De goeverenur plaagt

  • Gepost op woensdag 7 januari 2009 om 10:54
  • door Geert Van Cleemput
  • in Washington DC

Je kan Goeverneur Rod Blagojevich van Illinois (zie 14 december) veel verwijten, maar niet dat hij geen lef heeft.  Het heeft hem daarbij ook behaagd de factor ras uit te spelen in de politiek.  Aangezien een van de twee senatoren van de staat Illinois verkozen is tot president van de VS, heeft de goeverneur het recht die te vervangen.  De grondwet van Illinois (ja hoor, elke staat in de VS heeft zijn eigen grondwet, Vlaanderen is nog niet zover) en een wet zeggen dat de goeverneur de vervanger benoemt voor de rest van de termijn als die termijn minder dan twee jaar bedraagt, wat hier het geval is.  Blagojevich heeft een zeer slimme politieke zet gedaan door een zwarte te benoemen.  Na het ontslag van Obama zetelt er geen zwarte meer in de Senaat.  (Sinds Reconstruction zetelden er nog maar drie (!) zwarte senatoren, onder wie Carol Moseley Braun, ook voor Illinois.)  De goeverneur heeft een voormalige minister van Justitie van Illinois (die functie hebben we ook nog niet in Vlaanderen), Roland Burris benoemd.  Burris is de eerste zwarte die tot een statelijk ambt werd verkozen in Illinois.  Burris heeft zich tot driemaal toe kandidaat gesteld bij de goeverneursverkiezingen van Illinois, maar verloor steeds, de laatste keer van Blagojevich.  Brandschoon en rechtlijning is Burris, nu een lobbyist, niet: in 2008 steunde hij Blagojevich financieel, hoewel dan al duidelijk was dat de goeverneur het voorwerp was van een gerechtelijk onderzoek.  Anderzijds riep Burris Blagojevich enkele weken geleden op om ontslag te nemen, iets dat hij nu natuurlijk niet herhaalt.

 

Blagojevich had aan een andere zwarte, federaal Afgevaardigde Danny Davis, voorgesteld hem te benoemen tot senator.  Davis weigerde, maar vond Burris dan wel een goede keuze.  Burris, die een beetje kinderachtig stond te grinniken op de persconferentie over zijn benoeming en de economische crisis en de oorlog in Irak inriep om zijn aanstelling te rechtvaardigen, kreeg ook onmiddellijk de steun van federaal Afgevaardigde Bobby Rush (die ooit nog Obama versloeg in een voorverkiezing), die vond dat de enige zwarte senator, Obama, door een andere zwarte, Burris, moest worden vervangen.  De (zwarte) minister van Binnenlandse Zaken van Illinois, Jerry White, ging niet akkoord en weigerde de benoeming tegen te tekenen, zoals de wet vereist.  Dat was de reden (of het excuus) voor de Secretaris van de federale Senaat in Washington om de benoeming van Burris te verwerpen.  Die afwijzing zorgde voor een mediaspektakel.  De Democraten zitten met een probleem.  Zij weigeren Burris zijn plaats in de Senaat omdat zijn benoemer, een partijgenoot, wettelijke problemen heeft.  Ook Obama verzet zich tegen de benoeming van Burris.  Men heeft daarbij geen kritiek op Burris, maar op zijn benoemer.  Wettelijk hebben de Democraten, onder wie er nu al sommigen hun steun aan Burris geven, vermoedelijk geen poot om op te staan, hoewel ook daar discussie over is, aangezien de Senaat volgens de federale grondwet (artikel I sectie 5) oordeelt over de “elections, returns and qualifications of its own members” (wij hebben een gelijkaardig probleem met de wettelijkheid van verkiezingen indien BHV niet gesplitst is).  De Democraten hadden het probleem kunnen vermijden door de goeverneur de benoemingsmacht te ontnemen en een speciale verkiezing in Illinois te organiseren, maar zij wilden dat niet doen omdat ze vreesden dat zo de Republikeinen een kans zouden maken.  Ze proberen nu wel Blagojevich af te zetten.  Ironisch is wel dat Obama’s vroege ontslag als senator het zijn partijgenoten moeilijker maakt.  Als hij pas ontslag zou genomen hebben net voor zijn inzwering als president (vice-president Biden, die ook herkozen is als senator, neemt pas dan ontslag als senator van Delaware, maar wordt, als VP, nominaal voorzitter van de Senaat), dan had Blagojevich Burris niet kunnen benoemen, als die de goeverneur tegen die tijd afgezet zou zijn door het parlement van Illinois.  


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.