RED PAINT POWWOW

  • Gepost op woensdag 21 januari 2009 om 22:16
  • door Jan Dirckx

Afgelopen weekend, elk jaar het derde weekeind van januari, heeft in de sportzaal van de plaatselijke universiteit een Powwow plaats, naar verluidt een van de beste op nationaal vlak, small is beautiful werd 40 jaar geleden gezegd. De nationale Powwow is telkens in Albuquerque, NM: The Gathering of Nations; 3 000 dansers alleen al!!!

Wat is een Powwow?

Een Powwow, (voor de thuislanders: in het Provinciaal Domein van Huizingen is - of was?- er jaarlijks een in juli) is een (de gemakkelijkste) gelegenheid om een eerste kontakt te leggen met de oorspronkelijke Amerikanen en hun kultuur. Als definitie: een totaalmanifestatie van Indiaanse kultuur. Ik verontschuldig me als ik niet politiek korrekt zou zijn, maar hier noemen  de Apachen, Navajo's, Zuni's, Ho-oh Cam etc zichzelf Indianen. En tussen: () alle letters van "politically correct" vind je terug in "hypocritical".

Het is een religieus gebeuren, een kunstgebeuren en kommersieel gebeuren. Er zijn liturgische, ceremoniële kunst- en wedstrijddansen. Er wordt gebeden, gezegend, gespeeched, en handel gedreven, gezongen detrommeld en gegeten. Tijdens de liturgisch-ceremoniële gedeelten is elke beeld- of geluidsopname strikt verboden. Niet-Indianen worden uitgenodigd om aan de intertribale dansen deel te nemen.

Het gebeuren gisteren in Washington kan je mutatis mutandis een Powwow-USA noemen, hoewel de oorspronkelijke Amerikanen, de optocht uitgezonderd, niet ter sprake waren.

Voor wie niet vertrouwd is met de Washington Mall: wanneer een overzicht getoond werd vanop het Kapitool naar de Mall toe (Pennsylvania Ave vertrekt van het kaiptool gezien: richting 1u) zie je recht voor je uit je de Mall - je kijkt O-W - , een groot wandelpark met alle afdelingen van het Smithsonian Museum (ekwivalent van ons Jubelpark), waaronder het Newseum (Persmuseum) als jongste telg, en de ministeries. Dan de obelisk, het Washington Monument dat tussen het Jefferson Memorial (Z) en het Witte Huis (N en 16 -van de Weststaraat- + 00) in staat waarachter de spiegelvijver waarlangs alle oorlogsmonumenten verspreid liggen met als eindpunt Abraham op zijn troon. Helemaal vooraan langs de Mall links zie je een gebouw in oker zandsteen met een koepel bovenop  en rechts een hoekig gebouw in roze marmer de Canadese ambassade. Het koepelgebouw links is het NMAI, het Nationaal Museum van de Amerikaanse Indiaan. Logischerwijs zou dat op de plaats van het kapitool en het kapitool langsheen de Mall thuishoren. Eigenlijk weer eens een situatie vol onderste-boven-symboliek.

Terugblikkend op de ganse prezidentsverkiezing was er veel sprake van de minderheden, Afro-Amerikanen - die zichzelf meer en meer Negro's noemen - , Hispanics .... maar van de Indianen geen spoor en als we ze daarover ondervragen antwoorden ze: "Wij zijn onzichtbaar." 

Een echte verrassing voor de Indianen, hier in het Zuid-Westen tenminste: als je hen vertelt  - als blanke - dat je voorvaderen hetzelfde lot ondergingen als de hunnen dan horen ze het in Argentinië donderen. Erbijvertellend dat de Spanjaarden in de 15-16e eeuw uit waren op de rijkdommen van Vlaanderen zowel als het Eldorado hier, zet hun aan het denken.

Terug naar de werkelijkheid van alle dag: in de voorbije blogmaanden hebben we hier en daar opmerkingen-reakties-bedenkingen gekregen van anti-regeringsbemoeingsgezinden. Sinds  we met z'n allen de dieperik ingegaan zijn hoor, zie ik - tenminste - hen niet meer. Nochtans zwaargewichten, zoals CEO's, vinden meer regelgeving absoluut noodzakelijk.

Wat je van een twee-driedaagse Powwow mee naar huis krijgt is een enorme rust, een geweldig ontspannen geboel. 


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.