BHV (1)

'Binnen enkele maanden zijn alle mogelijke vertragingsmanoeuvres rond Brussel-Halle-Vilvoorde afgelopen. Als de Franstaligen geen tegenvoorstellen doen, stemmen wij eenzijdig de splitsing.' Dat zei CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement Ludwig Caluwé gisteren in een interview in de Concentra-kranten.

Volgens de oppositie gaf hij daarmee een nieuwe dimensie aan het spreekwoord 'zijn kar keren': CD&V dreigde er vorig jaar al mee de splitsing eenzijdig goed te keuren, maar voerde dit nooit uit. Van de splitsing van BHV is tot nu niets in huis gekomen.
 

BHV (2)

'De boodschap van CD&V is duidelijk: hou ons tegen of we begaan een ongeluk', zegt N-VA-kamerlid Ben Weyts over de uitspraken van Ludwig Caluwé. Volgens hem zijn het in de eerste plaats CD&V en Open VLD zelf die de splitsing van BHV tegenhouden.

'Caluwé zal in eerste instantie de kanonnen moeten omdraaien en ze op zijn eigen generaals richten. De vijand zit immers in eigen rangen', zegt Weyts nog. N-VA wijst er ook nog op dat de belangenconflicten nog lang niet afgelopen zijn. De Franstaligen kunnen immers nog twee procedures inroepen, via de Duitstalige gemeenschap en het Brusselse gewest.


 

Vliegen

Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) vraagt staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe dat hij de tarieven voor documenten voor de vliegsport in ons land zou bevriezen. 'Anders is dit het einde voor het sport- en recreatief vliegen', zegt Van Biesen.

Om haar diensten zelfbedruipend te maken, wil het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart in de toekomst dezelfde tarieven aanrekenen voor sportvliegen als voor commerciële gebruikers van het luchtruim. 'Hierdoor wordt het voor piloten veel duurder om hun hobby te beoefenen. Een jongere zou voor hij naar de les kan gaan al meer dan 1.000 euro moeten ophoesten voor allerlei documenten', aldus Van Biesen.
 

BHV (3)

Ook het Vlaams Belang hecht weinig geloof aan de uitspraken van Caluwé. 'CD&V en Caluwé maken zichzelf hopeloos belachelijk. Ze hebben hun eerdere kiesbeloftes al lang in de prullenmand gegooid. Bovendien heeft CD&V in het BHV-dossier altijd het tegenovergestelde gedaan van wat ze beloofd hebben.'


 

Boezem

'Stemt u links of rechts?' Met die slogan boven een ontblote boezem en een stempotlood dat niet goed weet welke borst het moet aankleuren maakt Think Media, de uitgever van onder meer P-Magazine, reclame voor haar nieuwe politieke website www.vlaanderenstemt.be. De foto prijkt vanaf nu op 300 affiches verspreid over heel Vlaanderen.

Ludwig Caluwé zal het graag zien; de fractieleider van CD&V in het Vlaams Parlement was er enkele weken geleden niet erg tevreden mee dat dezelfde website aan sommige Vlaamse parlementsleden vroeg om een mop te vertellen voor de camera.


 

Glad

Volgende week maandag proberen de parlementsleden van het MCC, de vleugel binnen de MR rond europarlementslid Gérard Deprez, de plooien opnieuw glad te strijken met MR-voorzitter Didier Reynders.

De relaties met het MCC binnen de MR waren verzuurd met de tijdelijke komst van Rudy Aernoudt (LiDé) en de belofte dat die de derde plaats op de Europese MR-lijst zou krijgen. Het is nog niet duidelijk of Deprez nu die plaats aangeboden krijgt.
 

Koor

Ben Weyts (N-VA) vindt de ophef rond de spreekkoren van supporters van een aantal Vlaamse voetbalclubs schromelijk overdreven. 'Spreekkoren zijn hoegenaamd geen nieuw fenomeen en zijn niet louter communautair', zegt het kamerlid. Hij waarschuwt dan ook voor 'remedies die de kwaal nog erger maken'.

'Ik heb stellig de indruk dat sommige reacties komen van mensen die blijkbaar al lang niet meer in een voetbalstadion geweest zijn', zegt Weyts. 'De door Franstaligen gebruikte chants “Je préfère d'être singe que Flamand” en “sales Flamands” zijn evergreens op de voetbalvelden.'

Volgens Weyts, zelf Anderlechtsupporter, moet er alleen een lijn getrokken worden bij expliciet racistische spreekkoren.

'Maar vele andere, zelfs beledigende chants maken deel uit van het spel tussen rivaliserende supporters. Het is verbaal duw- en trekwerk dat weinig betekenis heeft buiten de context van het stadion. Noch in politieke, noch in sociale zin.'


 

Rood ruziet

Anissa Temsamani (SP.A) blijft vechten voor haar politieke overleving. Voorlopig staat ze op de vijfde plaats van de lijst, wat quasi onverkiesbaar is. Ze eist de derde plaats, ‘of ik ga in op een van de aanbiedingen die ik uit de privé heb gekregen’. Dinsdag had ze nog ‘een goed gesprek’ met SP.A-voorzitter Caroline Gennez. ‘De deur staat nog altijd op een kier, ik ga dus niets straf zeggen’, stelt Temsamani. Ze geeft haar voorzitter nog tot eind deze week.
 

Rood ruziet (2)

‘Uiteraard hebben we het ook gehad over mijn mandaat als gemeenteraadslid in Mechelen. Maar ik wil dat niet linken aan mijn mandaat als Vlaams parlementslid. Al voel ik wel aan dat de partij mij liever niet ziet terugkeren’, zegt Temsamani. ‘Misschien ben ik inderdaad scherp geweest over voorzitter Gennez. Maar de gebeurtenissen achteraf hebben me geen ongelijk gegeven.’
 

Rood verhuist

Anne-Marie Lizin, het gevallen PS-boegbeeld uit Hoei, is terug in het land na een lange revalidatie in Frankrijk. Ze bood zich meteen op het stadhuis van Hoei, om haar bureau leeg te maken. Met kartonnen dozen onder de armen verliet ze het pand, waar ze 25 jaar de plak zwaaide. Na immense druk van haar partijleiding kon ze niet anders dan ontslag nemen. Oorzaak waren buitensporige onkostenvergoedingen als bestuurder van het lokaal ziekenhuis.
 

Hallo, De Padt?

Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt (Open VLD) volgt deze week een stoomcursus Frans. Alleen dreigde dat taalbad in het water te vallen omdat De Padt de eerste lesdagen maar bleef zijn gsm opnemen voor iedereen die belde. Dat leidde tot uitgebreide conversaties in het Nederlands, terwijl hij zich net moest onderdompelen in het Frans. Gevolg: De Padt moet van zijn lesgevers nu tot vrijdagavond zijn mobieltje uitschakelen.
 

Liberaal

Herman De Croo (Open VLD) is in zijn Brakel de strijd aangegaan met quads, terreinwagens en crossmoto’s die veldwegen beschadigen. Die beschadigen volgens hem de land- en veldwegen en herleiden zet tot modderpoelen. Voortaan wil hij die voortuigen de toegang tot de landwegen ontzeggen, met boetes tot 250 euro. Brakel zou de eerste gemeente met een dergelijk verbod zijn.
 

Schiltz

Kamerlid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), zoon van Volksunie-voorman wijlen Hugo Schiltz, heeft bedenkingen bij het voorstel van de N-VA voor een Vlaamse energiemaatschappij. Hij noemt de regionalisering van de energiesector een stap in de verkeerde richting. ‘We moeten niet proberen om in onze kleine regio alles zelf te willen doen, terwijl er in Europa efficiëntere alternatieven zijn’, vindt Schiltz. Hij waarschuwt voor ‘regionale navelstaarderij’ in de energiesector.

De N-VA pleitte dit weekend voor een eigen Vlaamse energiemaatschappij om zo het ‘Belgische’ monopolie in de energiesector te doorbreken. Die maatschappij — ‘Vlenergie’ — zou zich vooral op hernieuwbare energie moeten toespitsen.


 

Sociaal-liberaal

Lang geleden dat we nog eens iets van Geert Lambert (SLP) hebben gehoord. In een interview met Knack dat vandaag verschijnt, pleit de sociaal-liberale senator ervoor om een belasting op dividenden in te voeren. ‘Een belasting op wat je verdient met je kapitaal is voor ons zeker bespreekbaar. Het is absurd dat inkomsten uit dividenden, of uit huurgelden, anders worden belast dan inkomsten uit arbeid. SLP is geen antibelastingpartij. We krijgen veel in ruil voor dat geld, dat mag ook wel eens gezegd worden.’


 

LiDé (1)

Hij is pas uit de MR gekegeld, maar Rudy Aernoudt blijft ambitieus. Voor de regionale verkiezingen van juni zal Aernoudts partij LiDé in Brussel zelfs twee lijsten indienen, een in het Frans en een in het Nederlands. Voor de Vlaamse lijst heeft LiDé wel 500 handtekeningen nodig van Brusselse Vlamingen, maar Aernoudt is ervan overtuigd dat dat lukt.


 

Vlaams-nationaal

Over een onafhankelijk Vlaanderen is Geert Lambert niet unaniem positief. ‘Het zal misschien een tijdje beter gaan, maar de diepere problemen blijven bestaan. Ik wil geen staatshervorming óm de staatshervorming. Daarom noem ik mezelf veel liever sociaal-liberaal dan Vlaams-nationalist. Ik wil Vlaanderen totaal anders invullen dan de N-VA, en zeker dan het Vlaams Belang. Eenzelfde politieke vlag voor onze partijen zou eerder verwarring zaaien dan duidelijkheid scheppen.’


 

LiDé (2)

Aernoudt heeft naar eigen zeggen nog niet veel negatieve reacties gekregen na de breuk met de MR. ‘Integendeel, sinds maandag is ons ledenaantal gegroeid met 25 procent. Vandaag tellen we een kleine 700 leden.’ Zowel in Wallonië als in Brussel mikt Aernoudt op twee à drie zetels. ‘Dan zijn we een duurzame partij, en zijn we klaar voor federale verkiezingen’. De komende dagen zal de partij beslissen in welke arrondissementen ze een lijst zal neerleggen, en zal ze de lijsttrekkers aanduiden, die de plaatsen dan verder moeten verdelen.


 

Vlaams huis

Met pijn in het hart zwaait ex-minister Geert Bourgeois (N-VA) de top van de Vlaamse regering uit die in New York het Vlaams Huis gaat openen, waar hijzelf als minister van Buitenlandse Betrekkingen jarenlang voor heeft geijverd. ‘Het heeft me veel moeite en overredingskracht gekost om de tegenstand tegen dit Vlaams Huis te overwinnen’, schrijft Bourgeois op zijn blog. ‘Anderen gaan nu het nu openen en de eerste awards voor de vordering van de betrekkingen tussen Vlaanderen en de VS uitreiken. Ik ben niet jaloers, maar ik steek niet weg dat ik die opening graag zelf had gedaan.’ Tja.


 

Oorlogskabinet

Premier Herman Van Rompuy (CD&V) zou er goed aan doen om een economisch oorlogskabinet op te richten, een groep specialisten die de regering kan bijstaan in de huidige crisistijd. Dat schrijft Geert Noels, hoofdeconoom van het beurshuis Petercam, in een brief aan de premier, die morgen verschijnt in het weekblad Knack. ‘Op een schip in een storm mag er geen twist zijn, maar eendracht’, vindt Noels. ‘Als we samenwerken en de beste krachten en middelen gebruiken, dan kunnen we het land door deze storm loodsen.’


 

Schriftjes

CD&V-senator Pol Van Den Driessche wil dat voortaan ook de Koning verplicht wordt zijn archief over te maken aan het Rijksarchief. Anders blijft het historisch onderzoek gespeend van de visie van de Koning, geeft hij als verantwoording voor zijn wetsvoorstel daarover. Hij zou vooral graag de beruchte schriftjes van Koning Boudewijn lezen. Die omspannen 43 jaar politieke geschiedenis van België.


 

Jong N-VA

De 23-jarige David Manaigre mag zich voortaan de nieuwe voorzitter van Jong N-VA noemen. Hij volgt Bas Luyten op, die na twee termijnen geen kandidaat meer was om zichzelf op te volgen.


 

Temsamani

Vlaams parlementslid Anissa Temsamani (SP.A) sluit niet uit dat ze de overstap maakt van de politiek naar de privé. Dat zei ze gisteren tegen het persagentschap Belga na een onderhoud met Vlaams minister Kathleen Van Brempt. Die vindt dat de vijfde plaats op de lijst die Temsamani heeft gekregen, ‘mooi’ en ‘zeker haalbaar’ moet zijn.


 

Rood ruziet (1)

 

Er dreigt onweer voor SP.A-voorzitter Caroline Gennez. Oorzaak is (alweer) Anissa Temsamani. Die kreeg slechts de vijfde plaats op de Antwerpse lijst, en neemt daar geen genoegen mee. ‘Als aftredend parlementslid heb ik recht op die derde plaats. De andere twee kandidaten die nu voor mij worden gezet, hebben minder ervaring dan ik. Je moet mensen die al electoraal hebben gescoord vooraan op de lijst plaatsen’, zegt Temsamani.


 

Rood ruziet (2)

 

‘Ik wil duidelijkheid van de partijtop. Als ik de derde plaats niet krijg, trek ik mijn conclusies. Tegen dinsdag (morgen dus, red.) wil ik me bezinnen over wat ik ga doen’, aldus Temsamani.

Het dreigement van de Mechelse is niet zonder gevaar voor Gennez. Want behalve Vlaams parlementslid is Temsamani ook gemeenteraadslid in Mechelen, waar Gennez eerste schepen is. De coalitie heeft nu welgeteld één zetel op overschot.


 

Rood ruziet (3)

 

Temsamani is overigens niet de enige die ontevreden is bij SP.A in Antwerpen. Rudi Kennes, ABVV-vakbondsman bij Opel, weigerde de zesde plaats op de lijst. ‘Een strijdplaats zeiden ze, maar dat is met de huidige opiniepeilingen wel heel optimistisch. Wat gebeurt er met Johan Vande Lanotte (SP.A) zijn belofte om meer arbeiders in het parlement te krijgen?’


 

Rood ruziet (4)

 

Naar verluidt werd Rudi Kennes die zesde plaats aangeboden om SP.A Rood-woordvoerder Erik De Bruyn de wind uit de zeilen te nemen. De Bruyn kreeg uiteindelijk een elfde plaats op de lijst, minder dan hij had gehoopt.

‘Een plek tussen hangen en wurgen’, zegt De Bruyn. Hij hoopt op het ledencongres een hogere plaats af te dwingen.


 

Rood kiest

 

In Oost-Vlaanderen kiest lijsttrekker Freya Van den Bossche naar alle waarschijnlijkheid voor Kurt De Loor, huidig Vlaams parlementslid en OCMW-voorzitter in Zottegem, als eerste opvolger op de lijst. Niet onbelangrijk, omdat de Gentse burgemeester Daniël Termont duwt bij de effectieven, maar niet gaat zetelen. De Loor is dus quasi-zeker van een terugkeer naar Brussel.


 

Schaapsstal

 

Gérard Deprez, Europees parlementslid voor de MR, keert mogelijk terug naar zijn vroegere partij, het CDH. Hij zou er op 7 juni op de lijst voor de Europese verkiezingen staan. Dat schrijft La Libre Belgique. Deprez verliet jaren geleden de PSC, nu het CDH, om zijn eigen beweging te stichten, de MCC, die later een deel van het MR werd.

MR-voorzitter Reynders zou Rudy Aernoudt de derde plaats aanbieden op de Europese lijst. Voor Deprez zou er geen verkiesbare plaats inzitten.


 

Senior

 

Het moeten niet altijd jongelingen en onervaren politici zijn die het mooie weer maken bij Groen! Dat bewijst Hugo Van Dienderen, de oprichter van Groen! Plus, de seniorenwerking van Groen!, gewezen VRT-journalist en van 1987 tot 1999 kamerlid. Hij werd gisteren verkozen tot de nieuwe voorzitter van het partijbestuur van het district Antwerpen. Van Dienderen was dan ook de enige kandidaat en kreeg de volle 66 aanwezige stemmen achter zijn naam.


 

Logistiek

De Vlaamse overheid voert met de slogan ‘Zonder logistiek is’t paniek’ campagne om de sleutelrol van de logistiek in de Vlaamse economie in de verf te zetten, maar daar heeft Vlaams minister Bert Anciaux lak aan.

‘De Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel zijn geen mooie verwezenlijkingen’, schrijft hij op zijn blog. ‘Ze zijn beide verantwoordelijk voor honderden doden en duizenden zieken. Alleen willen we het niet zien. Koning Auto en de Heilige Koe die ‘Logistiek’ heet, doen ons allen collectief blind zijn en verstommen.’


 

Skibus

 

Vanavond vertrekt premier Herman Van Rompuy voor een week op skivakantie. Niet naar een of ander luxe-oord met het vliegtuig. Gewoontjes naar Zuid-Tirol met de nachtbus. Zonder slaapzetels.

Van Rompuy gaat al jaren met een groep vrienden skiën, telkens met de bus. ‘We zijn een eenvoudig koppel’, zei zijn vrouw Geertrui Windels enkele weken terug nog. ‘Er is geen reden om hoog van de toren te blazen. Herman werkt hard, ik ook.’


 

Kabila

 

Vlaams parlementslid Fientje Moerman heeft, na de heisa met de clan-De Gucht over de lijstvorming van Open VLD in Oost-Vlaanderen, speciale vakantieplannen.

‘Fientje wil vanaf morgen de Kabila’s van Vlaanderen even uit haar gedachten zetten en trekt te paard het Andesgebergte over’, schrijft ze op haar facebookpagina. Er staat niet bij of ze de president van Congo ook met onze minister van Buitenlandse Zaken associeert.


 

Krapuul (1)

Kersvers LDD’er Gino De Craemer, overgelopen van N-VA, is de kritiek op zijn overstap naar Lijst Dedecker stilaan beu. ‘Belachelijke toestanden maak ik mee’, schrijft hij op zijn blog. ‘De druppel die de emmer echter heeft doen overlopen, is het gedrag van collega Kris Van Dijck (N-VA). Terwijl ik mij, na mijn tussenkomst in het debat over de staatshervorming, terug naar mijn plaats begaf, vond hij het nodig om mij het verwijt "krapuul" naar het hoofd te slingeren.’


 

Van Cau

 

We zien het bij ons nog niet echt gebeuren: Het Vlaams Parlement dat ‘een Peeters’ aankoopt. In Wallonië kan het: Het Waals parlement heeft voor 1.000 euro een schilderij van voormalig Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) gekocht.


 

Krapuul (2)

De Craemer slaat meteen terug: ‘Kris, vooraleer je mij als postjesjager bestempelt, denk dan nog eens na over de periode vóór je naar de N-VA bent gestapt. Je hebt lang getwijfeld... Of ben je reeds vergeten dat je toen EERST met de VLD hebt onderhandeld, zelfs een akkoord had gesloten met Dirk Van Mechelen?’, schrijft hij. ‘Uiteindelijk heb je niet toegehapt toen duidelijk werd dat ook ene Margriet Hermans naar de VLD kwam.’


 

Pijnbank

De commissie Financiën van de Kamer hoort op 11 maart de CEO’s van KBC, Dexia, ING en Fortis. De topbankiers zullen gehoord worden over hun beleidsintenties rond kredietverlening voor bedrijven. ‘De banken hebben de voorbije maanden kunnen rekenen op de steun van de belastingbetaler, nu is het tijd om iets terug te doen’, zo vertelde Rik Daems. De CEO’s krijgen alvast een uitnodiging in de bus. Of ze daadwerkelijk langskomen, blijft onduidelijk.


 

Rood (1)

Bij de Antwerpse SP.A-top zitten ze met de handen in het haar over de vraag wat ze aan moeten met SP.A Rood. Er heerst nogal wat twijfel of de traditionalistische linkse beweging binnen de partij wel een plaats moet krijgen op de lijsten voor de regionale verkiezingen. Erik De Bruyn, topman van SP.A Rood, hoopt zelf dat hij een van de eerste zes plaatsen aangeboden krijgt, maar de gesprekken gaan ‘heel slecht’, zo zegt hij zelf.


 

Verwarring

Wie surft naar de webstek van Fauzaya Talhaoui (ex-Groen!, ex-Spirit, ex-Vl.Pro) wordt netjes doorverwezen naar de webstek van de Sociaal-Liberale Partij van Geert Lambert. Vreemd, het gewezen kamerlid stapte net als Bert Anciaux eind vorig jaar namelijk uit Vl.Pro en is niet van plan om op haar stappen terug te keren. ‘Ik heb mijn website nochtans vorig jaar al afgesloten. Goed dat u dat zegt, want dit is toch niet de bedoeling.’ Talhaoui is Anciaux trouwens nog altijd niet gevolgd naar de SP.A. ‘Ik denk nog na over mijn politieke toekomst.’


 

Rood (2)

Over het SP.A-programma voor de verkiezingen is De Bruyn niet echt tevreden. ‘Een mager beestje’ noemt hij het. ‘SP.A heeft zich niet gehouden aan haar beloftes om de partij een linksere koers te laten varen. De partij blijft duidelijk hangen in het overbevolkte politieke centrum.’


 

LiDé

Als Rudy Aernoudt, de oprichter van de Franstalige partij LiDé, alsnog terugkomt op zijn plannen om alleen naar de verkiezingen te gaan, kan hij nog altijd terecht bij de MR. Voorzitter Didier Reynders heeft plaatsen laten blokkeren voor Aernoudt en zijn partijleden, schrijft La Libre Belgique.

Maar het FDF ligt dwars. Voorzitter Olivier Maingain vraagt formeel om Aernoudt niet op te nemen zonder nieuwe consultatie van de partijtop.


 

Aartsbisdom

De tweetalige campagne die het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft gevoerd naar aanleiding van zijn 450-jarige bestaan, heeft gevolgen tot in het Vlaams Parlement. Volgens Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD), die gisteren ondervraagd werd over de zaak, heeft kardinaal Godfried Danneels een inschattingsfout gemaakt.

Al valt er volgens de taalwetgeving niets tegen in te brengen, aangezien het bisdom een privé-vzw is. Ondertussen heeft het bisdom in een brief wel zijn excuses aangeboden. In de toekomst zal het ‘meer rekening houden met de taalgevoeligheden’.


 

Verzoening

De grote verzoening tussen Vlaams minister Bert Anciaux en de donkerrode SP.A-achterban is ingezet. ABVV-Metaal heeft onlangs ‘een open gesprek’ gehad met Anciaux. ‘Je kan zonder problemen op verschillende manieren links of socialist zijn’, schrijft het ABVV-blad De Nieuwe Werker. ‘Maar om een grotere aantrekkingskracht te hebben moet een socialistische partij zich ook voor andere progressieven kunnen en durven openstellen.’


 

BBTK

PS-kamerlid Yvan Mayeur krijgt het op zijn heupen omdat eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) de socialistische bediendebond BBTK in de kou laat staan. Van Rompuy ontving gisteren alleen de liberale en christelijke vakbonden om te spreken over de toekomst van Fortis en de gevolgen voor de werkgelegenheid. De socialistische vakbond BBTK was niet uitgenodigd.

‘De premier moet alle vakbonden ontvangen, ook degene die niet a priori, zonder formele garanties voor de tewerkstelling, voorstander zijn van het akkoord met BNP Paribas’, zegt Mayeur.
 

Lijstduwer

Het politiek bestuur van CD&V stemde gisteren in met een modellijst waarbij Yves Leterme lijstduwer is bij de opvolgers, een plaats waarmee hij zeker geen Europees mandaat kan opnemen. Jean-Luc Dehaene trekt, Marianne Thyssen en Ivo Belet volgen. Burgemeester van Ledegem Bart Dochy is eerste opvolger.


 

Wanker

'Ik blijf erbij dat het niet de opdracht is van een openbare omroep om pornofilms te maken en te verspreiden. De toezichthouders van de Vlaamse openbare omroep hebben de opdracht te waken over de bedreigingen van de zedelijke aantasting van de jongeren. Het klinkt oubollig maar dat is het niet.'

Vlaams parlementslid Carl Decaluwé (CD&V) verdedigt zichzelf op de Facebook-groep met de veelzeggende titel Carl Decaluwé is a wanker (rukker).'


 

Lijsttrekker

Senaatsvoorzitter Armand De Decker trekt de MR-lijst voor de Brusselse verkiezingen. Partijvoorzitter Didier Reynders heeft hem na lang twijfelen de voorkeur gegeven boven Brussels parlementslid Didier Gosuin (FDF).


 

Warm gevoel

De strijd om het lijsttrekkerschap voor de Open VLD in Oost-Vlaanderen staat in een schril contrast met de harmonie in West-Vlaanderen. Alle lokale Open VLD-afdelingen hebben er hun onvoorwaardelijke steun toegekend aan Bart Tommelein.


 

Consensus

Transparantie en Jean-Jacques De Gucht: het gaat niet samen. De jongste dagen weigerde de jongste telg uit het geslacht De Gucht te bevestigen of hij al of niet kandidaat was voor het lijsttrekkerschap van de provincie Oost-Vlaanderen. Gisteren verstuurde hij de verlossende mail naar alle afdelingen. ‘Ik begrijp dat de afgelopen dagen voor enige verwarring hebben gezorgd’, zo pleit hij schuldig. De senator is wel degelijk kandidaat, ‘voor zover een consensus kan gevonden worden’. De mail moet een antwoord bieden op de ergernis bij enkele afdelingen nadat hij weigerde klare wijn te schenken.


 

Consensus (2)

Bij Open VLD moet een kandidaat-lijsttrekker eerst tien afdelingen achter zich krijgen. Fientje Moerman rijfde naast haar eigen afdeling ook die van Eeklo binnen. De afdeling loofde haar als een ‘ervaren, intelligente, hardwerkende, populaire en moedige liberale politica die op een uitstekende manier de belangen van het arrondissement Gent-Eeklo kan behartigen in het Vlaams parlement.’ De voorzitter van de afdeling was ongelukkig met de manier waarop de partijtop Jean-Jacques De Gucht opdringt.


 

Belspelletjes

Tussen het Fortis-overleg door heeft de federale regering gisteren een KB goedgekeurd dat strengere regels invoert voor belspelletjes op televisie. De organisatoren worden verplicht een minimaal bedrag aan prijzengeld uit te keren en moeten een minimum aantal spelers doorschakelen naar de studio. Wie binnen een periode van 14 dagen gedurende 5 dagen meer dan 50 euro per dag aan belspelletjes heeft besteed, krijgt een brief van de kansspelcommissie in de bus.


 

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs