Fuzzy Math

Marc_v8_2

In internationale westrijden voor wiskune en wetenschappen scoort Vlaanderen bij de top en ligt de VS bij de laatsten van alle 'ontwikkelde' OECD landen. De verslaggeving over deze presidentsverkiezingen illustreert dat duidelijk. De gemiddelde amerikaan kan niet tellen! (Mischien is dat een verklaring van the Wall Street crash. Misschien kunnen amerikaanse bankiers evenmin tellen.)

De verkiezingen zijn indirect. De bevolking kiest 538 vertegnwoordigers in een kiescollege, die op hun beurt de president verkiezen. Het doel is dus om 270 stemmen te halen in dat kiescollege. De grote staten zoals California en Texas hebben vele vertegenwoordigers, kleine staten slechts een handvol. Alle staten (met een uitzondering) hebben het principe van 'de winner takes all', de winnaar krijgt alle stemmen van de staat in het kiescollege.

Om de spanning er in te houden spreekt de pers voortdurend over de "toss up states", die staten waar noch Obama, noch McCain een duidelijke meerderheid van stemmen hebben. Er zijn altijd 5 "toss ups". Het blijkr ecther dat sinds vele weken Obama duidelijk voor ligt in staten die tussen 260 en 300 stemmen verzamelen terwijl McCain vlogens dezelfde criteria rond 180 scoort. De "toss ups" vertegenwoordigen 60 tot 100 stemmen. Het blijkt echter ook dat in alle toss ups Obama minstens gelijk ligt, zoniet een 'kleine' voorsprong heeft van een vijftal percent.

Met deze score zou de ganse Europese pers Obama een duidelijke voorpsrong geven, wat mathematisch inderdaad klopt. Hier in de VS blijft men echter hameren op de "toss ups", hoewel die onvoldoende stemmen vertegenwoordigen om McCain vooralsnog te doen winnen.

Ik zie twee verklaringen voor dit fenomeen. De pers MOET de spanning erin houden om spotjes to verkopen. EN de eigenaars en betuurders van de pers zijn rijk, dus waarschijnlijk republikeins gezind, en blijven geneigd om politieke redenen hun kandidaat als kansmaker te blijven voorstellen.

Zestien dagen nog.

Noot 1: Ik ben video amateur. Ik was zaterdag toeschouwer op de Obama Rally in St Louis met geschat 100.000 toeschouwers. Jullie vinden een korte video van het gebeuren op YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=lcGL-oYPTrA
Het was ongeveer 2 kilometer aanschuiven om door de veiligheidscontrole te geraken. De jongen met de blauw & witte trui van de argentijnse nationale voetbalploeg is Percy, mijn jongste zoon.

Noot 2: De pers in St Louis is uiterst discreet over de bom van vorige vrijdag. (Zie mijn eerdere bijdrage "Boem".) Ik vraag me echt af wat er aan de hand was.

Noot 3: Dinsdag vlieg ik naar China. Ik zal blijven schrijven, minder echter over wat ik lees en zie in Missouri, maar wel over de reacties die ik zie en hoor in het binnenland in China. Ik ben benieuwd.


 

Boem !

Mijn kantoor kijkt uit op een westelijke uitvalsweg uit St. Louis, ongeveer 500 m van de oprit van de autosnelweg naar de luchthaven, tussen het uiterst sjieke Ladue, het intellectuel University City (what is in a name!) en de 'financial-business-legal hub', Clayton. Een apartment in Clayton kost tussen één en twee en half miljoen dollar. In Ladue gaan (of beter, gingen) sommige huizen voor 20 miljoen dollar. NIET proletarisch! (In Belgie zou het de combinatie zijn van Heverlee, Het Zoute, en de Wetstraat.)

Deze namiddag was het verkeer zeer druk. Geen probleem... wegenwerken. Dacht ik.

Het blijkt dat er een BOM ontploft is in Clayton. Een enkele gewonde. Enkele autos beschadigd. In de parkeergarage van een kantoor gebouw met een wereldomvattend advocatenkantoor, en Olin, een topleverancier van explosiven en miltitaire munitie. De pers heeft geen idee over het hoe en waarom. Vreemd toch. Meerdere verklaringen zijn mogelijk.

Zaterdag komt Obama naar St. Louis. Is er een verband? Is het een test, of een provocatie? Tracht iemand de Obama fans af te schrikken? Wil men terug een 9-1-1 sfeer oproepen om McCain te bevoordelen. Of was het gewoon een misnoegde echtgenoot die zijn frustraties afreageert op de echtscheidingsadvocaat van zijn ex-eega? Of is het een linkse pacifistische actiegroep tegen militair getuig? Of gewoon een mislukt experiment van een werknemer van een van de wereldleiders in chemie (Sigma Aldrich) , pharmaceutica (Pfizer), of biotechnolgie (Monsanto) die St. Louis rijk is.

Hoe dan ook. Ik verwacht dat de veiligheidsmaatregelen voor het Obama bezoek komende zaterdag nog strikter zullen zijn. Mischien was het simpel daar om te doen. Een kleine pesterij om de Obama fans even langer in de rij te doen staan voor de veiligheidcontrole.

Wordt vervolgd.

Marc_v8_2_2


 

Er roert entwat...

Nu het debat van de laatste kans voorbij is, en de economie en de beurs besloten hebben McCain niet te helpen, beginnen de uiterst rechtse stemmen zich te roeren. Een van de leiders van de "Neo Cons", Bill Kristol, verklaarde vandaag dat om te winnen, het voldoende is om 51% van de amerikanen te overtuigen dat Obama meer risico inhoudt dan McCain. Here we go again! Men kan zich afvragen waar Obama zijn 'weapons of mass destruction' verbergt. Wie weet wat er achter die brede glimlach schuil gaat? En de leider van de Conservative Christians, Gary Bauer, vraagt zich af waarom we nier meer weten over de imams in de school van Barak Hussein Obama toen hij in het islamitische Indonesie woonde. Je weet maar nooit wat er allemaal in dat hoofd gepompt werd. Barak Hussein Obama, de Anti Christ. Het staat allemaal in de Bijbel. Letterlijk! (Boek der Openbaringen, 2,14 - "Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen." Balak of Barak, Bileam of Islam, wat maakt het uit.) (Noot: Het Boek der Openbaringen kan voor alles dienen. Bijvoorbeeld Openbaringen 22,21. Zoek het op. Echt een nuttige versregel !) Redelijkerwijze zouden die inspanningen futiel moeten zijn. De Obama campagne is er echter niet gerust in. Ze blijft ronselen, geld inzamelen, meetings organizeren, email campagnes voeren en YouTube met humoristische video spotjes bekogelen. Zaterdag is Obama in St Louis, "Under the Arch". I hoop dat alle vlamingen er zich van bewust zijn dat de St Louis Gateway Arch een van de allermooiste monumenten ter wereld is. Een sublime kader. Men verwacht tussen 100 en 150 duizend bezoekers. Het record aantal bezoekers voor de Arch grounds is over 200 duizend, een van de Vierde Juli Independence Day vieringen waar het niet te heet was, en er een spetterende luchtakrobatische show beloofd was. Afwachten maar. Het wordt alleszinds een hopeloze verkeersdrukte. I hou jullie op de hoogte. Marc_v8_2
 

'Hail Mary' Pass

Marc_v8_2

De combinatie van commerciele TV en professionele sport hebben in VS het fenomeen geschapen van 'de laatste twee minuten". Als Anderlecht 3-0 voor ligt op FC Barcelona op twee minuten van het einde van de match, verwacht geen enkele Europeaan nog dat Barcelona een kans maakt. In de VS is het anders. Die 'laatste twee minuten' bestaan om te beletten dat het TV-publiek afvloeit. Alles kan nog gebeuren. Blijf kijken. Die laatste twee minuten worden vaak 15 minuten. Elke onderbreking wordt uitgesponnen in eindeloos kommentaar, uiteraard met veel reklame spotjes. Daar gaat het tenslotte om.

In politiek gebeurt hetzelfde. Van april tot juni kon Hillary redelijkerwijze en wiskundig niet meer winnen van Obama. Toch werd het proces eindeloos uitgerekt. Letterlijk tot de allerlaatste 'seconde'. Nu, in de eindfase van de presidentsverkiezingen, geven de laatste peilingen Obama een comfortabele voorsprong. Toch blijft 'de pers', en vooral de commerciele TV creatief in het vinden van mogelijke doorbraak scenarios voor McCain.

Het kan natuurlijk. Enkele jaren geleden wonnen onze St. Louis Rams van de Seattle Seahawks door zulk mirakel in de laatste minuten van een Football match. Dat zulk mirakel slechts eens om de zovele jaren gebeurt, zijnde eens om de twee of drie duizend matchen, maakt geen verschil uit. Het kan gebeuren. Dus, afwachten tot de laatste seconde, en hopen maar.

In Football (Amerikaans) is er de 'Hail Mary' pass. Met nog twee seconden te spelen wordt er een beslissende pas gegeven, er wordt gescoord, en de winnaar heeft het gehaald, letterlijk in de laatste seconde. 'Hail Mary' is een 'Wees Gegroetje', een gebed voor hulp bij Maria, de moeder van Jezus.

De McCain campagne is duidelijk in de 'Hail mary Pass ' fase beland. De ene dag uiterst negatief. De andere dag positief, zelfs lovend over de tegenstrever. Nu eens de economy, dan weer terrorisme. Soms McCain, soms Palin. Ik kan de 'Hail Mary' passen wel apprecieren. Moedig! Professioneel! Maar het perscommentaar wordt alsmaar meer een eindeloos gekrakeel. Geef me maar de BBC en The Economist Magazine. Drie weken lang nog de "Last Two Minutes". Misschien kan ik 'Oorlog en Vrede' nog gelezen krijgen voor de verkiezingen..


 

Koude Rillingen

Marc_v8_2

Proficiat. Excellent. Subliem.

Een van de kenmerken van diep verankerd racisme is fysieke afkeer. "Ik kan ze niet rieken." "Ze geven mij koude rillingen." Maakt indruk, vooral als een mooie blonde vrouw spreekt over een 'zwarte' man. 'Hij geeft me koude rillingen.' Racisme tot en met. Diep verankerd in het onderbewustzijn. Onspreekbaar. Totaal onaanvaardbaar deze dagen in een politieke campagne. Politieke zelfmoord.

De krachttoer van de McCain campagne vandaag was deze uitspraak in de mond te leggen van Cindy McCain, naar aanleiding van een stemming een tijdje geleden van Obama over het Pentagon budget voor Irak. "Mijn zoon vecht voor het vadeland en onze vrijheid in Irak, zo ging het. En toen Obama in de Senaat tegen fondsen voor Irak stemde... Gaf hij mij koude rillingen".

Het onuitspreekbare kan dan toch uitgesproken worden. Het is voldoende het 'in het juiste kader' te plaatsen. Vijf en zeventig jaar geleden werdt dezelfde diep verankerde vrees voor het vreemde, of de vreemdeling, op gelijkaardige wijze misbruikt door een ander genie van lage propaganda, Dr Goebbels, naar aanleiding van 'Die Juden Frage'.

Wel, Cindy, jouw 'koude rillingen' waren niet de enige. Ik heb ze ook gevoeld, die koude rillingen.

Nog 27 dagen. Hoe diep zal de beurs zakken? Hoe diep zal deze campagne zakken?
Inderdaad ... koude rillingen.


 

We hadden het kunnen weten...

Marc_v8_2

Minder dan een week na het "Vice Presential Debate", en met een beurs die ineenstort als een kaartenhuisjse (letterlijk!) is the presidentiale campagne aan haar eindspurt begonnen. Elleboog werk. Duw de tegenstrever in de hekken. Geen tijd meer voor argumenten. Laat de emoties naar boven borrelen.

Het economische nieuws is duidelijk voordelig voor Obama. Amerikanen zijn ideologen., maar ook zeer monetair praktisch. Na Carter was de economie zo slecht dat Amerika bereid was vijftig jaar 'New Deal' overboord te gooien. Nu schijnt de economie er zo slecht aan toe te zijn dat Amerika afstand kan nemen van 30 jaar 'Reaganomics'. (Met een Economie diploma van de K.U.L. verwondert het mij dat het zo lang geduurd heeft.)

De negative campagnes zijn begonnen. Ik bespaar u de details.

Een van mijn vrienden van 20 jaar geleden heeft (of had) een top positie bij Fortis. Hij is een marketing genie. Hij zal er zich waarschijnlijk goed doorslaan, maar ik kan me de stress inbeelden. Hij liever dan ik! Veel geluk Jos. Comment est ton francais?

Tussen haakjes... het weer is nog steeds goed in St Louis. Gisteren heb ik kunnen zwemmen, in open lucht. Na een uurtje oefening smaakt een Stella echt goed !

In de presidentiele campagne is er nog geen bloed gevloeid. Het kan echter elke dag gaan gebeuren. Ik hou jullie op de hoogte.


 

Dat hebben we dan weer gehad.

Marc_v8_2

St Louis heeft drie professionele sportclubs: the Cardinals (baseball), the Rams (football, amerikaans uiteraard) en the Blues (ijshockey). Alle drie hebben het heel, heel povertjes gedaan in 2007 en 2008.
Er was dus een collectieve zucht opluchting in onze platselijke media dat er gisteren niets is verkeerd gelopen met het Palin-Biden debat.

Het debat zelf was inhoudelijk beter dan verwacht. Maar geen van de twee kandidaten is onderuit gegaan. Geen bloedbad dus. Alle gladiatoren hebben het overleefd. Op naar de volgende veldslag, dinsdag.

Vandaag is er een klein bericht op de radio. Een van de motorrijders die Sarah Palin in de vroege namiddag naar de vlieghaven escorteerde is gevallen en ligt nu in het ziekenhuis, met lichte verwondingen. Sarah is dus in St Louis gebleven na het debat!

Ik vraag me af ... waar heeft Sarah Palin vannacht geslapen? In het sjieke Ritz Carlton hotel? Of bij de oom van President George W. Bush? (Die oom heet Mr. Walker, vandaar de W. in George W. Busch.) Of bij een van de 'oud geld' families zoals Hunter (auto industrie), of McDonnel (militair getuig), of Danforth (dierenvoeding, scheerapparten, batterijen, beha's etc...) of Fox (immobilien en financies) of Taylor (huurautos), of wie weet de brouwer, (Busch) nu beheerder in Inbev. Het is geen geheim dat 'oud geld' veelal republikeins stemt.

Waar het ook was, ik was niet uitgenodigd. Gelukkig!


 

Eerste (zonnige) herfstdag!

Marc_v8_2

De dagelijkse temperaturen hebben de beurs gevolgd. Neerwaarts. De eerstkomende weken zullen we in St. Louis van mooi herfstweer genieten. (Velen Belgen zouden dit weer 'zomers' noemen.)
Tot zover het goede niews.

Een korte inleiding. Ik woon sinds 1991 in St Louis, heb 4 kinderen (32-28-14-12). De oudste is een typisch 'Silicon Valley hot shot'. Ikzelf word betaald door mijn clienten voor mijn strategische inzichten in de toekomst van de landbouw, de voedselketen en het koop- en etensgedrag van consumenten. Dat betekent ... veel reizen, wereldwijd, en dagelijks gebruik maken van de 5 talen die ik als goede vlaming beheers.

Na 20 jaar in Leuven gewoond te hebben geniet ik wel van de recente verovering van de 'grote' browerij hier in St. Louis, door de 'kleine' brouwerij in Leuven. Wie zei ook weer "Het kan verkeren"? Ja, en Stella is nu hier te koop, eindelijk.

Deze 'blog' gaat over de nakende presidentsverkiezingen. Na 17 jaar versta ik het hele gedoe nog steeds niet. Tussen haakjes, ik denk dat vele amerikanen het evenmin verstaan. Als vlaming blijf ik zoeken naar uitleg. De gemiddelde amerikaan is vlug tevreden met algemene, simplistische en vaak ideologisch gekleurde slogans. Diepgaande discussies maken geen deel uit van het proces.

De pers (en het internet) zijn dagelijks op zoek naar 'doorbraak' nieuws om kijkers en luisteraars aan te trekken voor al hun reclame spots. En vinden zullen ze... lipstick, berenjacht, de vriend van 25 jaar geleden, de domme uitspraken van de kandidaten zelf. En dan zijn er de 'negative spotjes' met het kreatief gegruik van de taal, woordenschat, beelden om 'juist niet' the liegen over de tegenstander.

De voortuintjes in suburbia (de voorsteden) beginnen zich the vullen met verkiezingsaffiches, tussen al de "huis te koop" affiches. Geen moeilijke slogans. Enkel de namen. McCain - Palin. Obama - Biden. Beide in blauw, met witte letters! Een opvallend verschil is dat McCain en Palin dezelfde grootte letters gebruiken, terwijl de letters voor Obama groter zijn dan die voor Biden. Interessant detail!

Vandaag en morgen gaat het hem allemaal om het debat Biden-Plain. Er is een kleine kans at een van de twee onderuit gaat. De kans is groter dat het een saaie bedoening wordt. Afwachten maar.