Geit

Dat minister-president Yves Leterme (CD&V) een grote liefhebber is van geiten was al langer bekend. Nu blijkt dat de hele partij stilaan in de ban van de geit raakt. Ampersand, het CD&V-maandblad, vroeg op de gezinsdag in Plopsaland aan acht families welk voorstel ze zouden lanceren als minister van Gezin.

,,Iedereen mag een geitje in huis halen - met korting - om de grote afval berg aan te pakken. Gezinnen die dat doen, krijgen ook korting op het eten, voor het geitje'', aldus Katrien Verhaegen uit Hulshout, de dochter van het kamerlid Mark Verhaegen.


 

Slaapmuts

Westvleteren Politici leven een stresserend bestaan. Enige onthaasting voor het slapengaan is op zijn plaats. Afgelopen zondag biechtte Yves Leterme op dat hij elke avond een trappist van Westvleteren achterover slaat alvorens de bedstee op te zoeken.


 

Spreekverbod (1)

Het spreekverbod in de VLD geldt voor alle parlementsleden en leden van het partijbestuur. Familieleden moeten niet naar voorzitter Bart Somers bellen als ze iets willen zeggen. Dat heeft de familie Dedecker goed begrepen. Jean-Marie houdt zich opvallend stil.

Zonen Dimitri (27) en Hans (31) trekken in Het Laatste Nieuws fel van leer. ,,Het spreekverbod van Somers is de absolute uiting van zijn onmacht. Hij heeft blijkbaar niet het natuurlijke gezag om zijn troepen bijeen te houden. Dus grijpt hij naar sancties. Dat uitgerekend in dé vrijheidspartij zo'n verbod wordt opgelegd maakt het dubbel pijnlijk'', aldus Dimitri. Hans noemt de sancties tegen Patricia De Waele ,,belachelijk en vernederend''.


 

Radio Vlaams Belang (1)

De eerste uitzending van VB6015, het radiostation van Vlaams Belang, verliep een beetje in mineur. Uiteindelijk slaagde Vlaams Belang er niet in om via DRM (digitale korte golf) uit te zenden.

Dat kwam doordat Vlaams Belang ter elfder ure besloot niet vanuit Duitsland maar vanuit Engeland uit te zenden. Na een klacht moest de partij eerst de teksten naar het Engels vertalen. Merlin Communications, dat de zenderinfrastructuur beheert, wou na een klacht geen enkel risico lopen.


 

Spreekverbod (2)

Dimitri is advocaat en VLD-lid, Hans is uitbater van een pizzeria en geen VLD-lid. Ze geloven niet dat vader Jean-Marie zal kunnen zwijgen. ,,Vroeg of laat loopt onze pa in de val. Dat staat in de sterren geschreven.

Het is sterker dan hijzelf. Al heel zijn leven. Het is genetisch bepaald. Onze nonkels zijn ook zo. Ze zitten allemaal te wachten tot hij ontploft. Want hoe langer hij moet wachten, hoe explosiever hij wordt.

De VLD-top heeft zich nu geabonneerd op alle bladen, van Woef tot Humo, om te zien op welke citaten ze Jean-Marie kunnen pakken.''


 

Radio Vlaams Belang (2)

Niet getreurd, de uitzending van VB6015 kan ook via het internet worden beluisterd. Wie de moeite doet, hoort vooral een Vlaams parlementslid dat blijkbaar nood heeft aan wat therapie omdat hij zolang het radiomedium heeft moeten missen.

Het is dan ook meer dan symbolisch wanneer hij na een uur uitzending toegeeft dat mensen zich afvragen: ,,Hoe komt het toch dat jij zo'n etter bent geworden?''


 

Spreekverbod (3)

Van de gewezen CVP-voorzitter Johan Van Hecke is al een tijdje niets meer vernomen. Tegenwoordig bezet hij voor rekening van de VLD een zitje in het Europees Parlement. Maar zijn Afrikaanse connecties zijn de Europese commissaris Benita Ferrero-Waldner niet ontgaan.

Ze vroeg hem om een commissie te leiden die kan waken over de stembusverrichtingen in Guinee-Bissau. Eerder deed Van Hecke iets gelijkaardigs in Sierra Leone.


 

Radio Vlaams Belang (3)

Tussen het geaffecteerd geleuter over de vrije meningsuiting heen, knoopt Jurgen Verstrepen ook gesprekjes aan met Hugo Coveliers (ex-VLD) en Filip Dewinter (Vlaams Belang), die hij plichtsgetrouw aanspreekt met ,,baas''. Hippe plaatjes moeten de talloze luisteraars overtuigen om niet aan de knop te draaien. Het wordt uitkijken naar de gastenlijst van volgende week. Wedden dat Marie-Rose Morel (Vlaams Belang) of de journalist Derk-Jan Eppink langskomen?

www.vlaamsbelang.org


 

Festival voor Verdraagzaamheid

Als politici een radiostationnetje kunnen beheren, waarom dan geen muziekfestival organiseren, moet het Vlaams-parlementslid Kurt De Loor hebben gedacht. ,,In een tijdperk waar egoïsme en onverdraagzaamheid steeds meer hoogtij vieren, konden wij als festivalorganisatoren namelijk niet langer onverschillig blijven.

Vanaf 2005 gaat Rock Zottegem daarom door het leven als Festival voor Verdraagzaamheid, een label dat hopelijk ook andere festivals in de toekomst zullen dragen. Op onze manier willen we daarom een bescheiden steentje bijdragen voor meer verdraagzaamheid,'' vertelt hij in een uitnodiging voor een persconferentie. Partners van de Loor zijn Oxfam, Amnesty en de Holebifederatie.


 

Kunst

Senatoren kunnen niet echt klagen over een te hoge werkdruk. Enkele weken geleden is daarom in de hoge vergadering de commissie Kunst aan de slag gegaan. Neen, het gaat niet om een usurpatie van een gemeenschapsbevoegdheid. De commissie Kunst wil het cultureel gehalte van de senatoren opkrikken.

Morgen wordt alvast een nieuw initiatief voorgesteld: een tentoonstelling van de Belgische stripkunstenaar Denis Deprez tegen de muren van het zelfbedieningsrestaurant en het klassiek restaurant.


 

Goed bezig (1)

Fn Zelfs voor doorgewinterde Wetstraatwatchers is het moeilijk alle twisten bij extreem-rechts in Franstalig België te volgen. Wie dacht dat FN voor Front National stond, vergist zich. De FN-fractie in de Senaat heet voortaan officieel ,,Force Nationale, groupe FN''. Dat bleek uit een brief van FN-fractieleider Francis Detraux, die senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) voorlas in de plenaire zitting.

De tweede FN-senator, Michel Delacroix, reageerde niet meteen op de naamsverandering. In de wandelgangen verklaarde Delacroix dat hij geen commentaar te geven had op de mededeling van zijn partijgenoot, die overigens niet aanwezig was in de plenaire zitting. Wel wees hij erop dat er geen partij bestaat met de naam Force Nationale.


 

Goed bezig (2)

Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin kreeg twee maanden geleden een storm van protest over zich heen voor een brief die ze in het kader van een echtscheidingsprocedure stuurde naar een rechter van het Luikse hof van beroep. Een flagrante schending van het principe van de scheiding der machten, luidde het.

De federale minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), geeft Lizin nu een berisping voor die tussenkomst. Dewael doet dat op basis van een verslag van de Luikse gouverneur, Michel Foret. De minister hoopt dat een dergelijk incident in de toekomst niet meer herhaald zal worden.


 

Goed bezig (3)

Luc Lamine, hoogleraar contractenrecht aan de KU Leuven en actief Vlaams Belang-lid, heeft bij het Arbitragehof een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen. Die zegt dat journalisten er alleen toe kunnen gedwongen worden hun bronnen prijs te geven, als de fysieke integriteit van personen in gevaar komt. Lamine wil dat criterium uitgebreid zien.

Volgens Pol Deltour, de secretaris van de journalistenvereniging, heeft de demarche van Lamine enkel te maken met een persoonlijke agenda. ,,In zijn verzoekschrift verwijst hij naar interviews uit 2000 in De Morgen en De Standaard waarin twee anonieme collega's van de KU Leuven hem op de korrel namen omdat hij voor Vlaams Blok kandidaat was bij de gemeenteraadsverkiezingen.''


 

Goed bezig (4)

De administratie van Financiën laat weten dat ze vanaf 1 juni opnieuw normaal getuigschriften voor dokters zal drukken. Het drukwerk heeft wegens problemen met de verouderde apparatuur maanden achterstand opgelopen, tot grote ergernis van artsen en patiënten. Op termijn neemt de ziekteverzekering (Riziv) het drukken over van Financiën.

De gratis infolijn voor artsen die door hun voorraad briefjes heen zitten, blijft voorlopig bestaan. ,,We willen eerst zeker zijn dat alle technische problemen opgelost zijn'', luidt het bij het Riziv. Artsen die in nood zitten, mogen briefjes van collega's gebruiken, onder strikte voorwaarden. Dat is voortaan een algemene regel die ook na 1 juni blijft gelden.


 

Minder goed bezig

De laatste aflevering van het seizoen van het politiek discussieprogramma Polspoel en Desmet had de kroon op het werk moeten worden, maar het draaide anders uit. Premier Guy Verhofstadt (VLD) raakte niet tijdig in de VTM-studio omdat de persconferentie na de ministerraad uitgelopen was.

,,Het is de eerste maal dat een gast verstek laat gaan'', verklaarde een ontgoochelde hoofdredacteur Pol Vandendriessche. Uiteindelijk mocht de Limburgse gouverneur Steve Stevaert opdraven als vervanger


 

Concurrentie

PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft een tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Het gaat om de 46-jarige Alain Hubert, decorbouwer bij de Toeristisch Dienst van de provincie Henegouwen.

Zondag moeten de 3.700 leden van de 19 afdelingen van de Union Socialiste Communale van Bergen zich uitspreken over de lijsttrekker. Elio Di Rupo is sinds 2000 burgemeester van Bergen. Zijn tegenkandidaat is lid van de afdeling Nimy.


 

Goed zo, Magda

Het personeel van de Kamer krijgt een nieuw uniform. Om de ontwerpen te selecteren werd een jury samengesteld met vertegenwoordigers van het personeel, experts uit de modewereld en het SP.A-kamerlid Magda De Meyer als vertegenwoordiger van het College van Quaestoren.

Dat liet De Meyer weten in een persmededeling. Maandag zal een defilé van de vier gekozen ontwerpers plaatsvinden in de Kamer. Na afloop van het defilé zal de jury een laureaat kiezen. De conclusie van De Meyer: ,,De nieuwe schone kleren zullen dan in het najaar beschikbaar zijn. Zowel mannen als vrouwen van het personeel kijken reikhalzend uit naar hun nieuwe outfit."


 

Goed zo, Kathleen

Gelooft u in toeval? Wij niet. Dus is het een bewuste planning van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt. Wat dan? Precies de dag nadat Steve Stevaert had bekendgemaakt dat hij naar Limburg trekt, hield Van Brempt een proefproject boven de doopvont. In Limburg. Met de steun van het provinciebestuur. Onderwerp? Verkeersveiligheid natuurlijk. De toekomstige gouverneur zal blij zijn.


 

Goed zo, Herman

Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) zit nog steeds thuis. Het herstel na zijn rugoperatie duurt langer dan verwacht. Voor een workaholic als De Croo geen vanzelfsprekende situatie, maar de kamervoorzitter trekt zich aardig uit de slag.

Het motto daarbij is ,,als Mozes niet naar de berg komt, moet de berg maar naar Mozes komen''. Woensdagavond werden de Vlaamse Wetstraat-journalisten in de ambtswoning van de voorzitter ontvangen. De Croo was virtueel aanwezig. Hij sprak de aanwezigen toe via een webcam.


 

Prijsbeest

De Stichting Emiel Van de Gucht heeft woensdag vzw De Rand en de burgemeesters van vijf randgemeenten gelauwerd voor hun inzet rond de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Vlaams minister-president Yves Leterme overhandigde hen in De Warande in Brussel een oorkonde.


 

Waar zit Geert (1)

Bij de uitreiking waren heel wat politici aanwezig. N-VA-voorzitter Bart De Wever, zijn Spirit-collega Geert Lambert, minister-president Leterme, Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V), ... Alleen Geert Bourgeois was in geen velden of wegen te bespeuren. De N-VA-minister moest in het Vlaams Parlement antwoorden op een vraag van Stefaan De Clerck (CD&V). Een vraag die gericht was aan de gewezen erfvijand van Bourgeois: de door ziekte gevelde Bert Anciaux.


 

Waar zit Geert (2)

Bij de opening van het nieuwe N-VA-hoofdkwartier was nagenoeg iedereen met naam en faam uit de partij aanwezig. Ook CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen en de christen-democratische fractieleider Ludwig Caluwé kwamen even langs. Alleen Geert Bourgeois was in geen velden of wegen te bespeuren. De N-VA-minister moest de Vlaamse ministerraad bijwonen die op hetzelfde ogenblik werd gehouden.


 

Waar zit Geert (3)

Op de receptie na de uitreiking van de oorkonde aan de burgemeesters van Halle-Vilvoorde sprak minister-president Leterme de rustig keuvelende Bart De Wever en Geert Lambert aan. Of ze hem even wilden volgen in de coulissen voor discreet overleg. Waarover het gesprek precies ging, is niet duidelijk. Misschien ging het wel gewoon over de vraag waar Geert Bourgeois zat.


 

Waar zit Geert (4)

Het niet splitsen van B-H-V leidde tot een flinke crisis in de Vlaamse regering. Na een rondje onderhandelen kwam minister-president Yves Leterme met een aanvullende regeerverklaring voor de dag. Bij die crisisonderhandelingen waren alle regeringspartijen betrokken, behalve Spirit.

Minister Bert Anciaux kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Kabinetsmedewerkers moesten de honneurs waarnemen. Enkele regeringsleden vonden het vreemd dat Spirit geen politicus als vervanger voor Anciaux stuurde. De vraag werd dan ook gesteld: waar zit Geert ... Lambert?


 

Leren schrijven

Rodepen,,Het nieuwe gemeentedecreet staat vol fouten en slordigheden. Het laat te wensen over en dient grondig te worden nagekeken.'' Dat zegt niet de taaladviseur van de Vlaamse regering, maar de Raad van State.

Meteen weet de Vlaamse regering wat doen vandaag: met de rode balpen de foutjes eruit halen. Inhoudelijk heeft de Raad van State minder opmerkingen bij het gemeentedecreet. Hij vindt onder meer dat de functie van voorzitter van de gemeenteraad alleen aan Belgen moet worden voorbehouden.


 

Klein kind

Patrickkind ,,Soms blijft hij echt nog een klein kind'', becommentarieerde een naaste medewerker haar baas, de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A). Janssens heeft het aan de stok met Beerschot-supporters van de groep Vak I. Die beweren dat hij tijdens het bekertreffen tussen GBA en Lokeren over de reclameborden is geklauterd en het veld is opgelopen, om de winst te vieren.

Ze hebben een brief geschreven aan de voetbalcel van de Antwerpse politie, ,,want er zijn er veel van ons die voor minder reeds stadionverbod hebben gekregen'', zegt Vak I. Volgens Janssens' woordvoerster is de uitleg van de supporters niet correct. ,,Hij is niet na, maar voor de match op het veld gestapt om de spelers en trainer succes te wensen. Hij heeft daarna inderdaad de kortste weg over het veld naar de zitplaatsen genomen. De korpschef van de politie heeft hem daarover aangesproken en hem aangeraden om dit voortaan onder begeleiding van een steward te doen.'' Janssens engageert zich ,,om deze gemaakte afspraak na te komen''.


 

Holebi's vallen voor VLD

Een peiling bij 1.200 lezers van GayBelgium.be leert dat de VLD met 24 procent de populairste partij is bij de Vlaamse holebi's. Dat is een daling met vier procentpunten ten opzichte van het liberale resultaat bij holebi's in een peiling vorig jaar.

De liberalen laten in de peiling de kartels SP.A/Spirit en CD&V/N-VA, met respectievelijk 19 procent en 17 procent achter zich. De vierde plaats in het klassement gaat naar het Vlaams Belang, dat niet minder dan 15% van de Vlaamse holebi's achter zich weet te scharen.

De partij - die zelf niet zo gek is op holebi's - is overigens de enige partij die stemmen wint in vergelijking met de gelijkaardige poll vorig jaar (13 procent). Groen! doet het ronduit slecht bij de Vlaamse holebi. De partij moet het stellen met 14 procent, drie minder dan vorig jaar.


 

Postkaart wederom postkaart

TobbackkaartjeMinister van Leefmilieu Bruno Tobback (SP.A) verstuurt maar liefst 5.000 postkaartjes vanuit zijn kabinet. Hij wil iedereen die hem een kaartje stuurde, een antwoord geven.

De milieuorganisatie Greenpeace riep in maart haar leden op om minister Tobback met kaartjes en mailtjes te bestoken, om de minister aan de vooravond van een Europese top over klimaatsverandering op de juiste ideeën te brengen.

Tobback kreeg meer dan 5.000 kaartjes en 1.500 mails. ,,Omdat zoveel mensen de moeite namen om mij te schrijven, stuur ik hen nu ook allemaal een antwoordkaartje'', laat de minister weten. ,,Politieke beslissingen alleen zullen de klimaatopwarming niet tegenhouden. Alleen al onze auto, de verwarming van onze gebouwen en de consumptie van elektriciteit zijn goed voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies'', weet Tobback.

,,Wie mij een kaartje of mail stuurde, behoort waarschijnlijk tot de 20 procent die ook zelf inspanningen levert. Maar we hebben de steun van iedereen keihard nodig. Daarom stel ik voor dat Greenpeace zijn leden vraagt om niet alleen de minister maar ook de buurman of buurvrouw hiervan te overtuigen.''


 

,,Het riet zal zichzelf breken''

,,Sinds Marc van Peel (CD&V) in 1999 naar aanleiding van de ruzies in de VLD (Verhofstadt versus Govaerts) citeerde uit het Evangelie van Mattheus "Hij zal het gekreukte riet niet verbreken", is leedvermaak over een politieke tegenstander bij CD&V uit den boze. Het kan immers als een boemerang in je gezicht terugkomen. Toch had ik "bon" tijdens het weekend (...)

Er is geen alternatief voor de regering-Leterme, maar voor mij is de breuk met de generatie Verhofstadt-De Gucht onherstelbaar. Spijtig dat de kiezer dit niet heeft kunnen vaststellen. Maar uitgesteld is niet verloren. En het gekreukte riet? Het zal zichzelf breken. Daar zorgen Karel en Jean-Marie wel voor!''

Uit het dagboek van Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V).


 

,,B-H-V was geen CD&V-complot''

,,Bart Somers kan mij toch niet verbieden om uit te leggen waarom ik voor of tegen dit of dat stem in het partijbureau?'' UG-professor Boudewijn Bouckaert, de goeroe van de rechts-liberalen binnen de VLD, wil van een spreekverbod in zijn partij niet weten.

,,Ik was enkele maanden geleden gekant tegen het VLD-besluit om het cordon sanitaire te blijven naleven. Na het BHV-debacle heb ik tevergeefs gepleit tegen voortregeren as usual . Dat is toch mijn goed recht? Maar ik ben een zachte dissident: ik heb op het congres in Antwerpen BHV niet ter sprake gebracht. Somers heeft mij daarvoor zelfs bedankt.''

,,Het is goed dat Somers probeert wat orde binnen de partij te brengen. Maar dan moet hij ook de wanorde van de top aanpakken. Het gaat niet op de bek dicht te kloppen van wie van onderuit constructieve kritiek levert als de hooggeplaatsten dingen zeggen die evenmin zijn afgesproken op het partijbureau. Eén voorbeeld? Wel, Guy Verhofstadt schildert BHV af als een CD&V-complot tegen hem. Dat is ook niet correct.''


 

Verkiezingen

Intussen bereidt VLD-minister Patrick Dewael nieuwe verkiezingen voor. Dat is tenslotte zijn bevoegdheid. Dewael laat alvast weten dat de computers waarmee sommigen elektronisch stemmen, worden opgefrist voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en de federale van 2007.

Over de veralgemening van het elektronisch stemmen, werd nog niet gepraat. Dat zou alleszins heel duur zijn: ongeveer 23 miljoen euro.


 

Sint-Pieter

Sintepieter Guy Verhofstadt, Patrick Dewael en Karel De Gucht sterven op dezelfde dag. Samen verschijnen de drie excellenties voor Sint-Pieter.

,,Ik ben Guy Verhofstadt'', zegt de premier. ,,Ik heb jarenlang het land België geleid. Dat was een duivelse klus. Ik ben er zelfs bijna in geslaagd om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen.''

,,'t Is goed'', knikt Sint-Pieter. ,,U mag aan mijn rechterkant plaatsnemen. En wie bent u?''

,,Ik? Ik ben Patrick Dewael. Eerst was ik Vlaams minister-president. Later werd ik minister van Binnenlandse Zaken. En ik heb echt mijn uiterste best gedaan.''

,,Ik geloof u, mijn zoon'', wuift Sint-Pieter. ,,U mag aan mijn linkerzijde plaatsnemen. En wie is de derde man?''

,,Ik ben Karel De Gucht. En als ik me niet vergis, zit u op mijn plaats.''

Gehoord op 21 mei uit de mond van een minister, tijdens het VLD-congres.


 

Spionnen

,,Wij willen een grens trekken: de grens van de privacy, van het recht op een persoonlijke levenssfeer. In onze huiskamers komt men niet. Een gedachtepolitie wil ik niet. Dat is voor liberalen no passaran.

Het idee van sommigen om burgers in te zetten om verhuurders van woningen of uitbaters van horecazaken in de val te lokken, was dus geen lang leven beschoren. Als politici me vragen waarover de regering wel zou kunnen vallen, zeg ik duidelijk: hierover.'' Guy Verhofstadt tijdens het VLD-congres over het PS-voorstel om ,,spionnen'' discriminerend gedrag te laten vast stellen.


 

Mathot

,,Het gevecht tegen onszelf kunnen we niet winnen. Stop dus die zinloze pijniging. Denk ook vooral niet dat deze mindere periode voor ons vanzelf zal overgaan.'' Marc Verwilghen bracht tijdens het VLD-congres hulde aan het levensmotto van de overleden PS-politicus Guy Mathot.


 

Daan

HousewifeGeen Blauw meer van de Scene, na afloop van een VLD-congres. Evenmin is er plaats voor het zingen van de Vlaamse leeuw of een ander (liberaal) strijdlied. Gisteren kreeg Housewife van Daan de eer om het congres te besluiten. Niet dat de tekst toepasselijk zou zijn - het was de instrumentale versie - maar de beat leent zich tot eenvoudig handgeklap.


 

Twijgen (1)

Kamervoorzitter Herman De Croo miste door de operatie aan zijn rug voor het eerst sinds 1955 een liberaal congres. ,,Maar het liberalisme moet niet heruitgevonden worden'', benadrukt de kamervoorzitter in Het Laatste Nieuws .

,,Het bestaat al lang en het heeft wortels en takken waar je niet ongestraft aan raakt. Liberalen horen sociaalvoelend, volksgenegen, emanciperend en tolerant te zijn. De boer in mij weet: zonder oude takken geen nieuwe twijgen. Wie denkt dat hij iets nieuws kan laten bloeien door die oude takken af te zagen, vergist zich van boomgaard. Niet bij ons!''


 

Twijgen (2)

,,Toen ik in het ziekenhuis lag af te zien, heb ik gedacht: Herman, ge zijt 67, ge hebt veertig jaar lang gewerkt als een beest, zeven dagen op zeven; het is tijd om uw leven te beteren en het wat kalmer aan te doen. Ik kan me mijn laatste vrije weekend niet eens herinneren. Dat moet meer dan dertig jaar geleden zijn.

,,Weet ge hoeveel afspraken ik voor dit en vorig weekend heb moeten afzeggen? 37! ... Maar als populairste VLD'er voel ik me verantwoordelijk'', aldus De Croo. ,,Ik had zondag graag die stemmen gebruikt om op het congres te zeggen: tot hier en niet verder.''


 

Raphaël (2)

Voor de eerste beelden van Raphaël zal u niet naar Paris Match of Story moeten grijpen. Gisèle Mandaila biedt iedereen gelijke toegang tot haar nieuwe spruit en houdt maandag om 15 uur een fotosessie in het ziekenhuis.


 

Raphaël (1)

Gisèle Mandaila, de federale staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap (FDF), is donderdagavond in Elsene bevallen van een zoontje, Raphaël. De baby zag om 21.55 uur het levenslicht, meet 51 centimeter en weegt 3,750 kilo. Moeder en kind maken het goed. Net als vader Jérome Roux, die als economisch en handelsattaché op de Belgische ambassade in Kinshasa werkt.


 

Zorgwekkend (1)

BloedrukcrooDe helft van de kamerleden lijdt aan hypertensie, een te hoge bloeddruk. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek dat donderdag in het parlement werd uitgevoerd door het Belgisch Hypertensie Comité.

58 volksvertegenwoordigers (22 vrouwen en 36 mannen), namen deel aan de screening. Van de kamerleden met hypertensie is 67 procent man. Ondanks de aanwezigheid van een fitness-zaal in het parlement doet twee kamerleden op de drie nooit aan lichaamsbeweging. 56 procent kampt met overgewicht. Als gevolg van hypertensie sterven in België jaarlijks 30.000 mensen.


 

Zorgwekkend (2)

Tegelijk met de kamerleden werd een groep van 41 niet-parlementsleden gescreend. Hoewel zij in dezelfde omgeving werken (het Federale Parlement), lijdt slechts 26 procent van deze groep aan hypertensie. Een percentage dat overeen komt met het nationale gemiddelde. Volgens professor Van de Borne, de secretaris van het Belgisch Hypertensie Comité, is de gezondheidstoestand van de parlementsleden ,,op zijn minst zorgwekkend. Wij hopen dat deze cijfers de Volksvertegenwoordigers wakker schudden om iets aan hun gezondheid te doen.''


 

Rapport

VLD-voorzitter Bart Somers stuurt op geregelde tijdstippen kaartjes met de belangrijkste VLD-verwezenlijkingen van de laatste maanden naar de lokale mandatarissen en bestuursleden.

Daardoor moeten zij zich ,,beter kunnen wapenen in het publieke debat'', meldt VLD-kamerlid Bart Tommelein op zijn website. Eén van de VLD-verwezenlijkingen in Rapport 2005 (deel 2) is dat SP.A-minister van Mobiliteit Renaat Landuyt ,,zijn plannen voor hogere verkeersboetes moest bijsturen''.


 

Blog (1)

Een beetje politicus heeft dezer dagen een weblog, een - al dan niet interactief - dagboek op het internet waarin hij een inkijk geeft in zijn leefwereld. De Vlaams Belang'ers Jurgen Verstrepen, Marie-Rose Morel en Rob Verreycken doen volop mee met deze trend. Daarom leek het ook heel normaal dat Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter zijn eigen weblog begon.

De teksten die hij erop plaatste waren geen persoonlijke ontboezemingen. Ze stonden bol van de klassieke Vlaams Belang-retoriek. Toch ontdekten andere bloggers vrij snel dat er iets niet in de haak was met de webstek. De afbeeldingen - onder meer Dewinter in gezelschap van zijn kinderen - leken door een absolute beginner in elkaar geknutseld. Nergens op de website van Vlaams Belang of van Dewinter zelf werd er verwezen naar de weblog. En de teksten bleken knip- en plakwerk uit speeches van Dewinter en zijn voorzitter Frank Vanhecke. Conclusie: de echte Dewinter was hier niet aan het werk.


 

Blog (2)

Om wie gaat het dan wel? Voorlopig geeft het internet dit geheim niet prijs. De schrijver van de website gaat virtueel door het leven als FDVV - wat van ver wat lijkt op FDW, de initialen van Filip Dewinter.

Hoe dan ook kon de echte Dewinter niet lachen met het initiatief. Hij dient een klacht in wegens schriftvervalsing en schending van het briefgeheim. Hij eiste ook dat de foto's van zin kinderen en het logo van het Vlaams Belang verwijderd werden.

Dat is inmiddels gebeurd. Reactie van FDVV: ,,Nou goed, ik ben een weldenkend mens, empathisch, altruïstisch zelfs, ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te kwetsen, laat dat duidelijk zijn.'' De anonieme blogger wenst Dewinter nog alle succes toe bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. ,,Het zou heerlijk zijn om je blinkende laarzen te likken en je burgemeesterssjerp te kussen in de lichtschijn van het door jou beloofde electoraal vuurwerk.'' In een begeleidend kadertje staat nog dat de blog een parodie is en dat de maker niets met welke organisatie dan ook te maken heeft.


 

Blog (3)

In een persmededeling verwondert Dewinter zich erover dat de controle op de inhoud en het mogelijke misbruik van weblogs minimaal is. Hij meldt dat er gelijkaardige - valse - weblogs geactiveerd zijn op naam van zijn partijgenoten Frank Vanhecke, Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch, Marie-Rose Morel en het voormalige Vlaams Blok.

Hij vergeet te melden dat ook CD&V, VLD en SP.A het slachtoffer zijn van soortgelijke grappen. Hun neplogs verwijzen de bezoeker door naar een weblog met cartoons. ,,Indien een Skynet Blog zich volgens u niet aan onze gedragscode houdt, laat ons iets weten!'' is zowat de enige mededeling hier.


 

Wie was die man?

Wie was de man naast de Vlaamse minister Geert Bourgeois (N-VA), toen die voor het oog van de camera's woensdagmiddag op het Martelaarsplein arriveerde voor het ultieme vertrouwenherstellende overleg van de Vlaamse regering?

Even leek het of het een kabinetsmedewerker was die de minister vergezelde, maar al snel begon hij wel heel vreemde pasjes te maken met een bijzondere grijns op zijn gezicht. Toen Bourgeois tekst en uitleg gaf aan de aanwezige pers luisterde hij geïnteresseerd. Wie was die man? ,,Geen idee'', zegt de woordvoerder van Geert Bourgeois. ,,Maar na een tijdje begon hij Bruxelles Wallon te scanderen.'' Dat beeld werd niet uitgezonden.


 

Spuitwater

Bruxl Het Brussels-parlementslid Frederic Erens (Vlaams Belang) richtte zich gisteren tot minister Pascal Smet (SP.A), bevoegd voor Cultuur, met de vraag of de naam BRXL Bravo, een kunstenfestival georganiseerd door de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, wel door de beugel kan. Eerens heeft het niet begrepen op de X in BRXL, omdat die te zeer verwijst naar de - Franse - afkorting BXL, voor de hoofdstad. Die kort hij liever af als BRU.

,,De afkorting BRXL in BRXL Bravo is geen Franstalige afkorting, maar een gemengde'', antwoordde Smet. ,,De R is voor de Franstaligen even vreemd als de X voor de Nederlandstaligen. Bovendien bekt deze afkorting goed in het Nederlands én het Frans.'' En BRU dan? Smet, tegen Eerens: ,,BRU doet mij denken aan spuitwater. Of aan de luchthaven. En ik blijf me verbazen over uw onuitputtelijk verlangen naar zuiverheid.''


 

Roos

De feministe Marie Popelin, de stichtster van de honderd jaar oude Nationale Vrouwenraad van België, krijgt haar eigen roos. Op 14 juni wordt de roos gedoopt, in het federale parlement, in aanwezigheid van kamervoorzitter Herman De Croo en senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin.


 

Kunst

De Senaat wil opkomend en hedendaags kunsttalent een kans bieden. Daarom laat de assemblee enkele locaties inrichten door jonge kunstenaars. Van 1 juni tot 21 juli 2005 exposeert de striptekenaar Denis Deprez in de restaurants van het parlement.

De Senaat gaat ook op zoek naar nieuwe namen voor de commissiezalen. Die heten nu nog A, B of D. De assemblee laat zich daarvoor bijstaan door onder anderen Jan Hoet.


 

Out (1)

,,Wegens ziekte ben ik enige tijd buiten strijd. Sorry daarvoor.'' Dat staat op de website van Bert Anciaux. Anciaux is al meer dan een week ziek, zo blijkt. De laatste dagen van B-H-V, de crisis in zijn Vlaamse regering: hij heeft het allemaal vanop zijn ziektebed gevolgd. Iets met een virus op zijn lever, zegt Spirit, dat verder geen commentaar kwijt wil. Enkel dat hij er al een tijdje last van heeft en zeker een week buiten strijd blijft.


 

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs