De stembureau's sluiten in België!

  • Gepost op zondag 7 juni 2009 om 15:38
  • door Harry van Bokhoven
  • in België

Weldra volgen de eerste prognoses voor Vlaanderen, de Europese uitslag volgt later vandaag. 1) mijn jongste zoon  die moest gaan zetelen, werd op het laatst toch niet uitgeloot en mocht dus met zijn stem/ziel  onder de arm terug naar huis. Geen gratis koffiekoeken zonder crème dus, en ook niet de fiere vaststelling dat hij zijn plicht had volbracht. Ziehier de werkelijk uitgebrachte stemmen in ons gezin: jongste zoon: Dehaene. Zijn onder ons dak wonend lief: Verhofstadt (wat van mijnentwege het nodige commentaar opleverde, maar ze kon als excuus aanvoeren dat ze midden in haar examens zat en de debatten niet zo goed had gevolgd). 2) Mijn oudste zoon en zijn in Wallonië wonende vrouw: allebei, weet ik haast zeker, MR. Totdaar de werkelijk uitgebrachte stemmen. Ziehier dan onze fictief uitgebrachte stemmen: mijn vrouw, denk ik, en dat dan wel in Frankrijk, ik heb het haar net gevraagd:  de ecologisten. Ikzelf zou tot de laatste seconde geaarzeld hebben tussen nva en cd&v,en in Nederland D'66 of CDA, mijn vader aarzelt vast tussen Dedecker en cd&v (we hadden een tante die voor de cvp opkwam in Mechelen en daar zou hij nooit voor hebben gestemd), mijn moeder voor dedecker en nva en met een lichte neiging naar VB, haar door ons ten sterkste ontraden, maar ja, ze is wel een koppige Zeeuwse van half 'over het water', daar heb je niks aan te vertellen, he. Mijn schoonbroer op Corsica (Bastia) die zich zeer actief inspant voor een ecologisch waterbeleid (hij is de veranwoordelijke daarvoor op het eiland) zonder twijfel ecologist, mijn schoonzus uit Compiègne heeft, als ze is gaan kiezen, voor het extreemlinkse partijtje van Besançenot gekozen, hoewel ze iets hoogs is bij Saint Gobain, onze vrienden uit Anthény (Ardennes françaises) zijn ongetwijfeld gegaan voor de MODEM van Bayrou, erg katholiek en een beetje links, Françoise, een temperamentvol lid van de 'club des femmes seules' uit ons dorpje Estrebay daar is wellicht voor de PS gaan stemmen, en mijn broer in Maastricht heeft ongetwijfeld weer geopteerd voor zijn SP met Agnes Kant. Zo, nu weet u het zo'n beetje. Een zootje ongeregeld dus, maar daar moet Europa het mee doen.


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Zoeken op deze blog


Vlaamse blogs