voren had geschoven als de geknipte figuur.


 

Asterix


Een plaag van formatiegesprekken over de vorming van nieuwe regionale regeringen had het hele land veroverd. Het hele land? Neen, één stukje bleef hardnekkig weerstand bieden. In de Duitstalige Gemeenschap hebben de partijen van de nieuwe regering – SP, PFF en ProDG – hun regeerakkoord al ondertekend. De socialist Karl-Heinz Lambert blijft minister-president.

Met bijdragen van Wim Winckelmans en Guy Tegenbos


 

Huppelen

De Vlaamse regeringsvorming kan een bom leggen onder de regering-Van Rompuy, maar de premier probeert de rust te bewaren. En wat kan beter helpen bij het bewaren van de rust dan het schrijven van een haiku. Zijn laatste worp heet 'Huppelen'. Toegegeven, een mens zou er vrolijk van worden.

Huppelend, wippend

blij, een vogel in de wei.

De zomer is mooi.


 

Leider (1)

Jurgen Verstrepen wil de LDD-fractie in het Vlaams Parlement leiden. 'Ik heb anderhalf jaar in mijn eentje gezweet in het Vlaams Parlement met mijn eenmansfractie', zegt hij in Gazet van Antwerpen. 'Nu we eindelijk een echte fractie kunnen samenstellen, wil ik dat team leiden.' In de Wetstraat klonk het spontaan: 'En Filip wil koning worden.'


 

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs