Guidone

Klimaathuisvrouw Margaretha Guidone verhuist naar Canada. De SP.A'ster wil niet langer in ons land blijven en zegt 'zwaar ontgoocheld' te verhuizen.
Guidone noemt zich 'de eerste ecologische vluchteling van België'. 'Voor idealisten die écht iets aan het klimaat willen doen, is in dit land geen plaats.',
De huisvrouw uit Kapellen werd plots wereldberoemd toen ze in 2006 de hele wereld toesprak op de Klimaatconferentie in Nairobi. Kort daarna kreeg ze een plaats op de SP.A-lijst. Maar lang heeft het allemaal niet geduurd.


 

Interventiepeer

Heeft u al een interventiepeer geproefd? Minister-president Kris Peeters meldt trots het bestaan van deze soort. Hij kreeg de toelating van de EU-Commissie voor een regeling voor 'interventiefruit'. Het blijkt fruit te zijn dat de overheid uit de handel neemt als de prijzen instorten. Ze 'intervenieert' dan. En mag van de EU die appelen en peren dan uitdelen in scholen en liefdadigheidsinstellingen. Geen nieuwe soort dus. Wel een nieuw woord.

Met bijdragen van Wim Winckelmans, Guy Tegenbos, Isabel Albers en Anja Otte


 

Cruella (1)

Het Vlaams Belang is alweer boos. Dit keer op Dirk Van Melkebeke, de kabinetschef van Vlaams minister Frank Vandenbroucke (SP.A). Van Melkebeke is de auteur van een lezersbrief in De Standaard. Daarin haalde hij een uitspraak van zichzelf in herinnering: 'Mens cruella in corpore pulchro' (een gemene geest in een aantrekkelijk lichaam). Hij sprak die woorden uit op het moment dat Morel 'in minirok en laarzen' het parlementaire halfrond betrad.

Het Belang vraagt excuses van Vandenbroucke. De partij wil ook dat parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD) de kabinetschef op de vingers te tikken.


 

Cruella (2)

'Kabinetsmedewerkers moeten geen commentaar geven op parlementsleden', reageerde Vandenbroucke. De minister was naar eigen zeggen 'verrast' door de lezersbrief.


 

Damiaan (1)

Pol Van den Driessche (CD&V) en Els Schelfhout (CD&V) hebben dan weer een brief geschreven naar de minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht (Open VLD). Ze verwijzen naar zijn vraag aan de ambassadeurs in het buitenland om bij te dragen tot de positieve beeldvorming over ons land. Het senaatsduo stelt voor 'de verwachte heiligverklaring van pater Damiaan aan te grijpen om ons imago in de wereld te verbeteren'. Ze mikken vooral op de diplomaten in Italië.


 

Damiaan (2)

De Gucht mag dan al de reputatie hebben een papenvreter te zijn, Van den Driesche en Schelfhout gaan ervan uit dat hij de heiligverklaring van Damiaan 'een schitterende zaak' zal vinden. 'Damiaan is een blijvend toonbeeld van de sociale ingesteldheid en de grensoverschrijdende solidariteit die ons land en zijn inwoners typeren. Wij weten dat u deze waarden, als breeddenkend humanist en vooraanstaand gezagsdrager, onderschrijft en toejuicht. We zijn ervan overtuigd dat u mee daarom de heiligverklaring met vreugde zult onthalen.'


 

Brussels Parlement

Door het overlijden van Carine Vyghen verliest de MR een zetel in het Brussels Parlement. Vyghen werd in 2004 immers op een PS-lijst verkozen. In 2006 stapte ze over naar de MR. Anne Swaelens (PS) volgt haar nu op. Vrijdag legde ook Patrick Sessler (FN) de eed af, als opvolger van zijn onlangs overleden partijgenoot Guy Hance.


 

Kyoto

Spirit deelde autostickers met de mededeling 'My Kyoto is fantastic' uit aan bezoekers van het Autosalon die met de metro kwamen. Ze kregen ook een alternatieve aankoopgids met de energiezuinigste wagens. Spirit pleit voor een hervorming van de belasting op inverkeersstelling, die ze wil koppelen aan de milieukenmerken van een voertuig.


 

Miljoen wetten

Op termijn moeten we de Senaat volledig afschaffen, zegt Marc Verwilghen (Open VLD), ondervoorzitter van de Senaat. Die doet niets dan dubbel werk, zegt hij. De oplossing van partijgenoot Guy Verhofstadt - de senaat omvormen tot ontmoetingsplaats van de gemeenschappen - vindt hij ook maar niks. In afwachting van de afschaffing kan nog wel nuttig werk gebeuren. De bestaande wetten evalueren. Volgens hem heeft België meer dan een miljoen wetten.


 

Conflictbeheersing (1)

Kamervoorzitter Herman Van Rompuy (CD&V) publiceert op zijn website de toespraak die hij hield tijdens een colloquium over conflictpreventie in het Belgisch staatsrecht. In het betoog staan meerdere reflecties over de huidige politieke toestand:
'Soms worden beginselen ingeroepen om belangen te verbergen. Zou het Noorden zoveel over verantwoordelijkheid spreken als ze zelf transfers zou ontvangen en zou het Zuiden het over solidariteit hebben als ze zelf zou geven ?'


 

Conflictbeheersing (2)

'De huidige periode van instabiliteit vindt zijn oorsprong in een fundamenteel conflict. Elke vergelijking met het verleden loopt mank maar de ervaring leert dat zelfs sterke conflicten in de Belgische context oplosbaar zijn. Zij vragen echter tijd zoals de periode 1968-1970 en 1977-1980. Zij hebben ook een budgettaire en economische kost. De oplossing wordt bemoeilijkt indien een conflict tussen gemeenschappen samengaat met conflicten binnen elke gemeenschap, gebeurlijk tussen personen. Soms zijn deze laatste tegenstellingen even groot als die waarover het feitelijk gaat!'

www.hvanrompuy.com


 

Senaat

De 'jongste' ministers moeten voortaan de vragen om uitleg in de plenaire zitting van de Senaat beantwoorden. Het gaat om Inge Vervotte (CD&V), Charles Michel (MR) en Paul Magnette (PS). Josly Piette (CDH) is weliswaar een nieuwkomer, maar als ouderdomsdeken is hij vrijgesteld van deze klus.

Onder paars kweten de staatssecretarissen zich nog van deze taak. De regering Verhofstadt III telt echter geen staatssecretarissen.


 

Voorzitters

CD&V-kamerlid Mia De Schamphelaere wordt de nieuwe voorzitter van de kamercommissie Justitie. In ruil krijgt de PS de commissie Binnenlandse Zaken. Nu Pieter De Crem minister geworden is, wordt de PS'er André Frédéric daar voorzitter, net als tijdens de vorige legislatuur. Claude Eerdekens (PS) wordt quaestor.


 

Be free

Toen Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) tegen de verwachtingen in 2004 geen minister werd in de Vlaamse regering, gaf zijn broer Herman hem volgende raad mee: be free. Sindsdien lijkt de jongste Van Rompuy herboren: hij heeft zich verzoend met zijn rol als backbencher, maar neemt evenmin een blad voor de mond als het over de eigen partij of meerderheid gaat.

Be free wordt nu ook het motto van Tony Van Parys. De Gentse CD&V'er deed met een plezier een stap opzij nadat zijn partij ex-Volvo-baas Peter Leyman aantrok. Van Parys verkaste zonder morren van de kamer- naar de senaatslijst. 'Natuurlijk, als de omstandigheden wijzigen en die man gaat weg, dan vraag je je af: waarom ben ik niet kunnen blijven?' zei Van Parys gisteren in Villa Politica. Waarop ook hij een bevrijd man werd.


 

Leyman (1)

'Men oogst wat men gezaaid heeft.' Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) nam gisteren in Villa Politica geen blad voor de mond over het ontslag van kamerlid Peter Leyman (CD&V).

Van Rompuy had dat ontslag naar eigen zeggen verwacht. 'Dat krijg je als je mensen uit het bedrijfsleven zomaar in de politiek dropt. Het politieke leven is totaal anders dan het bedrijfsleven. Je moet ook geduld hebben: in een bedrijf rendeer je de eerste zes maanden ook niet; voor een journalist geldt zeker hetzelfde.'


 

Leyman (2)

Eric Van Rompuy noemde het ontslag nog 'slecht voor de politiek'.

'Door de komst van Leyman moesten mensen als Tony Van Parys uitwijken naar de Senaat. Vroeger waren het de babes, had je jeunisme, nu zijn het mensen uit het bedrijfsleven. Alsof mensen die gegroeid zijn in de politiek geen niveau hebben.'


 

Opwindend

'Ik vind Eric Van Rompuy nu ook niet meteen de meest opwindende politicus.'

Aldus Open VLD-fractieleider Sven Gatz in een reactie op de kritiek van Van Rompuy dat het Vlaams Parlement 'saai' geworden is. 'Zijn uitspraken daarover zitten op de grens tussen zelfkritiek en nestbevuiling.'


 

Tante

'De kandidaat-voorzitter Valkeniers woont in mijn district, en duikt regelmatig op bij de parochie-koffie-events waar mijn tante actief is. Benieuwd.'

LDD-parlementslid Jurgen Verstrepen over de voorzitterswissel bij zijn vroegere partij, Vlaams Belang.


 

Beste vrienden

Bij het Octopusoverleg stelde Yves Leterme (CD&V) gisteren de agenda voor. De eerste die tegenstribbelde was... Etienne Schouppe (CD&V). ‘Het is altijd je eigen partij waar je het meest last mee hebt’, grapte Leterme, eerst in het Nederlands en daarna in het Frans, zodat iedereen hem verstond.


 

N-VA bal fatal

2006 was voorlopig het laatste jaar dat Freya Van den Bossche (SP.A) haar Gentse achterban ontving op een Bal Fatal. De N-VA doet nu een poging om die traditie verder te zetten. Aan de Gentse Wiedauwkaai, op een steenworp van de Eskimo-fabriek waar Bal Fatal doorging, houdt de partij van Bart De Wever begin februari zijn nieuwjaarsreceptie/fuif in het hippe Art Cube, een oude textielfabriek. Het is nog een open vraag of De Wever net als vorig jaar achter de draaitafels plaatsneemt.


 

Hoofddoek (bis)

Bettina Geysen, gewezen VRT-omroepster -manager en voorzitster van Spirit was maandagavond te gast bij Phara. ‘Ja, ik denk het wel,’ antwoordde ze op de vraag of ze het goed zou vinden dat omroepsters een hoofddoek zouden dragen. Volgens haar moet de openbare omroep de diversiteit van de samenleving weerspiegelen. Een omroepster met hoofddoek zou ik op zich geen probleem vinden. Dat zou discussie uitlokken. De verschillen in de samenleving, verrijken ons. We moeten daarmee leren omgaan. Dat is beter dan het te verbieden.’


 

Mutatie

Joeri Casteleyn neemt tijdelijk ontslag uit het Vlaams departement Economie, Wetenschap en Innovatie. De gewezen woordvoerder van de ontslagen secretaris-generaal Rudi Aernoudt gaat aan de slag bij de kamerfractie van de Lijst Dedecker. Die fractie is volgens de partijtop dringend aan versterking toe. Casteleyn noemt de overstap naar de LDD ‘logisch’. ‘De "LDD is voor mij de enige partij die beseft dat we in onze samenleving dringend een aantal zaken moeten aanpakken. Ik zie geen enkele andere partij in het politieke landschap die een even grote "sense of urgency" bezit.’


 

Doordenker

De LDD is bezorgd om de koopkracht van de mensen. En de partij wil benadrukken dat ze niet van plan is om haar mond (haar ‘wafel’) te houden. Deze zaterdag deelt de partij daarom duizenden wafels uit in verschillende steden in Vlaanderen en in Brussel.


 

Hoe maakt u het?

Premier Guy Verhofstadt wordt morgen door Commissievoorzitter José Manuel Barroso ontvangen. Officieel gaat het om een eerste kennismaking van de Commissievoorzitter met de nieuwe Belgische premier. De twee trokken afgelopen zaterdag nog samen naar Malta om er de invoering van de euro aldaar te vieren.


 

Ziek, doodziek

'Na de NON van Milquet en Di Rupo op de nota-Verhofstadt en de vraag naar het opnieuw invoeren van talentellingen in de Rand start het Octopusoverleg onder donderwolken. Het is alsof men van de jongste zeven maanden niets heeft geleerd. Dit land is ziek, doodziek. De groep van 18 staat dan ook voor een haast onmogelijke opgave.' Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy is pessimistisch over de slaagkansen van Octopus. Volgens de inwoner van de Rand kan het heropenen van het debat over de taalgrens (Di Rupo die een talentelling eist) leiden tot 'het ontploffen van België'.


 

Denktank

Straks bestaat de Lijst Dedecker 1 jaar. De partij ontstond uit de Cassandragroep. Ondertussen groeide de Cassandragroep uit tot een heuse denktank. Maandag wordt de officiële inauguratie van de denktank, die volop schrijft aan een programma, in Gent gevierd. De LDD kleeft er meteen zijn nieuwjaarsreceptie aan vast. Dezelfde dag organiseert ook Open VLD zijn nieuwjaarsdrink.


 

Hoofddoek

Geen politicus die zo graag shockeert of stunt als Filip Dewinter. Toch is net die Dewinter naar eigen zeggen 'bijzonder geschokt' door de toespraak van Spirit-voorzitster Bettina Geysen zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van Spirit in Antwerpen, met een hoofddoek. Geysen 'prostitueert' zich volgens hem voor de islam. 'Dat uitgerekend de voorzitster van een zelfverklaarde progressieve partij die opkomt voor vrouwenemancipatie en gelijkberechtiging van man en vrouw zich tooit met een islamitische hoofddoek is te gek voor woorden.'


 

Conflictbeheerser

Bart De Wever is dan wel een van de meest gevatte verbale talenten die rondlopen in de Wetstraat, ook de N-VA-voorzitter heeft een woordvoerder nodig. Nu Piet De Bruyn Vlaams parlementslid is, wordt die taak toevertrouwd aan Jeroen Overmeer. De 29-jarige Overmeer is Germanist en is al fractiemedewerker in de Kamer sinds de federale verkiezingen van 10 juni. Met de politiek woelige weken voor de boeg heeft hij alvast één voordeel: hij volgde ook een aanvullende studie Conflictbeheersing (en Internationale Relaties).


 

Ooops

MR-voorzitter Didier Reynders kan het provoceren niet laten, zelfs niet in de uitnodiging voor een nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging heeft dit jaar de vorm gekregen van een spelletje ‘Libéral Pursuit’, een soort ganzenbord met vakjes in de verschillende politieke kleuren.

Het donkerblauw van MR bijvoorbeeld levert een ‘jour de chance’ op, op het groene vakje staat de aansporing ‘continuez à vélo’, de oranje vakken zijn gevuld met de hoofdletters ‘NON!’ en de sneer is zoals verwacht gereserveerd voor rood: ‘Ooops... perdu.’


 

Jooris

Inge Jooris, woordvoerster van het federale voedselagentschap FAVV, wordt de nieuwe woordvoerster van Groen!-voorzitster Mieke Vogels.


 

Cremlin

Er klinkt gemor bij sommige militairen omdat minister van Defensie Pieter De Crem een legervliegtuig van het type Falcon gebruikt om het Eurocorps in Straatsburg te bezoeken, schrijft De Morgen. De opmerkingen klinken als een echo van de kritiek van De Crem op de trip die zijn voorganger, André Flahaut, maakte naar een voorstelling van de klimaatfilm van Al Gore in Hasselt. De Crem zelf ziet het probleem niet. ‘Wat had hij moeten doen? De trein nemen misschien’, zegt zijn woordvoerder schamper.


 

Miss

Alizée Poulicek, Miss België 2008, is donderdag met open armen ontvangen door de Waalse minister-president, Rudy Demotte (PS). ‘Een echt Waals talent, het imago van onze regio naar buiten toe, dat van een veroverend Wallonië’, vond Demotte achteraf. Misschien moet de Vlaamse minister-president, Kris Peeters, haar ook eens uitnodigen. Kwestie van te controleren of haar lessen Nederlands al vruchten hebben afgeworpen.


 

Freya

De Oost-Vlaamse SP.A heeft gewezen vicepremier Freya Van den Bossche verkozen tot provinciaal voorzitter. Ze kreeg tachtig procent van de stemmen achter zich en volgt de volgende vier jaar de gewezen Gentse burgemeester Frank Beke op. ‘Ik ga op pad in Oost-Vlaanderen en zal daar mijn tijd voor nemen, want ik wil in de diepte werken’, zegt ze. ‘Dat is de juiste weg om opnieuw schwung aan de partij te geven en successen te boeken.’


 

Grootkruis

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) krijgt de Nederlandse koninklijke onderscheiding Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt die voor zijn inzet voor de culturele betrekkingen tussen Vlaanderen en Nederland.


 

Cremlin

Afgelopen woensdag, tijdens een reportage op Terzake over het wedervaren van ex-minister André Flahaut (PS), vertelde een hoge militair zijn gewezen baas dat 'de rode draad zou behouden blijven' en 'men zou voortdoen zoals men bezig was'. Volgens de man hoefde het beleid niet te worden bijgestuurd.

Op het kabinet van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) vonden ze zo'n uitlating niet passend. Aan Terzake werd om de band gevraagd. De man moet zich bij de kabinetchef verantwoorden.


 

Wever

N-VA-voorzitter Bart De Wever is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Uiterlijk op 15 januari moeten de kandidaturen ingediend zijn, op 8 maart wordt het resultaat bekendgemaakt.

N-VA had vorig jaar al voorzittersverkiezingen moeten houden, maar de aanslepende regeringsvorming veroorzaakte uitstel.


 

Cremlin (2)

Woensdagavond was er ook een etentje in de prestigieuze Club Prins Albert voor alle leden van de commissie Defensie gepland. Flahaut wilde maar wat graag ook gaan. Maar De Crem liet zijn voorganger - die in de auto op weg was naar Brussel - vriendelijk weten dat hij niet welkom was. Komt ervan als je je opvolger voor 'con' verslijt.


 

Blauwe reus

Jong VLD schenkt de titel van Blauwe reus, de politicus die zich met het meeste brio voor het liberale gedachtegoed heeft ingezet, dit jaar aan MR-voorzitter Didier Reynders. Reynders wordt geprezen omdat hij erin slaagde de PS te onttronen als grootste partij in Franstalig België.

Traditiegetrouw kiest Jong VLD ook een blauwe kneus. Die bedenkelijke eer viel dit jaar Frank Vandenbroucke (SP.A) te beurt. De Vlaamse minister van Onderwijs krijgt kritiek voor zijn nieuw financieringsdecreet voor het hoger onderwijs, dat de financiering koppelt aan het aantal afstuderende studenten.


 

Welles-nietes (1)

Het welles-nietesspelletje tussen Jean Marie Dedecker (LDD) en Karel De Gucht (Open VLD) gaat nog even door. Inzet van de discussie is de vraag of De Gucht wist dat Dedeckers vader de avond ervoor overleden was op het moment dat hij de Oostendenaar de huid vol schold op een partijbureau. Ja, zegt Dedecker. Leugenaar, zegt De Gucht. Sven De Spiegeleer laat nu weten dat De Gucht de waarheid aan zijn kant heeft. De oud-stafmedewerker van de VLD-studiedienst weet dat van... Dedecker, die het verhaal destijds vertelde tijdens een lunch onder VLD’ers.
 

Welles-nietes (2)

‘Dedecker dacht op het ogenblik van dat bewuste partijbureau dat de voorzitter op de hoogte was van het overlijden. Kort na het partijbureau kwam Dedecker te weten dat De Gucht op dat moment niets wist van het overlijden. Toen men De Gucht hierover inlichtte, heeft die gevraagd onmiddellijk contact op te nemen met Jean-Marie Dedecker om hem te condoleren bij het overlijden van diens vader. Het verhaal dat de heer Dedecker ophangt, klopt dus niet’, aldus De Spiegeleer.


 

Ninove

De discussie belet niet dat twee schepenen, een gemeenteraadslid en een reeks andere Open VLD’ers uit Ninove overstappen naar Lijst Dedecker. Die partij duikt daardoor voor het eerst op in het bestuur van een gemeente. LDD laat weten dat ze niet van plan is de oranje-blauwe meerderheid in Ninove aan het wankelen te brengen. De overstap is het werk van LDD-kamerlid Martine De Maght.


 

Saai

‘Het vertrek van Leterme heeft de Vlaamse Regering politieke power ontnomen. De tripartite op Vlaams niveau werkt verlammend op het inhoudelijk debat. Na twintig jaar fractieleiderschap begint zelfs Dewinter zijn scherpte te verliezen. Niemand slaagt er nog in echt het vuur in de pan te krijgen. Het dreigt de saaiste legislatuur te worden in de geschiedenis van ons Vlaams Parlement. Deze generatie heeft nog geen stormachtig debat op het scherp van de snee meegemaakt. Ze kijkt nog amper op van haar laptop en springt nog alleen recht als de gsm tuut.’
Zelfs Eric Van Rompuy (CD&V) lijkt het geloof in zijn assemblee verloren.
www.ericvanrompuy.be


 

Kamer

In de Kamer vindt donderdag voor het eerst in negen maanden een vragenuurtje plaats. Het vragenuurtje is het symbool bij uitstek van de controletaak die het parlement heeft over de uitvoerende macht. Bij gebrek aan regering was er de afgelopen maanden ook geen vragenuurtje. Nu er opnieuw een regering is, is het terug, voor het eerst sinds 26 april vorig jaar.
 

Leugenaar (1)

Dat Dedecker Karel De Gucht hardvochtig heeft genoemd en die laatste daarop Dedecker leugenaar, doet stof opwaaien.

Stef Goris, vroeger VLD, nu LDD: 'Dat De Gucht grof is weet iedereen, maar dat natrappen is er te veel aan. Karel De Gucht noemt Jean-Marie Dedecker een leugenaar, omdat die het De Gucht zeer kwalijk neemt dat hij hem verrot heeft gescholden op het partijbureau, net toen zijn vader overleden was.'

'Het toeval wil dat ik, samen met dertig andere leden van het VLD-bureau de scheldtirade van de toenmalige voorzitter zelf heb meegemaakt. Die was niet alleen kleinerend en onwaarschijnlijk grof, het was een voorzitter van een democratisch geleide partij gewoon onwaardig.'
ris, vroeger VLD, nu LDD: 'Dat De Gucht grof is weet iedereen, maar dat natrappen is er te veel aan. Karel De Gucht noemt Jean-Marie Dedecker een leugenaar, omdat die het De Gucht zeer kwalijk neemt dat hij hem verrot heeft gescholden op het partijbureau, net toen zijn vader overleden was.'

'Het toeval wil dat ik, samen met dertig andere leden van het VLD-bureau de scheldtirade van de toenmalige voorzitter zelf heb meegemaakt. Die was niet alleen kleinerend en onwaarschijnlijk grof, het was een voorzitter van een democratisch geleide partij gewoon onwaardig.'


 

Leugenaar (2)

'Zelf heb ik Jean-Marie in zijn antwoord toen horen zeggen hoe gekwetst hij was, uitgerekend een dag na het overlijden van zijn vader', zegt Goris nog. 'Maar dat heeft De Gucht toen niet op andere ideeën gebracht. Zelf was ik hiervan dagenlang onder de indruk en het is onder meer naar aanleiding van dit incident dat ik de Open VLD de rug heb toegekeerd.'


 

Leugenaar (3)

De Gucht zegt dat er inderdaad een scherpe discussie op het partijbureau is geweest, maar dat hij toen niet wist dat Dedeckers vader overleden was.

Goris: 'Ik daag gelijk welk lid van het toenmalige VLD-partijbureau uit om mij tegen te spreken over de waarachtigheid van dit incident. Maar ik geef toe dat ik toen ook heb gezwegen, uit plaatsvervangende schaamte, wat niet moedig was. Maar toen moest ik nog leven met de omerta, de zwijgplicht, en met de angst voor represailles van de top van de VLD.'


 

Biesen

Open-VLD-kamerlid Luk van Biesen heeft het in zijn nieuwjaarsbrief over minister Yves Leterme, iemand met wie hij als specialist begroting, staatshervorming en luchthaven de komende maanden veel te maken gaat krijgen. 'Ondanks de weinig gunstige persoonlijke ervaringen in het recente verleden met de heer Leterme zal ik alles in het werk stellen om in deze dossiers mee verantwoordelijkheid te dragen', schrijft hij; 'Leterme zal ook mij moeten overtuigen. Vandaag slaagt hij daar nog niet in.'


 

Bon Sens

Lijst Dedecker begint met een Franstalige partij. Volgens een persbericht dringen zowel ‘gewone mensen, politici als bedrijfsleiders’ daar op aan. De nieuwe partij heeft dezelfde inhoudelijke basis als haar Vlaamse tegenhanger. ‘Bon sens’ (gezond verstand) noemt ze die. Ze zal staan voor belastingverlaging, via een vlaktaks, het inkrimpen van overheidsdiensten en het in de hand houden van ‘wilde migratie’. Ze pleit voor een maximale autonomie van de deelstaten. De lijst wil deelnemen aan de regionale en Europese verkiezingen van 2009.


 

Leugenaar

Jean-Marie Dedecker zei dit weekend in een interview dat (toenmalig VLD-voorzitter) Karel De Gucht hem, wetende dat zijn vader de avond voordien overleden was, de huid volgescholden en gekleineerd had zodat hij niet meer wist waar hij stond. ‘Dat soort persoonlijke aanval hoef ik niet te nemen’, reageert Karel De Gucht. ‘Ik weet zeer goed het persoonlijke van het politieke te scheiden. Jean-Marie liegt, hij is gewoon een leugenaar.’


 

Karrehoeve (1)

Op het moment dat Yves Leterme (CD&V) zijn formatieopdracht teruggaf aan de koning zaten vijftien nieuwe CD&V-parlementsleden samen in Haspengouw voor een vormingsweekend. Het had iets surrealistisch, beschrijft kamerlid Stefaan Vercamer in het ledenblad Ampersand. ‘Die ochtend bloedden de oranje-blauwe formatiegesprekken dood terwijl wij als oefening de verkiezingsuitslagen moesten analyseren en proberen voorstellen te formuleren voor de volgende verkiezingen!’


 

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs