Geachte Minister,

Zoals u weet heb ik een reeks schriftelijke vragen ingediend inzake het inburgeringsbeleid. Deze vragen maakte ik op ter vervollediging en eventueel ter correctie van een door mij uitgewerkte evaluatie van één jaar inburgeringsbeleid. (...)

Sinds 24 juni jongstleden was de termijn van 30 dagen verstreken waarbinnen normaal moet geantwoord worden op schriftelijke vragen. Gezien de ambitie om rond dit belangrijke thema constructief te blijven samenwerken en de goede wil die u terzake altijd getoond hebt, heb ik op dat moment besloten nog even af te wachten (...).

In de kranten van 28 juni lees ik evenwel de weerslag van een persconferentie die u gaf over 1 jaar inburgeringsbeleid waarbij u alle gegevens hebt openbaar gemaakt die ik had opgevraagd. Uit goede bron weet ik inmiddels dat het niet uw bedoeling was deze persconferentie te geven, maar dat dit doelbewust werd ingepland vooraleer mij de antwoorden op mijn vragen te bezorgen. (...)

Ik wil over één en ander echter niet kleinzerig doen. Integendeel, ik ben zeer blij dat ik, na het inspireren van het regeerakkoord inzake inburgering, nu ook de minister kan inspireren om rond dit dossier te communiceren. Uiteraard kan u dan ook in de toekomst op de N-VA blijven rekenen om terzake de nodige analyses te maken, gegevens te verzamelen en beleidsvoorstellen te doen. Dit ter ontlasting van uw kabinet.

Met de meeste hoogachting,

Bart De Wever.


 

Hopeloos

Dietschland-Europa, het blad van het Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen (Were Di) en met Belang-politici als Wilfried Aers, Roeland Raes, Urbain Decat en Bart Laeremans in het medewerkersbestand besteedt in haar laatste nummer aandacht aan de veroordeling van Siegfried Verbeke. Verbeke, Vlaanderens meest bekend journalist, werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een fikse boete. ,,Het regime ruïneert een man die geen vlieg kwaad heeft gedaan en verplicht de 63-jarige een jaar van zijn leven door te brengen in een overbevolkte Belgische gevangenis (...). Helemaal zoals tijdens de hoogdagen van de Belgische repressie. Zijn schuld: uiting te hebben gegeven aan zijn diepste overtuiging.''

Eerder dit jaar wist het blad al te melden dat ook de geallieerden verantwoordelijk zijn voor de joodse slachting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij hadden de Duitse legers immers verhinderd om een minder drastische oplossing te zoeken voor het joodse probleem.


 

Podder

Guy Verhofstadt manifesteert zich als de meest hipste politicus. Op zijn webstek kan iedere Belg tegenwoordig mp3-bestanden downloaden die meteen op een iPod kunnen worden geladen. Handig voor journalisten die niet snel genoeg kunnen noteren of de woorden van de eerste minister even opnieuw willen beluisteren. Ook andere geïnteresseerd kunnen zo de persconferenties na de ministerraad op vrijdag beluisteren. Toch willen we even waarschuwen bij het gebruik. Sommige files duren ternauwernood 15 seconden en behelzen niet meer dan het aflezen van een beslissing.


 

Christelijk

,,Ik kreeg een klassieke katholieke opvoeding en was een tijdlang vrijzinnig. Omdat ik een behoefte voelde om aan een religieuze dimensie in mijn leven en een morele autoriteit om mee om te gaan, ben ik teruggekeerd naar het christendom. Het protestantisme ligt me evenwel beter dan het katholicisme, omdat het minder hiërarchisch is gestructureerd en uitgaat van een meer individuele band tussen God en mens. Religie is een wezenlijke dimensie en richtlijn in mijn leven.''

VLD-partijbestuurslid Boudewijn Bouckaert in Tertio .


 

Christelijk (2)

,,Het respect voor de menselijke waardigheid leid me in mijn politieke beschouwing. Ik geloof dat het gezin de microsociale omgeving vormt waarbinnen die menselijke waardigheid het best wordt beleefd. Met die erfenis wordt de jongste tijd evenwel slordig omgesprongen. Neem nu het homohuwelijk. Uiteraard hebben holebi's rechten. Een voor de hand liggende oplossing, waarmee een grote meerderheid had kunnen leven, is dat het huwelijk wordt gereserveerd voor gezinnen en dat holebi's contractuele partnerschappen kunnen afsluiten. Maar onder druk van de linkse elite werd het gelijkheidsideaal doorgedrukt. vanuit mijn christelijke visie op beschaving bots ik daarmee.

Opnieuw Boudewijn Bouckaert in Tertio .


 

Fidel

Het jongste nummer van Doen , het partijblad van de socialisten, wuift gewezen voorzitter Steve Stevaert met een fotocollage uit. De meest opmerkelijk foto staat rechts onderaan: ,,Steve in Cuba, in een historisch onderhoud met Fidel Castro'', luidt het onderschrift. Dat Steve een tikje onderdanig lijkt de luisteren naar de piekfijn in het uniform gestoken commandante zal wel een misvatting van onzentwege zijn.


 

Hoofddoek

Moeten bezoekers van de Kamer de publieke tribune blootshoofds betreden? Over die vraag bogen de fractieleiders zich gisteren. Scholieren met hoofddoek die een bezoek brengen aan de Kamer, mogen niet op de tribune. Op de conferentie van voorzitters suggereerde kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) eerder al het kamerreglement te versoepelen. Omdat de letter van het reglement geen soepele interpretatie toelaat, zal De Croo in het najaar voorstellen het kamerreglement aan te passen. Naar verluidt wordt gewerkt aan een regeling die vergelijkbaar is met de regels voor de pasfoto's op identiteitskaarten. Een hoofddoek mag, zolang ogen, neus en mond zichtbaar zijn. Verschillende kamerfracties kanten zich tegen het voorstel.


 

Appellerend

Peter Van Rompuy - zoon van Herman en bureaulid van Jong CD&V - kijkt op zijn weblog niet op wat kritiek op de eigen partij. ,,De paarse coalitie verloor in twee jaar tijd 17% van haar stemmentotaal. CD&V haalt daarvan net geen 4% naar zich toe. (...) Blijkbaar is er iets waarom de kiezer anderen geloofwaardiger vindt dan de CD&V. Een werkelijk appellerend alternatief, misschien?'' schrijft de jongste Van Rompuy dit keer.

Hij onthult dat de jongeren werken aan een ,,gedachtenbundel om de christendemocratie te hertalen naar deze tijd''. 1 oktober, de 60ste verjaardag van de christen-democratie in België, lijkt hem de gelegenheid om de discussie op gang te trekken.


 

Arbeidsvreugde

,,Ik heb heel bewust voor landbouw gekozen omdat ik een bevoegdheid wenste waar ik veel arbeidsvreugde aan zou beleven.''

Yves Leterme (CD&V), Vlaams minister-president en minister van Landbouw, in een interview met GeVilt, de nieuwsbrief van het Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw.


 

Benoemd

PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft deze week zijn intrede gemaakt in de raad van bestuur van verzekeraar Ethias. Eerder werd de PS-voorzitter al bestuurder bij Dexia. Voor het geld moet Di Rupo het niet doen. Een bestuurder bij Ethias krijgt volgens La Dernière Heure 166 euro per vergadering. Gemiddeld komen de bestuurders een tiental keer per jaar bijeen. Di Rupo vindt bij Ethias de Limburgse gouverneur Steve Stevaert terug. Deze laatste wordt getipt om in juni 2007 de Franstalige christen-democraat Jean-Pierre Grafé op te volgen als Ethias-voorzitter.
 

Beroofd

Senator Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) krijgt haar ,,gestolen erfenis'' niet terug van de rechter. Patricia J., de 44-jarige vrouw die vier jaar geleden waardepapieren stal uit de nalatenschap van Pierre Vandermeersch, werd dinsdag wel veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel. Die aandelen kwamen eigenlijk toe aan de Vlaams Belang-politica.

Van dermeersch kreeg de aandelen terug, maar claimde dat er meer gestolen was. Ze probeerde het ontbrekende deel via de rechter terug te krijgen, maar viste achter het net, omdat de rechtbank het onvoldoende bewezen achtte dat het ,,vermiste'' deel van de erfenis ook echt bestaan heeft.


 

Pitbull De Crem (1)

Bijna aandoenlijk was het, hoe pitbull-oppositieleider Pieter De Crem gisteren de hand reikte naar Guy Verhofstadt. De Crem wil in al zijn christen-democratische goedheid de premier helpen om de sociaal-economische toestand van het land op te krikken.

Voor wie zich zorgen maakt of de premier dan geen pitbulls meer heeft om mee af te rekenen: morgen wordt Guy Verhofstadt geïnterpelleerd in het parlement over de ,,catastrofale sociaal-economische toestand van het land.'' De interpellatie komt van Pieter De Crem, die de hand reikt naar Verhofstadt.


 

Prijs voor Democratie

Socialistisch vakbondsmonument Georges Debunne krijgt de Prijs voor Democratie van vzw Trefpunt. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de democratie. De tachtiger is een fervent voorstander van een referendum over de Europese grondwet in België. Hij diende samen met voormalig socialistisch parlementslid Jef Sleeckx en ex-europarlementslid Lode Van Outrive een verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement. Daarin verzochten zij de grondwet niet te ratificeren zonder grondig maatschappelijk debat vooraf. Debunne krijgt zijn prijs tijdens de Gentse feesten.


 

Pitbull De Crem (2)

Godgeklaagd, noemt de oppositieleider het, dat parlement. ,,Vijf weken heb ik bloed, zweet en tranen gezweet om de premier te mogen interpelleren in het parlement. Niet voor een akkefietje, maar over de sociaal-economische catastrofale toestand van het land. Vijf weken! En dat voor de leider van de grootste oppositiepartij van het land. Een schande'', zegt Pieter De Crem, die de hand reikt naar Verhofstadt.


 

Terugkeer

Bert Anciaux zit weer op de elektronische snelweg. ,,Ik ben een poos weg geweest, maar nu ben ik terug'', klinkt het. Anciaux heeft vastgesteld dat er heel wat gebeurd is tijdens zijn afwezigheid. ,,Steve die gouverneur is geworden. Heel de discussie rond het adoptierecht voor holebi's en de moedige houding daarin van Jo Van Deurzen (CD&V). Maar ook de profilering in naam van het kind en de angst voor echte openheid. Het spreidingsplan voor Zaventem dat een verkeerde naam heeft ... Er komt veel negativisme bovendrijven. Poltici die inspelen op dit egoïsme scoren goed.''


 

Sfeer

De sfeer zat goed op de VLD-fractiedagen, vrijdag en zaterdag in Luik, maar toch konden de deelnemers niet snel genoeg weer naar huis.

De reden? De city parade,  het dansfestijn met honderdduizenden jongeren, trok zich op gang in de Vurige Stede. En zo goed zat de sfeer nu ook weer niet, bij de Vlaamse liberalen.


 

Bevallen (1)

,,Ik zal me wel blijven informeren, aan zee of in mijn tuin, maar niet te fanatiek. Johan Vande Lanotte heeft me een absoluut werkverbod opgelegd, maar de begroting voorbereiden, dat vind ik niet echt werken.''   

Minister Freya Van den Bossche (SP.A), mogelijk de volgende minister van Begroting, in Het Laatste Nieuws over wat ze van plan is om te doen tijdens haar bevallingsverlof.


 

Bevallen (2)

,,Ik heb geluk gehad, ik ben zwanger geraakt op een ideaal moment, maar ik ben geen maniak, hé. Was dat niet gelukt, dan had ik niet gezegd: ,,Pech, schat, we hebben het niet gehaald, dus nu even negen maanden níet'' vertelt Van den Bossche nog over de timing van haar zwangerschap.

,,Tegenover de partij zou het niet fair zijn om pakweg één maand voor federale verkiezingen te bevallen. Je let er dus wel een béétje op, wanneer een zwangerschap je het best uitkomt, maar geldt dat niet voor de meeste vrouwen?''


 

Bevallen (3)

Organiseert Van den Bossche ook een persconferentie in het ziekenhuis, zoals staatssecretaris Gisèle Mandaila dat deed, onmiddellijk na de geboorte van haar zoontje? ,,Vergeet het! Ik doe dat niet. Ik zou me daar zeer ongemakkelijk bij voelen. Poseren met je pasgeboren kind, ik mag er niet aan dénken.''


 

Bier

,,Iedereen tapt pinten, maar iemand moet erover waken dat de brouwer vers bier brengt.'' 

Kamervoorzitter Herman De Croo, over de unique selling proposition van zijn partij, de VLD.


 

Ons Heidi

,,Ook Heidi beleefde na de examens haar eerste vakantieweekend. (...) Ze reed voor het eerst met haar nieuwe fiets (communiecadeau). En we hadden al last om te volgen. Wat vliegt de tijd! Sic fugit irreparabile tempus.'' Vlaams-parlementslid Eric Van Rompuy, over zijn dochter, op zijn website.


 

Dolfijn

Thierry Giet, fractieleider van de PS in de Kamer, wil geen nieuwe dolfinariums meer in ons land. Bovendien wil hij dat de dolfijnen die al in Brugge rondzwemmen, beter beschermd worden. Hij heeft daarover een resolutie geschreven die donderdag door een meerderheid in de Kamer gesteund werd.


 

Doldwaas

Bart Tommlein, VLD-kamerlid, vindt de resolutie over het dolfijnenwelzijn maar niets. ,,Aandacht voor dierenwelzijn betekent niet dat we klakkeloos de agenda van enkele dierenrechtenfundamentalisten achterna moeten hollen. Zij zullen immers niet rusten vooraleer alle dieren terug in de vrije natuur leven en elk gebruik van dierlijke producten door de mens verboden is.'' Tommelein meent dat de mensen in het dolfinarium van Brugge alles doen voor het welzijn van hun dolfijnen. ,,Het is belachelijk om de dolfinaria te gaan beschouwen als inbreuk op de dierenrechten. Straks moeten we nog onze kanarie gaan loslaten uit zijn kooitje omdat dat een inbreuk op de dierenrechten zou zijn.''


 

Huwelijksreis

Goed nieuws vanuit de groene familie, voorzitster Vera Dua trekt dan toch op huwelijksreis. Dua trouwde deze lente, maar haar bruidegom trok alleen op huwelijksreis naar Maleisië, alwaar beiden vogels zouden bekijken vanachter hun verrekijker.


 

Kabouter Spam (bis)

,,Wie helemaal niets doet, kan ook niets verkeerd doen. Het aanzienlijk aantal bewoners van het type 'Kabouter Lui' in 'ons bos' is daar het levende bewijs van'', aldus nog Kabouter Spam.


 

Linkse kabouters

Goed nieuws voor de revolutie. In tegenstelling tot wat deze rubriek eerder berichtte, heeft de trotskitische SAP wel degelijk één gemeenteraadslid. In Zaventem raakte een kameraad verkozen op de lijst van Groen!   <br><br>Slecht nieuws voor de communisten. De Kommunistische Partij dreigt in het najaar op droog zaad te komen zitten. Dat zei KP-partijsecretaris Jacques Perquy aan Actua-TV.


 

Kabouter Spam (bis)

Dit bericht bereikte de redactie, een dag nadat het Vlaamse parlementslid Jan Peumans (N-VA) 11 keer hetzelfde persbericht stuurde via e-mail. Het leverde hem de titel op van Kabouter Spam. Wat zegt Peumans nu: ,,Aan de slachtoffers van Kabouter Spam. Gelieve onderstaand bericht zorgvuldig te lezen, het zal slechts één maal verzonden worden. Ik wil u langs deze weg bedanken voor het geduld en de inspanningen waarmee u het bombardement aan e-post vanwege ondergetekende heeft moeten verwerken. Ik heb vanmorgen onmiddellijk de 'ICT-kabouter' ontboden om een diagnose te stellen. 

De server van ons kabouterbos was - sterk onder de indruk van mijn persbericht - volledig het noorden kwijtgeraakt. Mede namens de server, alvast mijn verontschuldigingen voor het eventuele ongemak. Met vriendelijke groet, Kabouter Spam, Jan Peumans.''


 

Interim

,,Dat verklaart waarom ze slechts interim-voorzitter is.''

VLD-fractieleider Rik Daems op de vraag wat hij van de stelling van SP.A-interimvoorzitter Caroline Gennez vond dat ,,we van een liberaal minister op Financiën niet kunnen verwachten dat hij de fiscale fraude aanpakt.''


 

Goed gevoel

Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) heeft geen goed gevoel overgehouden aan de viering van parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (SP.A). ,,Waarom gebruikte De Batselier dit forum om over zichzelf en zijn socialistische vrienden te praten en niet zoals Yves Leterme en Francis Vermeiren (beiden goed op dreef) over 10 jaar Vlaams Parlement. Een gemiste kans'', aldus Van Rompuy.

,,Ik heb het trouwens moeilijk met die huldezittingen in het Vlaams Parlement. Het lijken begrafenissen. Vorig jaar moest ik ook gehuldigd worden voor 20 jaar parlementslid. Ik heb dat toen geweigerd omdat sommigen hierin een aanleiding zouden kunnen vinden om mij vervroegd uit te wuiven. Toen maakte ik mij blijkbaar nog illusies'' ,,Naderhand ben ik een pint gaan pakken met André Denys. André straalt als nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen. Hij is naar eigen zeggen "de rassembleur" van de provincie. Jarenlang hebben we als fractieleiders ambiance gebracht in het Vlaams Parlement. We zaten nooit samen in de meerderheid en voerden steeds in onze eigen stijl de debatten op het scherp van het mes. Het heeft onze persoonlijke relatie nooit geschaad. Voor ons gold was sich neckt das liebt sich . Niet Patricia, maar André : ik mis je zo.''


 

Fiscale fraude

VLD-fractieleider Rik Daems is niet zo gelukkig met de uitspraken van zijn SP.A-collega Dirk Van der Maelen inzake fraudebestrijding. Woensdag vertelde Van der Maelen op een persbijeenkomst dat de fiscus maar weet heeft van 12.000 woningen die Belgen in het buitenland bezitten. Maar het Franse kadaster liet weten dat alleen al bij onze zuiderburen meer dan 40.000 huizen in Belgische handen zijn.

Daems spreekt niet tegen dat de fiscus hier een inspanning moet leveren. ,,Maar waarom suggereert Van der Maelen dat het enkel om rijkere Belgen gaat? Mijn collega lijkt wel oogkleppen te dragen. Ik zou mijn hand niet in het vuur durven steken voor al die bewoners van een sociale woning die in Marokko of in Turkije over een tweede verblijf beschikken. Nochtans heb je pas recht op een sociale woning als je geen onroerend goed bezit. Moest de fiscus deze mensen aanpakken, de wachtlijst in de sector is meteen opgelost.''


 

Mineur

Het driedaags bezoek van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) aan Oostenrijk en Tsjechië eindigde volgens Belga gisteren een beetje in mineur. De geplande ontmoeting met de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Cyril Svoboda kon niet plaatsvinden. De bewindsman was belet door een parlementair debat.

Het had de kers op de taart moeten worden, maar de minister wilde de commissievergadering niet verlaten. Minister Bourgeois vond het jammer dat het gesprek niet kon plaatsvinden, maar toonde in een snel opgestelde nota aan zijn collega begrip voor zijn parlementaire verplichtingen en nodigde hem meteen uit voor een gesprek in Brussel.


 

Kabouter Spam

Jan Peumans is Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA. Af en toe stuurt hij een e-post om de media van zijn bestaan op de hoogte te brengen. Gisteren stuurde hij tien berichten. Allemaal dezelfde.


 

Hoofddoek

De Vlaams Belangkamerfractie schreeuwt moord en brand. Op de conferentie van voorzitters afgelopen woensdag suggereerde Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) om het Kamerreglement aan te passen. Zo zou de regel om de publieke tribune blootshoofds te betreden, worden versoepeld. Volgens Vlaams Belang wil De Croo op deze manier de hoofddoek oogluikend toelaten in het parlement.

Volgende week wordt de discussie verder gezet. ,,Het Vlaams Belang zal zich met alle mogelijke middelen verzetten. Indien zou blijken dat het plan De Croo ingang vindt, dan zal de Kamervoorzitter opschrikken van de creatieve wijze waarop de Vlaams Belang Kamerfractie zal aantonen dat een strikte toepassing van het reglement gericht is op de noodzaak van rust en het vermijden van opschudding in het halfrond.''


 

Aubenas in de Senaat

Morgen bezoekt Folrence Aubenas samen met haar moeder de Belgische Senaat. Ze is uitgenodigd door senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin (PS). De Franse journaliste van Libération werd gedurende 150 dagen vastgehouden in Irak en werd twee weken geleden vrijgelaten. Aubenas groeide op in Elsene.


 

Opletten Bert

,,In de nasleep van de B-H-V-problemen heb ik verschillende keren gezegd dat de ene regering geen oppositie mag voeren tegen de andere, en dat geldt ook voor de ministers. Ik eis van Bert Anciaux dat hij zijn job doet in de Vlaamse regering zoals ik van staatssecretaris Els Van Weert eis dat ze dat doet in de federale regering.''

Spirit-voorzitter Geert Lambert kan in Knack de uitspraak van Bert waarin hij stelde dat voor hem de paarse droom voorbij is maar matig waarderen. Lambert wijst er zijn minister op dat we ,,niet mogen vergeten dat de christen-democraten op ethisch vlak nog ver van ons af staan. (...) Ik gruw van mensen die hun ideologie opdringen, dat geldt zowel voor moslimfundamentalisten als voor de Benedictussen van deze wereld.''


 

Boos

De CD&V-kamerfractie is boos op Terzake . Dat trok dinsdag naar het parlement op jacht naar christen-democratische standpunten over holebi-adoptie. Dat leverde genante beelden op. Zeker toen een voor de kijker onbekend kamerlid de deur van zijn kantoor niet verder dan een kier wilde opentrekken. Volgens de fractiewoordvoerder wist Dirk Claeys niet eens dat hij werd gefilmd. Hij benadrukte dat het de VRT zou sieren als ze eerst toestemming zou vragen alvorens te filmen.


 

Denktank

Maandag richtte Filip Dewinter (Vlaams Belang) samen met Hilbrand Nawijn (die gisteren uit de LPF-fractie stapte) de Marnix van Sint-Aldegondestichting op. Die 'tank' moet zich als een vorm van Groot-Nederlandse samenwerking ,,focussen op vreemdelingenzaken en integratie, veiligheid en identiteit''. Aanvankelijk zou ze de naam Willem van Oranjestichting krijgen. maar de Rijksvoorlichtingsdienst had Nawijn laten weten dat het hof dit niet op prijs stelde. Nooit gedacht dat dit extreem-rechtse ratjetoe zich zo snel zou schikken naar de vraag van een koningshuis.


 

Geen Trotskisten

,,Met velen zijn we niet, maar alle beetjes helpen'', moet Matthias Lievens, woordvoerder van de Trotskistische SAP gedacht hebben toen hij aan De Standaard verklaarde dat zijn partijtje een heus gemeenteraadslid heeft in Zaventem ( DS 22 juni ). Niets is minder waar, de Vierde Internationale zal met schaamrood op de wangen en zonder gemeenteraadsleden verder moeten bouwen aan de revolutie.


 

Verdraagzaamheid (bis)

Vlaams Belang is boos op De Standaard . Aanleiding is de analyse die maandag in de krant verscheen. Daarin werd gemeld dat tijdens het colloquium over economie, zaterdag, werd gepleit om de vakbonden maar gewoon af te schaffen. ,,Blijkbaar is deze journalist het slachtoffer geworden van de zomerse temperaturen daar hij zaken gehoord heeft, die nooit gezegd zijn'', meldt de webstek. ,,Het berust daarom wellicht op een vergissing dat De Standaard kon vernemen dat vakbonden het best worden afgeschaft'', laat Gerolf Annemans in een lezersbrief weten. In een schrijven aan de hoofdredactie doet ook kamerlid Bart Laeremans zijn beklag. ,,Uiteraard heeft niemand deze onzin uitgesproken. Blijkbaar nemen bepaalde journalisten hun wensen voor werkelijkheid. Correcte informatie is nochtans het minste wat we kunnen verwachten van een 'kwaliteitskrant'.''


 

Petitie (bis)

Zoals bekend startte Audrey Van Zyl, voormalig minister in de Afrikaanse Westkaap en vooral mevrouw Jef Valkeniers, een petitie tegen het aanblijven van Buitenlandminister Karel De Gucht. Die daagde afgelopen zondag niet op op een fundraising dinner voor Livos, een ontwikkelingsorganisatie die werkt in Zuid-Afrika en door Valkeniers wordt gestuurd. De Gucht had geen zin om te komen omdat hij naar eigen zeggen ,,pas om drie uur'' de vorige nacht in zijn bed was gerold.

Maar het bleek slechts een smoes te zijn van de minister. Welingelichte bronnen meldden gisteren dat de minister, op het moment hij moest aanschuiven in restaurant Lee Dynasty in Dilbeek, op het terras van de Brusselse Markten ,,pinten'' zat te drinken en ,,zichtbaar aan het uitblazen was''.


 

Verdraagzaamheid (bis, 2)

Vlaams Belang heeft overschot van gelijk. De rol van de syndicaten kwam inderdaad aan bod. En de partij ging niet verder dan te stellen dat de ,,werknemersorganisaties in een conflictmodel waren vastgelopen''. Maar toen Belanger en PHL-lector Eddy Van Buggenhout tijdens een panelgesprek zich luidop afvroeg wat de partij met de vakbonden aan moest, brulde iemand ,,Ze allemaal afschaffen'' uit de zaal. Prompt gingen talloze handen spontaan op elkaar. Laat het dan niet gezegd zijn, het werd wel degelijk met veel instemming gedacht.

In het ontwerp-manifest verwerpt Vlaams Belang alvast een syndicale vertegenwoordiging in kmo's. Voorts lezen we: ,,Is ook de vraag niet aan de orde naar de rol van de vakbonden in de samenleving in het algemeen en in de Vlaamse economie in het bijzonder?'' Vlaams Belang diende voorts in het parlement al verschillende wetsvoorstellen in die de vakbonden verplichten om rechtspersoonlijkheid aan te nemen (waardoor ze financieel kunnen worden drooggelegd) of die hun actieradius kortwieken.


 

Steve DJ

Steve Stevaert zit ondertussen al een tijdje hoog en droog in het Limburgse provinciehuis. Maar deze zomer komt hij alvast buiten om op een vrijdagavond guest-dj te spelen op Q-music. Steve stelt er zijn greatest hits voor.


 

Verdraagzaamheid (bis, 3)

Van Buggenhout zelf omschrijft in een andere lezersbrief zijn wrevel tegen de ACV-partijtop wat nauwkeuriger.

,,Ik ben een overtuigd antiracist. Ik kom echter niet onder de indruk van de antiracistische hysterie van media, politieke en syndicale organisaties. De historische waarheid omtrent de economische problemen leert mij hoe leugenachtig de vijanden van het Vlaams Belang zijn. Ik ben niet blind voor de fouten van Vlaams Belang. Als arbeiderskind kies ik ervoor om mijn handen dan toch maar vuil te maken in de ombouw van die partij tot een moderne conservatief-democratische en Vlaams-nationale volkspartij. Ik hoop dat de ACV-leiding mij na jarenlang lidmaatschap niet zomaar buiten gooit. (...) Verder bevestig ik mijn stelling dat zonder culturele revolutie in de vakbeweging, de economische toekomst van onze kinderen en kleinkinderen er zeer somber uitziet. Vroeger leerden we dat mensen zondaars zijn, deze stelling is voor mij niet afgeschaft met het Tweede Vaticaans Concilie. Dus ACV-top, respecteer uw pioniers, en hou er toch mee op om de socialisten na te lopen. Het heeft de arbeidersklasse alleen maar veel ellende bezorgd.''


 

Paardje hop

Tussen de 185 mooi beschilderde paarden aan het Brusselse Jubelpark staat ook Mr Libertés. Het paard is een ode aan de vrijheid. Het is, zegt het persbericht, een fier paard. ,,Vrij in zijn kleuren en in het materiaal waarvan het gemaakt is. Het is een paard zo vrij als de wind.''

U mag drie keer raden welke politieke partij het paard gesponsord heeft, maar MR is de enige juiste gok.


 

Verdraagzaamheid (bis, 4)

René Van Strydonck, spreker tijdens het Belang-colloquium over economie, laat weten dat hij geen sympathisant is van Vlaams Belang.

,,Ik ben trouwens een unitarist van de oude stempel'', vertelde hij. ,,Ik heb inderdaad geapplaudisseerd na de slottoespraak van Gerolf Annemans. Maar dat was uit beleefdheid. De man had me uitgenodigd en bleek ook vriendelijk te zijn. Bij andere tussenkomsten heb ik niet in de handen geklapt.''


 

Strip

Peter Vanvelthoven, de SP.A-staatssecretaris voor de Informatisering van de Staat, laat een speciale Suske en Wiske maken. De strip moet de 12-jarigen ,,vrijwaren van de gevaren van het internet'', luidt het op de SP.A-website.

Op de laatste bladzijden van de strip, die eind december wordt verspreid, komen tips hoe kinderen zonder gevaar kunnen surfen en waarop ze moeten letten bij het chatten.


 

Petitie (1)

Dokter Audrey Van Zyl, voormalig minister in de Zuid-Afrikaanse Westkaap, VLD-lid en vooral mevrouw Jef Valkeniers, is boos op Karel De Gucht. En geen klein beetje. Ze wil dat het VLD-partijbestuur hem vervangt als minister van Buitenlandse Zaken in de federale regering. ,,Als hij als Minister van Buitenlandse Zaken zich zo onbeleefd opstelt tegenover de vertegenwoordigers van andere landen en tegenover zijn eigen partijgenoten, is hij niet de gepaste persoon om mij te vertegenwoordigen in onze regering'' vindt Van Zyl. VLD-leden die het met haar eens zijn, kunnen haar een mailtje sturen. De petitie is volgens de Zuid-Afrikaanse Dilbeekse ,,een oprechte vraag naar ons bestuur toe om onze frustratie als VLD'ers te erkennen en erop te reageren''.


 

Petitie (2)

Wat laat om nog op het Harry Potter-incident te reageren, denkt u? Inderdaad. Maar daar gaat het Van Zyl niet om. Wel hierom: zondag vond in restaurant Lee Dynasty in Dilbeek een benefiet plaats, ten voordele van Livos, een armoedebestrijdingsproject waar meneer Van Zyl - oud-parlementslid Jef Valkeniers dus - ondervoorzitter van is. ,,Maanden op voorhand was Jef bezig met het organiseren van deze happening'', schrijft Van Zyl. Tachtig genodigden daagden op - maar niet eregenodigde Karel De Gucht, die nochtans maanden geleden had toegezegd gastspreker te zullen zijn. Toen De Gucht een uur na afspraak nog niet was opgedaagd, belde Valkeniers hem om te horen waar hij bleef. ,,Karel De Gucht verwittigde Jef heel brutaal dat hij niet meer kon komen, aangezien hij de vorige nacht eerst rond 3.00 uur s'nachts thuis is aangekomen. Voor de genodigden, onder wie de ambassadeur van Zuid-Afrika , was dit een grote schok'' vertelt Van Zyl.


 

Petitie (3)

Deze petitie doe ik op eigen houtje, meldt Van Zyl nog, in haar pittige mengeling van Afrikaans en Vlaams, ,,zonder de weten van Jef Valkeniers''. ,,Hij zal het nooit toestaan.'' Valkeniers is lid van het VLD-partijbestuur en nam het op tegen Bart Somers bij de jongste voorzittersverkiezingen. ,,Het gaat niet over de verdediging van mijn echtgenoot. Voor mij gaat het hier over wederzijds respect, ook voor collega's'', klinkt het nog vanuit Dilbeek. Valkeniers zelf distantieert zich van de actie. Hij vreest dat de heisa een negatieve invloed zal hebben op zijn ontwikkelingsprojecten.


 

Verdraagzaamheid (1)

Vandaag richtten Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Hilbrand Nawijn (Lijst Pim Fortuyn) de Willem van Oranje-stichting op in het huis van de vermoorde Nederlandse politicus Pim Fortuyn. Het is vooral de bedoeling om een ,,politieke denktank'' te creëren die de Groot-Nederlandse ,,belangen'' gezamenlijk kan verdedigen.

Maar volgens Nawijn kan de organisatie uitgroeien tot een nieuwe politieke partij in Vlaanderen en Nederland. ,,We zijn met elkaar in gesprek en dat bevalt erg goed'', zo vertelde hij in De Telegraaf . Het verbond is volgens hem extra hard nodig om het Nederlandstalige cultuurgoed en de gezamenlijke historie te bewaken in het sterk uitdijende Europa. ,,Als we een Europa willen waar minderheden hun eigen cultuur kunnen behouden, dan hebben we de sterke banden van Vlaanderen met Nederland nodig.''


 

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs