Autist (1)

Michel Doomst (CD&V) verontschuldigt zich namens de parlementsleden bij families die bij autisme betrokken zijn voor de uitspraken die het FDF-kopstuk Olivier Maingain dit weekend deed en waarbij hij het antwoord van premier Leterme op de Franstalige eisen voor de staatshervorming afdeed als komende van 'een autist'. Doomst hoopt dat ook Maingain zelf zijn verontschuldigingen aanbiedt.


 

N-VA & Sugar (1)

Dat de N-VA iets heeft met suiker, weten we al sinds de 'lepel suiker' die Bart De Wever aan de Franstaligen wil geven. Ditmaal gaat het over de prijs die N-VA-senator Louis Ide wil geven aan Sugar Jackson. De bokser krijgt de tweede 'Ebbenhouten Spoor', naar analogie van de Ebbenhouten Schoen. Ide bekroont daarmee Jackson als 'meest verdienstelijke nieuwe Vlaming'. Vorig jaar kreeg jurist Gilbert Nyatanyi ('Gilbertke' uit Alles Kan Beter en In de Gloria) de prijs.


 

De Bleeckere

Yves Leterme moet dan wel én de begroting, én de staatshervorming, én een sociaaleconomisch pakket klaarstomen tegen 15 juli, maar de premier maakt graag tijd voor echt belangrijke dingen.
Vandaag ontvangt hij Frank De Bleeckere en zijn grensrechters die de halve finale van het EK 2008 hebben gefloten. Ook enkele voetbalbobo's geven present. En er is nadien tijd voor interviews met de premier. Over voetbal, dat spreekt.


 

N-VA & Sugar (2)

Sugar Jackson is volgens Louis Ide een toonbeeld van integratie. 'In een tijd waarin sporters rolmodellen zijn, heeft hij bovendien een sociale functie', zegt de senator-dokter.


 

Autist (2)

Doomst vraagt zich in een adem af of Olivier Maingain, die Yves Leterme een autist noemde, nog wel thuishoort aan de onderhandelingstafel.
'Hij doet al twaalf maanden al het mogelijke om met redelijkheid een evenwicht tussen het communautaire en het sociaaleconomische te vinden', zegt Doomst in een mededeling die werd verstuurd vanop het kabinet van Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (ook CD&V).

Met bijdragen van Isabel Albers en belga.


 

Vervotte goes PS

Minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte (CD&V) heeft Michel Damar aangetrokken. Hij gaat het mandaatsysteem voor topambtenaren evalueren en een hervorming daarvan voorbereiden. Damar was kabinetschef van een resem PS-ministers en werd nadien topambtenaar op het ministerie van Ambtenarenzaken en bij de FOD Mobiliteit.


 

Quick in de rally

Minister voor Ondernemen Vincent van Quickenborne (Open VLD) nam het voorbije wekend als copiloot deel aan de Ypres Historic Rally. Een maand geleden deed hij al mee aan een rally in Oostrozebeke. Aan de Ypres Historic rally namen oldtimers van voor 1981 deel. Q reed mee met een BMW E21 uit 1979. ‘Op de rechte stukken vlammen we met 170 of 180 km per uur. Angst ken ik niet’, klonk het in Het Nieuwsblad. ‘Het is natuurlijk spannend, maar als gewezen padvinder gaat het kaartlezen me redelijk goed af.’ Jean-Marie Dedecker (LDD) reed in Ieper ook mee als copiloot.


 

Leo goes China

De federale regering heeft Leo Delcroix benoemd tot adjunct-commissaris-generaal voor de wereldtentoonstelling van Shanghai 2010. De gewezen CD&V-minister heeft uitstekende contacten in China. Vorig jaar werden al een commissaris en een adjunct-commissaris benoemd, maar de voorbije vijftien maanden is er nog niet bijster veel gebeurd. Volgens de Concentra-kranten begon de Chinese overheid discrete blijken van ongeduld te geven. Delcroix heeft al een begroting opgesteld en gaat nu proberen de Vlaamse regering te overtuigen alsnog mee te doen aan de wereldtentoonstelling.


 

Post

De parlementsvoorzitters Herman Van Rompuy (CD&V) en Armand De Decker (MR) zijn boos op De Post. Die heeft met het oog op de liberalisering van de postmarkt vanaf 2009 een lijst opgesteld met 75 nieuwe kantoren die gesloten zullen worden omdat ze onvoldoende rendabel zijn of omdat er een tweede kantoor in de buurt is. Een van de kantoren op de lijst is gelegen in het federale parlement, achteraan het peristylium.


 

Centrum (1)

Hervé Hasquin (MR), de voormalige minister-president van de Franse gemeenschap, is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Ann Verreth (CD&V) werd benoemd als vice-voorzitster.


 

Mary

Voormalig VRT-baas Tony Mary wordt de nieuwe voorzitter van B-Plus, de beweging voor een vernieuwd federalisme en een betere verstandhouding tussen Vlamingen en Franstaligen. ‘Het communautaire kan belangrijk zijn’, zegt Mary in La Libre Belgique, ‘maar er zijn andere, sociaal-economische problemen die een oplossing vergen, eerder dan de bevolking te laten gijzelen door extremisten aan beide kanten van de taalgrens.’

Ook historica Anne Morelli (ULB) en SP.A-parlementslid Ludwig Vandenhove hebben zich aangesloten bij de beweging.


 

Centrum (2)

Het Centrum buigt zich tegenwoordig over een opmerkelijke klacht: het extreem-rechtse Vlaams Belang beschuldigt Paul Goossens, voormalig hoofdredacteur van De Morgen en lange tijd Europees journalist voor het persagentschap Belga, van racisme.

Goossens omschreef in een opiniestuk na de ‘no’ in het Ierse referendum de Ierse ‘volksaard’ als ‘kneuterige traditie, schraapzucht, katholicisme en alcohol.’ Prompt zag het Vlaams Belang daar racisme in en trok het naar het centrum.


 

Peking

'Naast premier Leterme (CD&V) en prins Filip (van België) gaat ook Joëlle Milquet (CDH) naar de Olympische Spelen in Peking. Ze doet mee aan de tien kilometer kommaneuken', merkte een lid van de meerderheid gisteren op in de wandelgangen van het parlement. 'Met horden', voegde een ander er prompt aan toe.


 

Eupen

Vlaams minister-president Kris Peeters vertoont alsnog minder ver reikende reislust. Hij trok gisteren naar Eupen, naar Karl-Heinz Lambertz, de collega-minister-president van de Duitstalige Gemeenschap. Ze hadden het niet alleen over gemeenschapsmateries als cultuur, toerisme, sport en onderwijs. De Duitstalige minister-president wil ook meer economische bevoegdheden en bepleit meer homogene bevoegdheidspakketten. Tiens.


 

Vuile boekskes (1)

De Senaat heeft gisteren de wet van 11 april 1936 afgeschaft. Die wet – beter bekend als de vuile-boekskes-wet –stelt de invoer, verkoop en verspreiding van vreemde ontuchtige publicaties strafbaar. CD&V-senator Pol Van den Driessche benadrukt dat het invoeren van pedofiele publicaties wel strafbaar blijft.


 

Moedig

Kamerlid Mathias De Clercq (Open VLD) en Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux hebben de 'prijs voor de politieke moed' van BPlus gekregen. Volgens de Belgicistische vereniging hebben die twee het voorbije jaar bewezen dat ze in staat zijn het communautaire hokjesdenken te overstijgen. De Clerck reageerde vereerd. 'Ik zie het als een aanmoediging om op communautair vlak een evenwichtig en constructief debat te voeren.'


 

Vuile boekskes (2)

Vormingsinstelling Timotheus organiseert zondag in Affligem een 'psychotherapeutische ontmoetingsdag' voor Nederlands- en Franstalige Belgen. Bedoeling is 'op een nieuwe manier te leren kijken naar de relaties tussen de gemeenschappen en de moeizame verhoudingen die hieruit zijn voortgevloeid, door in verschillende posities te gaan, verkennen we op intuïtieve manier wat er op een meer collectief onbewust niveau gebeurt.' Of die posities onder de vuile-boekskes-wet vallen, is niet bekend. De deelnemers zijn wel van plan hun ervaringen over te maken aan de premier.


 

Vakantie

De 330 personeelsleden van het OCMW in de Brusselse gemeente Vorst, hebben in maart een halve dag vakantie gekregen. Reden: OCMW-voorzitter Stéphane Roberti (Ecolo) was in januari vader geworden van een zoon en wilde zijn medewerkers laten delen in de vreugde. Roberti verklaarde aan La Dernière Heure dat hij daarmee een traditie overnam die de vorige OCMW-voorzitster, van FDF-signatuur, had ingevoerd. Het personeel beschouwde de halve dag volgens hem als een verworven recht.


 

Nooit vakantie

De Kamer huldigde gisteren Herman De Croo (Open VLD) die al veertig jaar in de Kamer zitting heeft en volgens Kamervoorzitter Herman Van Rompuy 'nooit' vakantie neemt. De Oost-Vlaming De Croo is de Kamer nog niet moe en wil bij het select clubje politici horen die (bijna) een halve eeuw in het federale parlement vertoefden: twee Bruggelingen: Amedée Charles Louis Visart de Bocarmé (56 jaar) en Achiel Van Acker (47 jaar); en twee Antwerpenaars Camille Huysmans (55 jaar) en Frans Van Cauwelaert (51 jaar).

Met bijdragen van Steven Samyn, Guy Tegenbos en belga.


 

Enthousiasme (1)

De persdienst van minister van Financiën Didier Reynders (MR) verstuurde gisteren een persmededeling met als titel: 'Tax-on-web: al meer dan 6 miljoen aangiften ingevuld'. Zowaar een enorm succes. Vorig jaar waren op hetzelfde moment immers nog maar 409.828 aangiften via tax-on-web ingediend. Een uurtje later kwam een nieuwe mail met de boodschap: 'Mijn excuses voor deze vergissing. Het enthousiasme... ;-)'. Er was een nulletje teveel geteld. Het correcte cijfer is 687.630 aangiften.


 

Vlaams

De Franstalige openbare omroep gaat op de vooravond van de Vlaamse feestdag resoluut Vlaams. Dan zendt de RTBF de documentaire 'J'ai décidé de changer le monde' uit. Een reportage van een uur over Vlaams minister Bert Anciaux (Vl.Pro), zijn familie en de Belgische politieke patsituatie. De kijkers krijgen Bert thuis te zien, op Chirokamp, tijdens de IJzerbedevaart, op bezoek bij Waals minister-president Rudy Demotte, ... De uitzending past in dezelfde reeks als 'Bye Bye Belgium', de ophefmakende docu-fictie over het einde van het land.


 

Enthousiasme (2)

Didier Reynders gaf gisteren in de kamercommissie toe aan Bruno Tuybens (SP.A) dat de regering al maanden geen overeenstemming kan vinden over de verdeling van de 125,3 miljoen euro lottogeld voor de goede doelen en de nobele organisaties. Hij zei dan maar beslist te hebben meer Lotto-geld uit te trekken zodat iedere partij afdoende aan bod kan komen met zijn lievelings-goede doelen.


 

Waals

De commissie Vervolgingen van het Waals Parlement vraagt de parlementaire onschendbaarheid van parlementslid Patrick Avril (PS) op te heffen. Tegen de burgemeester van Saint-Nicolas-lez-Liège is een gerechtelijk onderzoek opgestart. Hij zou arbeiders en materiaal van de gemeente hebben ingezet tijdens zijn verkiezingscampagne voor de Waalse verkiezingen van 2004.


 

Onze jongens (1)

Het Belgisch leger is te groot, te oud en zit krap bij kas. Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) wil het met minder militairen doen, het plan was 500 militairen over te hevelen naar Justitie. Daar kunnen ze nog wel wat volk gebruiken, vooral cipiers. Veel bijval krijgt De Crem niet. Tot vorige week hadden zich slechts 34 kandidaat-cipiers gemeld. Of hoe bijna niemand het leger wil ruilen voor de gevangenis, zelfs niet voor 20 procent meer loon.


 

Feestvarkens

Open VLD-kamerlid Herman De Croo wordt donderdag gevierd in de Kamer. De gewezen minister en oud-kamervoorzitter is immers 40 jaar lid van het federaal parlement. Daarnaast worden nog vier kamerleden gehuldigd. Het gaat om Open VLD’er Rik Daems (20 jaar), PS’er Claude Eerdekens (20 jaar), PS-voorzitter Elio Di Rupo (20 jaar) en gewezen MR-voorzitter Daniel Ducarme (25 jaar in de Kamer).


 

Onze jongens (2)

Het is dan ook goed toeven in ons leger. In Direct, het blad van de Belgische defensie, staat een reportage over C-130 piloten die begin mei in het Afrikaanse Benin actief waren. ‘Helemaal klaar om het harde Afrikaanse leven aan den lijve te ervaren.’ Over het bacchanaal dat door de militairen werd aangericht tijdens een afscheidsdiner in een hotel in de hoofdstad Cotonou wordt met geen woord gerept. Toen werd door een harde kern van zo’n 20 militairen met eten gegooid en werden tapijten en muren besmeurd.


 

Voorbeeld

PS-boegbeeld Philippe Moureaux krijgt navolging in zijn een pleidooi voor het confederalisme. MR-kamerlid Denis Ducarme, zoon van feestvarken Daniel, zegt in Le Soir hetzelfde: ‘België zal confederaal zijn of zal niet meer zijn’, klonk het. ‘Het Belgisch compromis is verleden tijd. In Vlaanderen is een nieuwe politieke generatie aan zet die haar cultureel nationalisme wil opleggen. De Franstaligen moeten dringend zelf het postfederale België voorbereiden. Als we de ogen weigeren te openen, aanvaarden we onrechtstreeks de architectuur die de Vlamingen met geslepen potlood voor ons uittekenen.’


 

Aan de top

CD&V heeft er een vrouw aan de top bij: Vlaams parlementslid Joke Schauvliege volgt Cathy Berx op als ondervoorzitter, die gouverneur van Antwerpen werd. Wouter Beke blijft de tweede ondervoorzitter.


 

Niet opgeven (1)

Yves Leterme wil herinnerd worden als iemand die dingen in beweging gezet heeft om 'beter bestuur' in dit land mogelijk te maken, zegt hij in een interview aan The Bulletin.

'Ik zal niet opgeven. Ik denk niet dat het ooit zo tricky geweest is. Voor mij persoonlijk, en voor het land, is de situatie nooit zo moeilijk geweest. Premier zijn is nooit zo hard geweest als nu. Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek.


 

Greta

Het voormalige CD&V-kamerlid Greta D'Hondt is de nieuwe voorzitter van Welzijnszorg, de beweging voor armoedebestrijding. De algemene vergadering besliste dat zaterdag. De ACW'ster D'Hondt was bij de vorige verkiezingen geen kandidaat meer.

Volgens Welzijnszorg is Greta D'Hondt de geknipte voorzitter 'wegens haar sociale ingesteldheid, haar pleidooien voor een maatschappelijk draagvlak voor kwetsbare groepen, en haar scherpe analyses.' D'Hondt ging onlangs ook aan de slag als adviseur op het kabinet van minister van Werk Joëlle Milquet (CDH).


 

Niet opgeven (2)

Ook als student dacht Leterme niet aan opgeven. Hij hield er een merkwaardige hobby op na. 'Toen ik student was, kwamen we met een man of vijf, zes samen bij een biertje op donderdagavond. We spraken af wat we uit het hoofd zouden leren, bladzijde323 uit het telefoonboek bijvoorbeeld of de naam, het adres en telefoonnummer van elke student in de richting. De eerste die een vraag niet kon beantwoorden, betaalde het bier. Ik betaalde niet vaak.'


 

Emotioneel (1)

'De huidige onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde en de staatshervorming leiden tot niks. De Vlaamse regering en de Waalse regering moeten het heft in handen nemen, afspreken wat ze nog samen willen doen, en dat dan ook samen doen. Daar is geen Belgische regering meer voor nodig', zegt de Vlaamse minister Bert Anciaux (Spirit) in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. 'Ik heb geen enkele emotionele band met België, maar ik heb die wel met Wallonië en met de mensen daar. Ik kan me ook geen Vlaanderen zonder Brussel voorstellen. Vlaanderen en Brussel zijn essentieel voor elkaar, kunnen niet zonder elkaar, vullen elkaar aan.'


 

Nagorno-Karabach

In tegenstelling tot Patrick Dewael is Karel De Gucht pessimistisch over een doorbraak tegen 15juli. 'De kans is niet bijster groot dat we er tegen 15juli uitgeraken', zegt hij in De Tijd. 'In de Waalse milieus hebben ze het nu over het feit dat zij de naam België willen behouden, mocht het ooit tot een scheiding komen. Kunt u zich inbeelden dat dat een gesprekspunt is? Als het vroeg of laat tot een scheiding komt, zal de naam wel het probleem niet zijn, maar de verdeling van de schulden zeker? Hoe kun je er nu op uitkomen dat je een corridor wilt bouwen in het Zoniënwoud? Dat is NagornoKarabach aan de Zenne.'


 

Emotioneel (2)

Over Yves Leterme weet Bert Anciaux weinig goeds. De band met de CD&V'er Kris Peeters is dan weer wel emotioneler.

'Ik vind hem een uitstekende minister-president, sterker dan Yves Leterme. Hij heeft ook het vertrouwen van de hele Vlaamse regering en zelf heeft hij dat vertrouwen nog nooit beschaamd.'


 

September (1)

Bereidt Johan Vande Lanotte een terugkeer op het nationale voorplan voor? 'Laat het mij zo stellen: ik verveel me hoegenaamd niet', zegt hij aan Het Nieuwsblad. 'De verkiezingen waren niet goed voor ons en in oktober heb ik het voorzitterschap overgedragen aan Caroline Gennez. Het behoort tot de politieke geplogenheden dat men zich dan het eerste jaar na een dergelijke wissel wat terughoudend opstelt en daar hou ik me aan. Dat betekent niet dat ik achter de schermen niet meer actief ben, hoor. Maar tot september hou ik het low profile. Dan zien we wel.'


 

September (2)

Vande Lanotte verwacht dat de regering-Leterme de deadline van 15 juli verschuift naar 15 september. 'Het zal wel 15 september worden, want ik zie ze toch een en ander uitstellen. Als lid van de oppositie zou ik moeten hopen dat het slecht uitdraait, maar dat zou uitermate nefast zijn voor het land.Een crisis zou zeker verdere economische gevolgen hebben en niet goed zijn voor de welvaart. We moeten er toch voor zorgen dat we niet opnieuw het zwakke broertje in Europa worden, zoals dat het geval was begin de jaren tachtig.'


 

Mandaat

Wouter Gabriëls, de voormalige kabinetschef van Guy Verhofstadt, wordt bestuurder bij het Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT). Dat heeft de Vlaamse regering gisteren, vrijdag, beslist. De raad van bestuur van het IBBT duidt later zelf een voorzitter aan. Het IBBT is een strategische onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid ICT-innovatie stimuleert en onderzoek verricht ten bate van de Vlaamse overheid en het Vlaamse bedrijfsleven. Gabriëls had in interviews nochtans eerder verklaard niet uit te zijn op mandaten in de semi-politieke sfeer. Vanaf september gaat hij werken voor de zakenbank Lazard.


 

Van Rompuy

'Hoe is het mogelijk dat je bevoegdheden weigert voor het Waals en Brussels gewest, voor de Franse gemeenschap, terwijl we u eigenlijk de middelenstroom waarborgen om die bevoegdheden op een sociaal verantwoorde manier uit te oefenen. Welk gewest in de wereld weigert bevoegdheden? Men gaat er natuurlijk van uit dat Vlaanderen vanuit een separatistische logica vertrekt. En ofwel reageer je dan als Philippe Moureaux die vindt dat men een verregaande staatshervorming moet onderhandelen – hoewel het niet eens zo verregaand is wat hij voorstelt – ofwel heb je de verkrampte reactie van “we geven nu niets of bijna niets prijs”. En daar is de Franstalige gemeenschap op dit ogenblik niet uit', zegt Herman Van Rompuy, zo blijkt uit een voorproefje van het gesprek dat Kanaal Z vandaag met de kamervoorzitter uitzendt.


 

Air De Crem (1)

De Commissie Defensie van de Kamer bezocht woensdag de grootste wapenbeurs ter wereld, Eurosatory vlakbij de Charles De Gaulle-luchthaven in Parijs. De parlementsleden spoorden vanuit Brussel-Zuid, één uur en vijf minuten met de trein, een ticket van 80 euro. Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) zou ook meegaan, maar hij is op blitzbezoek in Afghanistan. Het kabinet-De Crem was met drie militairen en de kabinetssecretaris wel aanwezig in Parijs. 'Groot was mijn verbazing toen bleek dat het kwartet met een Embraer-jet van de luchtmacht naar Parijs was gekomen. Onwaarschijnlijk', zegt SP.A'er David Geerts.


 

Air De Crem (2)

Geerts gaat voortaan maandelijks een overzicht vragen van de ministeriële verplaatsingen per vliegtuig. 'De Crem vloog de laatste maanden met een quasi-lege Airbus naar Benin, zelfs met een Airbus én een Falcon-jet naar de VS, met een Embraer naar Lourdes en naar Straatsburg. Dit is niet meer serieus. En ondertussen weigert hij om drie legerbussen van Defensie in te zetten om gehandicapten van Westmalle naar Antwerpen te voeren “om budgettaire redenen en deloyale concurrentie,.'


 

Panter

Premier Yves Leterme (CD&V) verscheen gisteren in de Kamer met een speldje waarop een Vlaamse leeuw leek te staan. De Franstaligen kunnen echter gerust zijn. Het gaat om een 'Carantaniaanse panter'. Carantania was een Slavisch prinsdom waartoe een deel van Slovenië behoorde. De huidige EU-voorzitter gaf alle regeringsleiders een zilveren speldje met daarop een zwarte panter.


 

Boerka (1)

De Franstalige regionale zender Télé Bruxelles heeft een bijzondere manier om kijkers bij de uitzendingen te betrekken. Sinds november geeft de omroep zijn kijkers de kans zelf het weerbericht te presenteren. Dinsdag was het de beurt aan een zekere Fadila. Die presenteerde echter de weersvoorspellingen voor woensdag in een boerka. ‘Daarbij waren enkel een stel ogen te zien’, schrijft de Brusselse MR in een mededeling. De Franstalige liberalen zeggen ‘geschandaliseerd’ te zijn door de uitzending. De MR-bestuursleden willen vrijdag de voorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur hierover aan de tand voelen.


 

Boerka (2)

Volgens de algemeen directeur van Télé Bruxelles, Marc De Haan, ging het niet om een boerka, maar om ‘iemand met een sluier op het hoofd en voor het gezicht’. Hij geeft wel toe dat het filmpje niet op antenne had mogen gaan, omdat het van dien aard is om de mensen te shockeren. ‘Want dat is niet het doel van Télé Bruxelles.’ Het programma wordt gemaakt door een externe producent. Maar blijkbaar heeft de interne controle voorafgaand aan de uitzending niet naar behoren gewerkt.


 

Big Brother (1)

Gisteren in het parlement alweer een hoorzitting over het elektronisch stemmen. Alle Vlaamse partijen willen dat veralgemeend invoeren. Maar de Waalse partijen, aangevoerd door de PS en Ecolo, vrezen Big Brother. Zij verkiezen het potlood en papier, plus duizenden mensen die verplicht moeten komen tellen. De Franstaligen rekken nu bewust de stemming over de zaak. Als er voor 1 juli geen beslissing valt, krijgen de computerexperts de apparatuur voor de verkiezingen in juni 2009 niet meer in orde.


 

Big Brother (2)

CD&V-senator Dirk Claes heeft nu een originele oplossing: we splitsen. Vlaanderen en mogelijk ook Brussel veralgemenen het geautomatiseerd stemmen en in Wallonië keert men terug in de tijd en stemt men weer met potlood en papier. Volgens het huidige Belgische kiessysteem kan dit perfect en geheel volgens de communautaire spelregels is de Vlaamse regering bereid om alle kosten op zich te nemen. Ook geheel voorspelbaar: de Franstaligen zijn niet akkoord. De kans is dus groot dat iedereen in 2009 met het potlood stemt.


 

Massamedia (1)

'Partijen als Lijst Dedecker of Lijst Wilders in Nederland kunnen maar bestaan in een context waarin de massamedia bijzonder commercieel en dominerend zijn', zegt de Leuvense politicoloog Marc Swyngedouw in La Libre Belgique. Hij zegt niemand in het bijzonder te viseren, maar toch: 'De RTBF is minder gevoelig voor de commerciële druk dan de VRT bijvoorbeeld.'


 

.FL

'Terwijl iedereen emmert over onafhankelijkheid bestaat Vlaanderen niet eens op het internet', stelt Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen (LDD) vast. 'Waar blijft de .VL? Of moet het .FL zijn? Vlaanderen kent geen hond buiten de Vlamingen zelf, Flanders is dan weer internationaal. Als je de landenextensies bekijkt dan hebben zelfs dwergenstaten waar twee honden wonen een domeinnaam, ook in China hebben bepaalde provincies dat, in Spanje bepaalde regio's, ... Enfin, ga zo maar door. Dus, laten we eens dringend werk maken van onze Vlaamse domeinextensie in plaats van politiek hierover te blaffen.'


 

Massamedia (2)

Didier Reynders is populair. Toch als je op de netwerk-website Facebook kijkt. De MR-voorzitter heeft al vijfduizend vrienden. Dat is het maximum. Reynders' facebook-pagina is trouwens heel up to date. Gistermiddag plaatste hij bijvoorbeeld berichtjes om de surfers op de hoogte te houden dat hij in Parijs aan het wachten was op de TGV. Die had vertraging door de stakingen. Voorts filmpjes van de vice-premier in Korea, vanuit de volgwagen in de Ronde van Vlaanderen of tijdens de kampioenenviering van Standard. En tientallen foto's.


 

Toilet

nister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) heeft haar neus opgetrokken toen ze maandag naar het toilet moest in het station van Herentals. Vervotte was er om de gloednieuwe rechtstreekse piekuurtrein naar Brussel te vieren, maar de sanitaire installatie in het station bleek iets minder gloednieuw.

'De minister is naar het toilet gegaan en daar stond ze dan. Er was geen toiletpapier en geen handdoekje om je handen af te drogen', zegt plaatselijke CD&V-militante Ria Janssens in Het Laatste Nieuws, dat tegelijk ook een redelijk confronterende foto afdrukt van het betrokken toilet.

De stationschef bekent schuld. 'Eerlijk, ik ben beschaamd, maar ik heb geen volk of geld om de toiletten te onderhouden.'


 

Oppernerd

Vincent Van Quickenborne (Open VLD), 'minister Q' voor de vrienden, is een nerd. Dat blijkt objectief uit een online test van Agoria, de federatie voor technologische industrie. Die heeft, om meer jongeren aan te spreken, een 'nerdometer' gemaakt. Als minister van Economie mocht Van Quickenborne zijn eigen nerdgehalte testen. Het blijkt nogal hoog uit te vallen.


 

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs