Wereldwijde Viering van Obama, ook in de US? Tijding vanuit een Rode Staat

Sdc11154 Voor mijn laatste blog voor dit fantastisch initiatief van De Standaard wil ik enkele woorden kwijt over de vieringen die jullie op TV en elders gezien zullen hebben na de overwinning van Obama. Met al de toestanden in Chicago en in andere grote steden, evenals de hilariteit elders in de wereld, heerst er misschien een indruk in Belgie en andere landen in Europa dat heel Amerika aan het vieren is. Dat is zeer zeker niet het geval. Meer bepaald hier in South Carolina is het zeer opvallend rustig, alsof er totaal niets is gebeurd. Het is echt zeer frapperend en, voor mij althans, eerst totaal onverwacht (ik woon al 16 jaar in de US en al meer dan 6 jaar in SC), dat er hier in deze rode staat publiekelijk gewoon niets gezegd wordt over de verkiezingen. In South Carolina is bijna geen enkel teken te bespeuren van de Obamamania... South Carolina, een staat met een derde Afro-Amerikanen, en de hoofdstad Columbia (waar ik woon) met zelfs een gelijke verhouding tussen zwart en blank.

Maar bij nader toezicht heeft deze geheimzinnige stilte geen geheimen. Op de eerste plaats is de bevolking sterk verdeeld. Dat blijkt al uit de algemene cijfers (voorlopige resultaten, met enkele staten nog onbeslist): Obama kreeg 53% van de stemmen, McCain 46%. Er zijn rode (Republikeinse) and blauwe Bendict(Democratische) staten, en binnen de staten zijn er ook nog verschillen per district. South Carolina is een rode staat, met een verkiezingsresultaat dat net omgekeerd is als de nationale cijfers: 54% in SC stemde voor McCain en 45% voor Obama. De verschillen per district laten zien dat er nog bijzondere intra-statelijke onderscheiden zijn. In het district van de hoofdstad Columbia (Richland county) bv stemde 64% voor Obama. Verder naar het zuiden toe was Obama ook de voorkeur, maar in het rijkere (en blankere) noord-westen haalde McCain de bovenhand, soms met zeer grote meerderheid.

Een bericht in de plaatselijke krant The State vandaag laat de tweegespalten mening van de Zuid-Caroliniers wel zien, zijhet op een netjes en ingetogen manier. Zoals de krant schreef, sommigen zijn zeer blij en noemen de verkiezingsuitslag een "grote dag in de geschiedenis van America”. Aangegrepen door het voorbeeld van Obama voelen deze mensen zich nu bereid "om de wereld te tonen wat we kunnen doen". Deze Mccainsupportersmening wordt vooral geuit door Afro-Amerikanen en, iets minder, ook door jongeren. Maar dan heb je de McCain aanhangers die hun gevoelens niet echt kunnen verbergen. "Ik ben kotsmisselijk", kan je horen, want "Obama associeert zich met terroristen. Dit gaat de wereld naar de vaantjes helpen". Deze McCain supporters, velen onder wie eigenlijk nooit supporters van Mccain waren, zijn "teleurgesteld, versteld, en ziek" van de verkiezingsuitslag. Ze voegen er dan, weer netjes, aan toe dat dit "niet te maken heeft" met het feit dat "Obama zwart" is, maar betrekking houdt met zijn "dure, grote-regering plannen". Ja, vandaag zou ras dan geen rol spelen in de VS... Uit exit peilingen blijkt dat maar liefst 75% van de blanke kiezers in South Carolina voor McCain stemden.

Nu wordt het huidige klimaat hier in South Carolina al duidelijker. In het zuiden telt de overwinning van Obama als een overwinning van de onderdrukte zwarte bevolking, niets meer of minder. Na honderden jaren van een successie van slavernij, segregationisme, cultureel wantrouwen, en economische ongelijkheid, is de dag gekomen van een geweldloze zwarte opstand, een groter dan kleine rechtzetting van de donkerste bladzijden van de Amerikaanse geschiedenis. Het is duidelijk dat de meesten van de zwarte bevolking zich deze zege zo zeer realiseert, er zich zo van bewust zijn, dat ze er nu niets aan doen om de gemoederen verder aan te wakkeren, hetgeen tot mogelijke rellen en gewelddaden zou kunnen leiden. In de anonimiteit van de grootstad kan je uitbundig vieren. Maar in het cultureel-repressieve zuiden niet. Dat is ook niet netjes. Daarom zie je of hoor je hier publiek ook niets van enige grote teleurstellingen. In sommige staten hield de politie zich paraat voor onrusten na de verkiezing (onrusten die van overheidswege vooral verwacht werden mocht Obama verliezen), maar voorlopig heerst er kalmte. De Geheime Dienst (Secret Service), die in de VS verantwoordelijk is voor de veiligheid van de President en zijn familie, zal het wel enorm druk hebben de volgende jaren en voor de rest van Obama's hopeijk lange leven.

Dus als er beweert wordt dat de VS nu een "gigantische stap" heeft gemaakt ter "vervulling van de opbouw van een meer perfecte unie," dan is dat ongetwijeld waar, even waar als het feit dat deze vervulling nog niet voltooid is en dat er nog hard gewerkt zal moeten worden om dat te bereiken.

Beste groeten aan mijn landgenoten!

Mathieu
deflem@sc.edu


 

President-Elect Barack Obama!

Baracktop Net enkele minuten geleden is Barack Obama uitgeroepen tot President-Elect van de Verenigde Staten van Amerika! Alle TV stations hebben het nieuws nu doorgegeven, enkele minuten na 11:00 uur 's avonds (oostkust tijd), zowat 5 uur de afgelopen nacht in Belgie! Senator McCain heeft net zijn toespraak (consession speech) gegeven en heeft de natie opgeroepen zich achter President Obama te scharen in zijn taak om het land vooruit te helpen. De nieuw-verkozen President Obama zal vanaf 20 januari 2009 zijn nieuwe taak opnemen vanin het Witte Huis. Op dit juiste moment (zowat 11:35 uur 's avonds) moet Obama nog zijn toespraak houden in Chicago.

Het is duidelijk dat dit moment zeer opmerkelijk is in de politieke geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Het presidentschap van Obama moet nog beginnen natuurlijk en wie weet wat er gaat komen... Maar wat al duidelijk is, is dat de Verenigde Staten als natie toch zeer ver gekomen zijn met deze verkiezingsuitslag! Dit is hoedanook, voor blank en zwart, voor Democraat en Republikein, voor man en vrouw, voor ieder burger binnen en buiten de USA, een moment van vreugde, van verandering, van vooruitgang, en van hoop.

Enkel de woorden van Martin Luther King lijken me op dit moment gepast om uitdrukking te geven aan wat is gebeurd, wat zal moeten gebeuren, en wat zal gebeuren:

     I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal."

     I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
     I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.
     I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
     I have a dream today.
     I have a dream today.

     And if America is to be a great nation this must become true. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania!
     Let freedom ring from the snowcapped Rockies of Colorado!
     Let freedom ring from the curvaceous slopes of California!
     But not only that; let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!
     Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee!
     Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring.

And when this happens, When we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last! free at last! thank God Almighty, we are free at last!"

Hier kan je een filmpje zie van enkele reakties op TV: http://www.facebook.com/video/video.php?v=1019645982080

Mathieu


 

Morgen

Mat2007sepxs Een democratie werkt niet als je er niet aan mee doet. En dus doe ik dat wel, zo goed als ik kan. (By the way, als 'permanent resident' kan ik hier niet stemmen, maar als Belgisch staatsburger heb ik dus wel aan sommige Belgische verkiezingen moeten deelnemen tijdens mijn verblijf hier in de US, waarvoor bedankt). En, zoals een wijs man ooit zei, je verstand is als een parachute: het werkt niet tenzij het opengaat, hetgeen menig lezer dezer blogs wel meer dan duidelijk zal zijn.

Nu wordt het dus spanned afwachten. Alhoewel, de Republikeinen hebben er wel alles aan gedaan om de spanning eruit te nemen. Het was al een tijdje duidelijk en het is nu bevestigd, dat de Republikeinen al met een nederlaag rekening houden in de Presidentsverkiezingen en daarom zich als partij uit sommige staten hebben teruggetrokken om zich te concentreren op het trachten te behouden van enkele congreszetels (al deze verkiezingen, federaal and staats, zijn op dinsdag). De Democraten van hun kant gaan gewoon sterk door.

En dus... zoals De Standaard al schreef, is Obama nu wel zeer duidelijk de favoriet! Mocht het onder Sdc11180deze voorwaarden toch niet lukken, om welke reden dan ook, dan voorspel ik dus wel het ergste voor dit land en ook voor de rest van de wereld inachtgenoemen wie er wel verkozen zou zijn. Meer nog voorspel ik dan het ergste voor dit land wat betreft de relaties tussen de politieke en vooral de etnische groepen hier, in het bijzonder tussen Afro-Amerikanen en blanken... Als Obama nu nog zou verliezen, dan zou je hier heus niet willen zijn. Maar wanneer Obama wint, zal er geen plaats beter zijn dan de 'good old South'! En dat mag, zoals je aan de bijgevoegde foto kan zien (klik), geweten zijn!

Mathieu


 

Scherpe Taal En Platzinnige Haat Aan Niemand Eigen

Sdc11176s Zoals mijn medeblogger in het wonderlijke Colorado (mijn oorspronkelijk eerste staat in de US) al stelde, is de campagne van McCain en Palin nu volledig de boot in aan het gaan. De negatitiveit overheerst alom en, afgezien van de morele bezwaren daaromtrent, blijft het toch de realiteit die het eenvoudigste bewijs is van de teleurgang van de McCain-Palin campagne, want de cijfers wat betreft stemvoorkeur spreken nu wel heel luid voor zich. Daar zijn beide kandidaten zich dan ook van bewust.  Zinkend schip, ontspoorde trein, fiets zonder ketting, slappe legumen (zoals mijn leraar Latijn zei), de metafoor doet er niet toe --het Republikeinse ticket is dit jaar niet voor toegang tot het Witte Huis bestemd.

Vanmorgen was er op het politieke programma van de bekende commentaar-journalist Chris Matthews al sprake van het historische aspect van deze verkiezingen, hetgeen nu totaal onomwonden kon omschreven worden op basis van de deelname en voorspelde winst van Barack Obama, de eerste Afro-Amerikaanse President in het land dat de slavernij der Afrikanen tot nationale institutie had verheven. Het charisma van Obama is natuurlijk ook niet zonder inhoud. Zoals Fientje Moerman en Marc Eyskens al beweerden op jullie eigenste 7de Dag vanmorgen, het is de politiek evenals de houding van Obama die ervoor kan en zal zorgen dat de US weer de morele democratische authoriteit kan worden waar de hele wereld voordelen van zal hebben. Afgezien van Obama's recente en geslaagde flirtage met Europa (zijn toespraak in Berlijn genoot in de US veel aaandacht), kan zijn globale visie er ook voor zorgen dat de internationale betrekkingen in de niet-Westerse culturen kunnen gerestaureerd en opgebouwd worden. Binnen de USA, natuurlijk, hopen de burgers er hier op dat de economische visie van de post-Clintoniaanse Democratische partij eindelijk broodnodige verbeteringen en veranderingen zal aanbrengen die tot meer gelijkheid zullen leiden op basis waarvan iedereen van een creatieve vrijheid kan genieten die ieders eigenheid tot uiting kan laten komen. Hey, it's worth a try!

En de Republikeinen? De negativiteit gaat verder op een toon en in een manier die onwaardig is onder eender welke voorwaarde. Net nu ik deze blog schrijf, zag ik een Republikeinse advertentie op TV die Obama aankloeg wegens zijn vroegere associatie met priester Wright, waarbij de slogan gebruikt werd dat Obama "too risky" (te riskant) zou zijn om verkozen te worden. Daar heb je weer die 'code' woorden! Het meest Sdc11176frappante aan deze advertentie is wel dat South Carolina een normaal zeer zekere Republikeinse staat is; maar het is ook een staat met een grote aanwezigheid van Afro-Amerikanen, die nu, meer dan voorheen, meedoen aan de stemming en die vooral in grote getallen aan het vervroegde stemmen meedoen. M.a.w., zoals de bekende rapgroep Public Enemy al zei, er heerst een blank-Amerikaanse 'fear of a black planet' (angst van eeen zwarte planeet) die de Republikeinen nu, als een allerlaatste poging, trachten aan te wakkeren en om te zetten in stemmen. Bah! Mijn hoop, mijn stellige hoop is dat de Republikeinen hier niet snel gaan van bekomen. Dat er interne strubbelingen gaan naar boven komen die de partij aan flarden zal trekken, en dat de ware on-Amerikanen zich zullen moeten schuilen tot ze beschaamd zich kunnen herstellen als een eens waardig politiek alternatief. Dat zal lang, zeer lang duren. En terecht!

Maar binnenkort kunnen we snel de taal over de haat der Republikeinen laten varen. Dan zijn het de woorden van Martin Luther King die zullen klinken in woord en althans het begin van daad.

Mathieu


 

Europa vanuit Amerika (vanuit Europa)

Sdc11145De campagnes gaan verder. Nog enkele dagen en we wullen weten wie de volgende President van de Verenigde Staten zal zijn, tenzij natuurlijk als er problemen zullen zijn, en het hooggerechtshof (Supreme Court) de belissing weer van het volk wegneemt zoals in 2000. Zoals andere bloggers al schreven, blijft Obama mooi op dreef zoals voorheen, zeer gedisciplineerd en gericht, met zijn ogen op de prijs (eye on the price), zoals het Amerikaanse gezegde zegt. En McCain en Palin blijven ook doorgaan met hun... uh... campagne, als je dat woord nog kan gebruiken voor het wrakkig treintje dat de Republikeinen op het spoor trachten te houden. Als meest frappante misstunt was er natuurlijk McCain's invocatie van "Joe de loodgieter" tijdens een recente toespraak, terwijl Joe er helemaal (nog) niet was. Tja, je kan geen campagne voeren, geen twee zinnen met zin aan mekaar rijgen, en geen loodgieter op tijd te pakken krijgen, maar President worden van het grootste en machtigste land ter wereld dat zou je wel kunnen.

Het vervroegde stemmen is nu volop bezig en er wordt heel veel gebruik van gemaakt, vooral onder Democraten en vooral onder Afro-Amerikanen. Er is wat de rassenrelaties in de USA betreft nogal veel geschreven en verteld, ook in Belgie. Enkele woordjes daarover. Op de eerste plaats is het racisme (als ideologie) in de USA minder belangrijk dan de invloed van het rassenverleden en de ongemene (sociale) ongelijkheden die bestaan. Racisme verwijst naar kategorieke gevoelens t.o.v. van andere groepen (alle.... zijn dom; typisch een ...! etc). Dat bestaat hier natuurlijk, maar is eerder latent en minimaal. Evenwel, de feitelijke ongelijkheden tussen raciale groepen zijn soms ongemeen groot. In de sport, bv, vind je zeer vele minderheden, tenminste meestal. Daar zij socio-economische, geen biologische theorieen voor nodig. Bijvoorbeeld, het baseball heeft een goede vertegenwoordiging van Afro-Amerikanen, maar minder dan het football en nog veel minder dan het basketbal. De reden is dat baseball mooi weer nodig heeft en een groot veld. Basketbal kan je overal spelen, dus ook in de grootsteden waar vele Afro-Amerikanen geconcentreerd zijn (sinds de vlucht naar het noorden na de afschaffing van de slavernij). Tennis en golf zijn rijk en dus nagenoeg volledig blank met enkele zeer bekende uitzonderingen (die inderdaad de regel bevestigen) enzomeer. Economisch zijn de cijfers enorm drastisch. Afro-Amerikanen verdienen gemiddeld maar een kleine fractie van blanken. In mijn eigen universiteit kan je het aantal Afro-Amerikaanse proffen op een paar handen tellen, dat terwijl het technisch personeel bijna geen blanken bevat. Blanken hebben veel meer kans een eigen woonst te bezitten, goede scholen te hebben, en toegang te hebben tot een goede (maar peperdure) gezondheidszorg. Zwarten en andere minderheden maken in vergelijking tot hun aandeel in de bevolking het grotere deel uit van gevangenen. Trouwens de Amerikaanse ratio tot gevangeniszetting is 8maal hoger dan het gemiddelde in Europa...

Alg_voting En toch is dit land ook het land van de 'melting pot' waarin allerlei etnische groepen vertegenwoordigd zijn en effectief kunnen integreren. De belangrijkste afslachting van een etnische groep in de 20ste eeuw gebeurde in Europa, niet zo vele jaren geleden. In datzelfde Europa (of is het anders), is er tegenwoordig sprake van een Obama-mania. Ik sprak in een vorige blog over een Amerikaanse hypocrisie. Maar de Obama-mania in Europa heeft toch ook iets met Europese hypocrisie te maken, vrees ik... Het is veel makkelijker vanuit Europa om nu naar Amerika te kijken en het land in allerlei opzichten te bekritiseren, vooral inachtegnomen de arrogante houding in sommige aspecten van de Amerikaanse politiek. Maar de Verenigde Staten (de regering) is Amerika (het volk) niet, ook niet binnen het land trouwens. Bovendien, wat is er gaande in Europa? In Belgie? Realizeren mijn landgenoten zich bv de houding van buitenlanders t.a.v. de seperatistische flauwekul die ik de laatse tijd hier heb moeten proberen uit te leggen. Het is ook niet altijd makkelijk om de Belgen te beschermen als volk in het licht van het politieke gebruik en misbruik van de Belgische staat. Ook wil ik wel eens zien wanneer de zoon van een immigrant in Belgie, laten we hem Abdul Mohammed Jasser noemen, tot premier zou verkozen kunnen worden... Bekijk dan dat de meest dynamische presidentskandidaat sinds Kennedy in de sixties Barack Obama heet en Afro-Afrikaans is; vergeet niet de Amerikaanse geschiedenis i.v.m. rassenrelaties; vergeet niet Hillary Clinton's topstatus toen de campagnes begonnen; vergeet niet de vele vieze negatieve aanvallen op Obama; vergeet niet het blijvend racism bij sommigen hier, enzomeer enzomeer; onder die voorwaarden moet je hier toch van een 'American miracle' spreken dat Obama nu is waar ie is. 'Only in America' is dan per slot niet enkel ideologie, maar toch ook een stukje realiteit. MIsschien...

Mathieu


 

Amerikaanse en academische stemmingen en stemmen

Mat2007sepxs De stemming in en over de campagnes blijft min of meer gelijk de vorige dagen, dus de uitslag van de stemming volgende week dinsdag misschien ook. In het Obama kamp gaat alles zo goed dat men er vooral over spreekt dat de Democratisch aanhangers en kiezers niet op de lauweren mogen gaan rusten. Er is nog steeds geen zekerheid natuurlijk, en sommige staten, zoals Pennsylvania, blijven onvoorspelbaar. Er heerst nu ook de idee (vrees) dat Obama het meeste aantal stemmen zou kunnen halen, maar toch zou kunnen verliezen door het delegaten-systeem. Het vroege stemmen evenwel blijft voordelig voor Obama. In North Carolina, bijvoorbeeld, bestaat het grote deel van de vroege kiezers uit (Democratische) Afro-Amerikanen. Ook heeft Obama ontzettend veel campagnegeld weten te veroveren, meer dan 600 miljoen dollar (tegen een 350-tal voor McCain) en gaat dat nu nog meer gebruiken om televisie-campagnes te voeren. Zoals eerder gezegd, volgt er morgen een half-uur lange uitzending van Obama op de nationale zenders.

Van McCain’s kant gaan er nu meer en meer geruchten de ronde dat de gemoederen binnen de Republikeinse campagne niet zo goed meer zijn. Er is sprake van een rift onder de campagneleiders tussen de McCain en de Palin aanhangers (zie video hierover). Naar verluid zou Palin eigenlijk al aan haar eigen campagne voor binnen vier jaar bezig zijn en doen de McCain mensen vergeefse moeite om haar in toom te houden. Ze noemen haar een 'diva'. Palin is ook gezakt in de peilingen alhoewel ze nog steeds goed veel volk trekt van de Republikeinse basis. Er waren ook af en toe miscommunicaties tussen McCain en Palin, waarbij Palin niet beschaamd was om McCain tegen te spreken. Of ze het vrijwillig deed, is iets anders, want dat zou er vanuit gaan dat ze weet waarover ze spreekt en wat McCain heeft gezegd. Tja, McCain ontkent het natuurlijk, net zoals hij de peilingen tracht in twijfel te trekken.

White In de kategorie meer-dan-gewoon-zotte berichten over anti-Obama stunts, deel ik jullie mee dat er net een plot is ontdekt waarbij twee racistische jongeren het idee hadden om Obama te vermoorden evenals 102 andere Afro-Amerikanen. In Florida hebben 75.000 Joodse mensen een email gekregen waarin ze gewaarschuwd worden voor een "tweede holocaust" die Israel kan overkomen als Obama zou verkozen worden. Obama's midden-naam heeft al voor enig wantrouwen gezorgd onder somige Joodse kiezers, alhoewel die meestal Democratisch stemmen. Ook, een jonge vrouwelijke (en blanke) McCain supporter had gezged dat ze door een "black man" was aangevallen omdat ze een McCain sticker op haar wagen had. Al snel bleek dat dit niet waar was en dat het hele verhaaltje verzind was. De revelatie kwam nadat McCain en Palin beiden het zogenaamde slachtoffer hadden gebeld om hun sympathie te betuigen. Tja, dat doen sommigen hier nu eenmaal als er van een "black man" iets slechts gedacht wordt. Naar verluid is er na de rechtzetting van de feiten evenwel geen enkele "black man" die van wie danook een telefoon heeft gekregen.

De ernstige aanhangers van de twee kandidaten blijven natuurlijk verder hun mening uiten, zoals op deze blog (alhoewel sommige bloggers eerder de bijdragen van hun mede-bloggers lijken te willen kritiseren dan zelf Sdc11156hun eigen bijdragen te schrijven) en zoals jullie kunnen zien aan mijn woonst (klik foto). Wat betreft de stemmen van de academische wereld, waarin ikzelf dus vertoef, werd net een bericht gepubliceerd in het belangrijke educatieve magazine The Chronicle. Daarin wordt gesteld dat het aantal Obamma-donors onder de academici maar liefst 8-maal groter is dan McCain-donors (12 miljoen dollar voor Obama tegenover 1,5 miljoen voor McCain). Dit hangt ermee samen dat vele academici als Democraat ingeschreven zijn. Maar een bijkomende factor is dat Obama ook een intellectuele achtergrond heeft, als ex-student aan twee top-universiteiten (Columbia and Harvard) en als deeltijds docent aan the University of Chicago (een top unief met een buitengewoon uitstekend programma in de rechten, zoals menig buitenlandse student, ook vanuit Belgie, kan bevestigen). Obama wordt dus als iemand "van hen (ons)" bekeken, hetgeen enkel en alleen aangewakkerd wordt door het anti-intellectualisme van de kant van de Republikeinen. Vergeet niet Niet2008dat Obama's studies worden aanzien als een belangrijke bron voor zijn zgn. 'arrogantie'. Te slim is ook niet goed, toch niet voor iedereen. By the way, het meeste geld voor Obama komt vanuit de University of California, Harvard, Stanford, en Chicago. Lijkt logisch, maar het meeste geld voor McCain komt ook vanuit University of California en Harvard, gevolgd door Columbia en Texas. Er speelt dus ook een locale rol mee (Obama is van Chicago). Wel, wij academici zijn natuurlijk maar een klein deeltje van de Amerikaanse bevolking, en misschien moet de steun voor Obama vanuit mijn academische wereld als uitzondering beschouwd worden. Misschien zingen wij als academici wel een toontje hoger (lager?) of misschien zitten we wel in een heel ander zangkoor dan dat van janenalleman.

Mathieu


 

Meer puriteins rustige dagen

Sdc11145Zo, het is vandaag, zondag, weer een redelijk rustige dag, en het was dat gisteren en eergisteren ook. De kampagnes zijn dan, na een tweetal jaren, misschien toch uitgepraat. De peilingen blijven min of meer onverandered, alhoewel er hier en daar al eens een kleine verschijving is. Het TV debat met McCain op "Meet the Press" deze morgen (het equivalent van De Zevende Dag) was weer niet opmerkelijk. Geen nieuwe uitspraken (alweer eens 'Joe de loodgieter' vermeld), geen zware kemels van McCain's kant, gewoon niets, herhalingen van voorheen, wat onwennig in zijn stoel zittend, heen en weer schuddend, nog altijd niet in kontrole omdat de campagne zo zwak is, altijd hetzelfde aan het herhalen, en misschien is hij wel echt verbaasd hoe het komt dat niet genoeg mensen het snappen.

Wel was er weeral de onophoudelijke stilte van McCain's kant over de belachelijke uitlatingen die sommige van zijn supporters maken. De journalist (Tom Brokaw) vroeg McCain wat hij dacht van de reaktie op Powell's steun voor Obama die kwam van Rush Limbaugh, een bekende en oer-conservatieve radio man hier Limbaughin de US. Limbaugh zei dat Powell's steun enkel om 'race' ging, dus dat Powell Obama steunt omdat hij zwart is (waarbij 'hij' dus allebei kan zijn, denk ik...). Maar wat antwoordt McCain? Hij zegt eerst kortweg 'no' (dat hij het er niet mee eens is), maar begint dan meteen over iets anders, dat er andere generaals zijn die hem wel steunen. Daar ging de vraag dus wel niet over! McCain die slechts kort 'no' zegt of hij het eens is met dit race argument, dat bekent in de US voor de toehoorders: 1) dat hij het er inderdaad niet mee eens is dat het hier om een soort omgekeerd racisme gaat; maar het betekent ook dat 2) hij het niet waard vind om er meer over te zeggen dam simpel nee, en dus dat 3) de conservatieve Republikeinse stemmers die het wel eens zijn met Limbaugh mogen blijven denken dat McCain eigenlijk 'yes' bedoelde, maar dat ze weten dat hij dat niet openlijk kan zeggen en dat ze het hem vergeven! Hoedanook, hier kan je wat clips van de video van Brokaw and McCain zien.

Dat journalist Brokaw niet verder op de vraag inging heeft te maken met dat puriteins Amerikaanse fatsoen, dat idee van netjes te blijven, keurig, en respectvol. Als Belg kan je daar soms tegenaan kijken als een soort Amerikaanse hypocrisie, het verschil tussen wat je kan doen en wat je erover kan zeggen. PuritansOf het vreemde idee dat hier geen identiteistkaartsysteem bestaat, wat als een vorm van oud-Europese repressie wordt aanzien, maar je hebt wel overal je 'social security' nummer (sociale zekerheisnummer) voor nodig of je krijgt niets. Je kan hier bier en alcohol drinken en strontzat worden zoals overal, maar je kan het op vele plaatsen niet kopen op zondag. Je mag ook niet legaal drinken tot aan je 21ste, maar wel auto rijden op je 16de en voor je land als soldaat sterven op je 18de. Er is nergens zoveel geweld en vooral sexueel geweld als in de US, maar jongen, laten we er vooral niet over praten. Pornografie 'a la volonte', in de undergound weet je wel, maar niet het minste naakt op reguliere TV, nooit of te nooit! Daar zit allemaal een zwaar puriteinse traditie achter.

De rust heeft er ook mee te maken misschien dat er andere dingen gebeurd zijn die wat aandacht krijgen. De moeder en broer van Jennifer Hudson, een zangeres die bekend werd op het TV programma 'American Idol' en later in films, zijn vermoord. Tja, 'celebrity TV' (in Belgie heb je dit mij nog steeds vreemde BV fenomeen...) blijft op de voorgrond, altijd, soms ook melding makend van de verkiezingen trouwens.

Onder de noemenswaardige aankomende evenementen is er de TV uitzending van Obama deze woensdag. De Obama kampagne heeft namelijk op de belangrijkste nationale TV zenders niet minder dan een half uur zendtijd gekocht. Niemand weet wat het gaat worden, maar het satirische TV programma 'Saturday Night Life' heeft alvast een parodie gedaan gisterenavond, suggererend dat het een soort variete feestprogramma kan worden aangezien Obama toch zoveel voorsprong heeft. Ik hoop natuurlijk dat ze gelijk hebben, maar ik ben toch een beetje terughoudend en hoop niet dat de uitzending als teveel wordt ervaren, of als te arrogant, en mogelijks door Mccain zo kan uitgebuit worden.

Beste zondag vanuit het zonnige (+22 graden) South Carolina.

Mathieu


 

Rustige dag, dode beer, Katholieke stem, enzomeer

Sdc11134Het was gisteren een relatief rustige dag op het verkiezingsfront en het zal dat vandaag, hoop ik toch, ook zo zijn. Vandaag namelijk is Obama zijn oude en zieke grootmoeder gaan bezoeken in Hawai, dus ik hoop dat de Republikeinen het nodige respect tonen en hun kritiek even achterwege laten. Het zal voor hen even aanpassen zijn aagezien ze de kampagne voor de Republikeinse kandidaten nu toch redelijk duidelijk hebben laten ontaarden in a negatieve kampagne tegen het Democratische tweetal. Vandaar ook dat ik tijd vind om een fotootje te nemen met vlag en 'badge' (en geheel toevallig een Belgische filmposter van mijn favoriete filmregisseur in de achtergrond).

Trouwens, het is ook rustig politiek gezien omdat het Amerikaanse leven door de dag toch zijn gangetje gaat, hoedanook. De finales van het kampioenschap baseball zijn nu volop bezig en dat is altijd Mcccainmeetheel belangrijk! Ook, de politiek (de staat) is in de VS --zeker in vergelijking met Europa-- altijd wat verdwijderd van de Amerikaanse dagdagelijkse samenleving (de natie). Dat heeft nog altijd te maken met de diepe vrijheidsidee, de argwaan t.a.v. 'government' (regering), zeker op federaal niveau, het zelfbeschikkingsideaal, kortom: het wilde westen! De komende zondag zal McCain wel verschijnen op het bekende politieke ochtendprogramma "Meet the Press." Dat wordt een rechtstreekse uitzending met de bekende politieke journalist Tom Brokaw, dus dat kan nog wat spanning leveren. Ik houd jullie op de hoogte.

Het NBC interview dat ik eerder ter sprake bracht stelde jammer genoeg niet veel voor. Zowel het eerste als het tweedeWilliams deel zijn nu uitgezonden, en hebben weinig kommentaar uitgelokt. Er zat ook niet veel nieuws in, en Brian Williams (de journalist) heeft er niet mee gescoord. Zoals een andere blogger al zei, het gaat in de V.S. media altijd eerst en vooral om de media zelf, dan pas om de inhoud, of het nu van links of van rechts is. Op Youtube vind je zowel deel 1 als deel 2 en deel 3, evenals een reaktie van de journalisten zelf, die ikzelf een beetje overdreven vind en niet echt zo belangrijk als men hier probeert voor te doen. Maar zoals gezegd, de TV zender zelf wil het allemaal nogal speciaal voorstellen. Tja, kijkcijfers = reclame = geld! In de US is zowieso alles in geld uit te drukken, zelfs recht en rechtvaardigheid. Zo ben ik nu even verbaasd dat ik nog emails krijg om nog meer aan de Obama kampagne te geven, even verbaasd dan toen ik enkele jaren terug geld had gegeven aan een katholiek steunfonds t.v.v. de slachtoffers van hurricane Katrina en daarna (daarom!) meer en meer oproepen kreeg van allerlei 'charities' (liefdadigheidsinstellingen). Money makes the US go round.

Over katholiek gesproken, een artikel in De Standaard gisteren vermelde in de titel: "Een katholiek stemt voor McCain". Dat klopt enkel als het om een individuele katholiek gaat (zoals in het artikel) wiens religie domineert in die bijzondere zin, typisch i.v.m. abortus of een andere religieuze waarde. Evenwel, collectief zijn de Amerikaanse katholieken netjes verdeeld t.a.v. de presidentskandidaten in twee min of meer groepen. Abortus en andere morele overwegingen trekken hen naar de Republikeinen, maar sociale politiek en religieuze spanningen met protestanten (waaronder sommigen zeer anti-katholiek zijn en de paus bijvoorbeeld als anti-Christus beschouwen) duwen hen weg naar de Democraten toe. Sinds Kennedy (een katholiek en een Democraat) is het dus fel veranderd, met het gevolg dat de katholieken als groep niet echt aangesproken kunnen worden door eender welke partij. Biden is practisered katholiek, maar hij maakt het geen punt in de kampagne, alhowel sommige supporters dat wel doen.

Het dode beer bericht heeft een kleine wending gekregen. Zoals jullie gelezen zullen hebben, was er een dode beer (een berenjong) gevonden op een universiteitscampus in Carolina met een Obama sticker opgeplakt. Niet grappig. Nu wil men deze story wat verminderen door te zeggen, zo blijkt nu, dat het om een 'studentengrap' ging, niet een politieke daad. Het hoofd van de universiteit zei zelfs dat hij "pleased" (blij) was the horen dat het 'slechts' om eeen "stupid prank" (domme scherts) ging. Curieus, maar ik begrijp het verschil niet goed, of het nu politiek of komisch bedoeld was, dat je een dood dier met een Obama sticker bekleeft... Je moet toch geen Nobelprijswinnaar zijn om te beseffen weten dat dit een symbolische weerslag heeft! De authoriteiten zagen het blijkbaar ook anders, want de twee studenten-grapjassen zijn nu aangeklaagd.

Sdc11141 Tot slot wat nieuws over mijn thuisstaat South Carolina. Zoals gezegd is het hier redelijk rustig. Maar toch zijn er dingen die gebeuren. Ikzelf ervond dat net vanmorgen. Toen ik opstond en mijn dagelijkse wandelinkje maakte in de tuin zag ik dat het Obama bord aan de voorkant van mijn huis verdwenen was. Vandalisme! Het gebeurt vaak en overal, en ik moest misschien blij zijn dat ze tenminste geen muslim scheldwoorden of andere zever op mijn tuin of huis hadden geschilderd. Toen ik het zag, dacht ik eraan dat de vandalen het teken waarschijnlijk ergens gedumpt zouden hebben, en toen zag ik ietsje verder een vuilbak... en, ja hoor, daar hadden ze het bord ingesmeten! Ik heb het er natuurlijk meteen uitgehaald en terug in de tuin gezet! Kurieus toch weer dat er anti-Obamisten zijn die hem socialisme en ikweetnietwat verwijten, maar zelf weinig idee hebben van de grondwet en de vrijheid van en respect voor meningsuiting. Hey, we laten ze niet doen. Let freedom ring! En dus heb ik meteen een fotootje genomen van het hertstelde teken en diens plaats aan mijn woonst. Het bord heeft enkele littekens, maar de idee blijft dezelfde. Klik maar op het fotootje hiernaast.

Mathieu


 

De vingers aan de 'polls' houden... mocht dat kunnen.

Mat2007seps Als socioloog zou ik het niet mogen toegeven, maar ik ben niet geheel gerust in de polls (opiniepeilingen), of beter: in de berichtgevingen omtrent de polls. Vandaag keek ik op Google News en zag twee berichten vlakbij elkaar: de ene sprak van een nek-aan-nek race, de andere van een groeiende voorsprong voor Obama. De meerderheid evenwel is nu van mening dat Obama een goede tot zeer goede voorsprong heeft. Zelf Fox News (conservatieve niewszender, de tegenhanger van het steeds meer 'liberal' wordende MSNBC) sprak nu van een voorsprong voor Obama, zeker bedoeld van Fox-wege als gebaar t.a.v. de Republikeinen om te gaan stemmen. Een zeer mooi en zeer klaar overzicht van de polls vind je op Yahoo's dashboard.

Het klinkt hard, maar Obama profiteert vooral van de slechte economie... Tja, en McCain kan er niet vanaf dat hij met Bush wordt vereenzelvigd. Plots is McCain's ervaring dan een negatief, want per slot was hij al de jaren van de Bush administratie 'in office' maar deed niets dan akko0rd gaan (90% van de tijd naar eigen zeggen). De ene keer dat McCain weleens tegen de draad inging was toen hij en anderen een opener belied voorstelden i.v.m. de illegale immigratie, maar dat plan werd snel begraven en nu kan hij het onmogelijk ter sprake brengen of hij verliest the Republikeinse 'base' (achterban). Trouwens, McCain is eigenlijk geen oer-conservatief, maar van zijn tegendraadse 'maverick' status hoor of zie je nu zeer weinig (=niets).

In het Amerikaanse verleden zijn de polls al vaker fout geweest. Het meest frappante voorbeeld Trumanwas toen zittend President Truman in 1948 de verkiezingen won terwijl iedereen had voorspeld dat zijn tegenkandidaat, Thomas E. Dewey, zou winnen. Een nu bekende foto toont Truman met een krant die zijn nederlaag al op de frontpagina had gedrukt (klik op foto voor vergroting). Meer recentelijk was er natuurlijk de ommekeer tijdens de Democratische voorverkiezingen in New Hampshire in januari, toen Hillary Clinton won nadat Obama alle polls had geleid tot... Clinton een vraag van een supporter beantwoordde met tranen in de ogen. Het kan verkeren. Wat op dit moment interessant is i.v.m. de huidige polls is dat het heeft aangezet tot een hogere opkomst in het zgn. 'early voting' (vroege stemmen) dat sommige staten toelaten. De kiesdag is November 4 (alle kiesdagen in de US zijn op een dinsdag), maar in de komende dagen beginnen meer dan 30 staten het vroege stemmen toe te laten. Naar verluid is dit deze keer vooral ten goede aan het komen voor de Democraten. Dat kan natuurlijk kloppen, want Obama is op kop, en de volgende weken kan hij eigenlijk enkel nog verliezen mocht er iets bijzonders gebeuren. Hillary Clinton heeft de keizers er ook toe aangezet om mee te doen.

Palinclothes Onder het noemenswaardige nieuws van de dag (en video clips ter begeleiding): geen spectaculaire ontwikkelingen, maar Palin heeft de rol van Vice President verkeerd voorgesteld, want ze dacht dat de VP de Senaat zou leiden (terwijl de VP enkel de beslissende stem heeft in geval van een 'tie' -gelijkspel in een stemmingsuitslag); Palin heeft een slordige $150.000 besteed aan kleren dankzij de partijkas, en men vraagt zich af wat loodgieters daarvan denken; Obama's VP-kandidaat, Joe Biden, had een Palin moment blijkbaar, want hij zal wel even terug moeten komen op zijn uitspraak dat Obama een internationale krisis zou kunnen uitlokken (a la Kennedy en de Bay of Pigs); Obama antwoordde al dat waarschijnlijk beide kandidaten met zulke crisis moeten rekenen; de dwaze afgevaardige van Minnesota probeert het slachtoffer te spelen door te zeggen dat ze niet bedoelde wat ze zei (toen ze Obama als anti-Amerikaans omschreef) en dat het de schuld was van de media (vreeemd hoe die Republikeinen altijd iemand de schuld geven terwijl het de partij van de zelfbeslissing pretendeert te zijn). Dat was het zo wat, niets bijzonders.

Vanavond binnen een half uurtje van dit schrijven zullen McCain en Palin een interview geven op de bekende nationale zender NBC. Ik ben zeer benieuwd. Een voorproefje vind je online (sorry vor de reklame). Ik zie net dat Youtube al een klipje heeft (en het programma is nog niet eens uitgezonden... wat een wereld!). Addendum (23 october): Het eerste deel van het interview is nu online.

Mathieu


 

Extreem Racisme tegen Obama - Met Republikeinse Goedkeuring

Mat2007sepxs_3 Jullie zullen al gehoord hebben over de soms zeer extreme negative commentaren tegen Obama van Republikeinse aanhangers. Het kan gewoon niet te gek zijn of het wordt gezegd. En eens gezegd, leiden zulke dingen een eigen leven... Wat me het meest frappeert is niet dat er gekken zijn die gekke dingen zeggen. Dat heb je altijd. Dommerikken en racisten vind je overal op alle momenten. Maar wat anders is deze keer, denk ik, is dat de Republikeinse top-figuren in de partij er niets aan gedaan hebben om hier een einde aan te stellen en, integendeel, de paniek over een Obama-verkiezing hebben aangewakkerd. OK, McCain heeft een keer gezegd, tijdens een toespraak, dat het niet waar is dat Obama Arabisch zou zijn. Maar het viel me ook op dat dat slechts eenmaal was en dat McCain toen nauwelijks applaus kreeg van zijn aanhangers. Toen hij zei dat niemand bang hoeft te zijn van Obama volgde er zelfs boe-geroep.  (De links in dit bericht zijn allemaal naar relevante Youtube video filmpjes).

Onder de meest storende dingen die Obama te verduren gehad heeft, zijn de vele racistische uitlatingen. Tja, ook dat is een deel van de Amerikaanse geschiedenis, maar dat dit nog mogelijk is nu in 2008 is toch wel straf. En ik bedoel niet een zekere onwennigheid of onbekendheid t.a.v. Obama (omdat er per slot nog nooit een Afrikaan-Amerikaan President geweest is). Neen, het gaat hier om regelrecht en openelijk racisme van de ergste soort. Prentjes van voedsel biljetten ('foodstamps') met een foto van Obama omgeven door tulbanden, 'fried chicken', en andere historische stereotypen over het zwarte volk in de VS. Popjes van een aapje dat Obama voorstelt --in de Amerikaanse cultuur is dat geen grapje, maar een ongehoord racistische voorstelling van de Amerikaanse zwarte als een soort sub-menselijk jungle dier. Andere dingen die je hoort op Republikeinse toespraken: "de zwarten gaan overnemen als hij wint", "hij is een Muslim, geen Christen... en dit is een blank-Christelijk natie", "Obama is een terrorist... een eenmans-terroristische cel", "Obama... Osama", "n*gger",  "kill Obama... bomb Obama" (noteer dat in de VS zwarten ooit, niet zo lang geleden, zijn gebombardeerd en zijn gedood door bommen in kerken te plaatsen en dat zwarten geregeld gelyncht werden). En zo gaat het maar door.

Mccain McCain en Palin weten dat deze dingen gezegd worden en niet éénmaal hebben ze de zaak aangesneden! Niet eenmaal! Integendeel, ze zeggen altijd hoe fier ze zijn op hun publiek en supporters! Trouwens, de link met William Ayers (ex-Weather Underground) die met Obama geaamkt wordt, is zeer zwak en onbeduidend, en de Republikeinen weten het. Maar ze noemen de naam Obama in dezelfde zin met Ayers, en ze noemen Ayers een 'domestic terrorist' en hup, de zaak is rond. Obama... terrorist! Trouwens, ik ben dan misschien ook een terrorist. Ayers is namelijk een prof in 'education' (pedagogie) aan de University of Illinois (wat zijn zijn studenten?), en hij is de laastte tien jaar verschillende malen hier aan mijn universiteit, de University of South Carolina, komen spreken als gastspreker. Zijn verleden in de ondergrond speelde zich af toen Obama 8 jaar jong was.

Maar de Republikeinse politici spelen gewoon mee. Een Republikeinse politica van Minnesota stelde onlangs voor om te onderzoeken wie in de Senaat anti-Amerikaans zou zijn!?! De donkerste dagen van het McCarthyism kunnen terugkeren, zo lijkt het. Palin spreekt er altijd over dat Obama met terroristen uithangt... McCain stelt de vraag wie de "echte" Obama is, een code term die suggereert dat Obama iets duisters verbergt, zijn identiteit versteekt en dus misschien iets is wat hij niet zegt, wederom code termen voor: misschien is hij wel een arabier of erger nog, een socialist! Jonge jonge toch. Zie dit video bericht voor een samenvatting van zulke dingen, met Powell's steun voor Obama tussendoor. Zoe zie je waarover Powell spreekt zeer duidelijk in beeld. Trouwens, van de Islamitische Amerikaanse soldaat waar Powell naar verwijst, kan je hier de grafsteen zien.

Onder deze voorwaarden zal het niemand verbazen dat er nu een groep, weliswaar een nog kleine groep, van Republikeinse aanhangers is die niet voor McCain zullen stemmen. Het is zeker niet makkelijk om overtuigd conservatief te zijn in de VS dezer dagen. Een andere zaak, waar ik later wil op terugkomen, is wat er zal gebeuren, i.v.m. rassen-relaties in de VS, als Obama wel --of niet-- verkozen zal worden...

Mathieu
www.mathieudeflem.net