Gentblogt krijgt een kleurtje

  • Gepost op dinsdag 7 maart 2006 om 17:11
  • door Bart Vanacker

Lien Braeckevelt, één van de oprichters en bestuurders van het Gentse stadsblog, de vzw Gentblogt, staat op de SP.A-lijst tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Nochtans hadden de makers van het weblog eind 2005 de mond vol van de onafhankelijkheid van hun site die opgenomen is in de statuten: ,,Een onafhankelijke website voor en door Gentse burgers, nu ook gegoten in een structuur die die onafhankelijkheid kan ondersteunen en vorm geven.''

Voor alle duidelijkheid: over die ronkende statuten vind je geen letter terug op Gentblogt zelf, maar des te meer op de weblogs van de medewerkers, zoals bij Michel Vuijlsteke: ,,Bij Gentblogt hebben we altijd gezegd onafhankelijk en pluralistisch te zijn. (...) 'Pluralistisch' betekent voor mij dat we geen princiepsoordeel vellen over deze of gene partij.''

Dat Gentblogt niet vies is van enige politieke controverse bleek al uit de affaire rond de door politieke partijen gesponsorde vaten bier. Toen al opperde ene Tom V.: ,,Als onafhankelijk medium doe je dit gewoon niet.'' Maar lessen trekken en Gentblogt vallen niet echt met elkaar te rijmen. Dus herhaalt Tom V. vandaag opnieuw zijn standpunt: ,,Als een medewerker van een weblog zich politiek ‘out’ en zelfs op de lijst gaat staan, dan krijgt deze weblog (opnieuw) een politiek randje dat er m.i. te veel aan is.'' 


 

Reacties

 marlon vanco zei op 7 maart 2006 om 17:33

Spijtige controverse rond Gentblogt, nochtans 's lands beste. Leuven tracht er zich nog steeds op te inspireren, dat blijkt niet echt te vlotten.

Michel Vuijlsteke zei op 7 maart 2006 om 18:48

Niet dat ik me geroepen voel me te verdedigen (tegen wat? dat één van onze vijftien vaste redactieleden op een lijst staat voor de gemeenteraad?), maar: waar staat ergens geschreven dat Gentblogt "een onafhankelijk medium" moet zijn in de zin dat de VRT dat bijvoorbeeld moet zijn?

Dit is, vrees ik, zo non-issue als een non-issue maar kan zijn. Een mug waar mensen uit welbepaalde politieke hoeken heel erg hard proberen een olifant van te maken.

Hey, maar elke aandacht is goeie aandacht zeker? Had ik al gezegd dat al wie zich geroepen voelt om over Gent te schrijven, zich vooral niet moet inhouden om contact met ons op te nemen?

 Pietel zei op 7 maart 2006 om 22:40

Een kleurtje? Als het maar geen geurtje is, ben ik tevreden.

Btw, drieduizend afficheerde destijds met Tobback en de mensen achter drieduizend hebben al web & fotowerk geleverd aan SPa mandatarissen.

Zijn zij dan rode rakkers!? (Hell yeah!)

En een medewerker van DSO heeft foto's op drieduizend.be. Is drieduizend dan geraleteerd met de VUM en tegen de persgroep?

Er is een onderscheid tussen wat je professioneel (betaald) doet en wat je als vrijwilliger (in groep) doet.

 marlon vanco zei op 7 maart 2006 om 23:17

Een zekere "Pietel" heeft me hier en elders reeds bij herhaling "Bakkesmarlon" toegesnauwd, niet meer hoor, gewoon die rauwe kreet. Kan het zijn dat dit diezelfde Pietel is die hierboven wat onzuiver academisch zit door te wauwelen?
Zijn afsluitende zin is een schizofreentje om in te kaderen: in een raamwerk van rotvermolmd hout.
Je hebt gelijk Michel V., elke publiciteit is goeie publiciteit. Tot nader order zijn jullie de besten. "Leuven" blijft jullie bestuderen (tja).

dimboo zei op 7 maart 2006 om 23:34

Eh? Dat vrijwilligers die meewerken aan Gentblogt, dat duidelijk gemaakt wordt met heel veel liefde voor onze stad, zich engageren voor gemeenteraadsverkiezingen, dat lijkt me nogal .. euh ... vanzelfsprekend. En daarom zou Gentblogt plots geen "onafhankelijke website voor en door Gentse burgers" meer zijn?

 Pietel zei op 7 maart 2006 om 23:57

Bakkes Marlon...

 Huug zei op 8 maart 2006 om 04:50

Verraders, kunnen stikken, doodgaan, verdrinken, bloeden, armen en benen af hebben, kotsen in hun eigen zever... what more?
Als ze liggen te creperen dan, dan nog ga ik geen poot meer uitsteken, that's for sure, creepy B. Kreveer! Worm! Bastard! Teek! Nul! Loser!

Zoals ze in Gent zeggen moat : legt eu moar al te bloeien!

 Huug zei op 8 maart 2006 om 04:53

Marlon?
Bakkes.

 Tanguy Veys zei op 8 maart 2006 om 08:38

Ik had de kandidatuur van Lien niet nodig om mezelf een mening te vormen over Gentblogt, maar daarom is mijn oordeel nog niet negatief...

 Tom V. zei op 8 maart 2006 om 10:22

Beste redactie,

Ik zie dat U mijn commentaren op Gentblogt hier langs de neus weg herhaalt(Ja, ik ben die 'Tom V.'). Ik heb hier uiteraard geen problemen mee, maar ik zou voor de goede vrede toch nog even in de verf willen zetten dat ik absoluut geen 'tegenstander' ben van Gentblogt, wel integendeel. Gentblogt is een schitterende weblog, ondersteund door een sterk team, waarin elke Gentenaar dagdagelijks zijn gading kan vinden.
Met mijn commentaren wenste ik alleen mijn hoop uit te drukken dat dit medium ook in de toekomst alle kansen krijgt dat het verdient.
En als een redactielid dan de politieke toer/boer opgaat dan kan dat wel eens tot problemen leiden.
Ik ken het beleid van de Standaard terzake niet, doch ik durf te betwijfelen dat een journalist die gaat kandideren voor ene of gene partij nog kan aanblijven als redactielid...
M.i. zou eenzelfde beleid een verstandige oplossing uitmaken voor een onafhankelijk en pluralistisch medium als Gentblogt.

 marlon vanco zei op 8 maart 2006 om 11:39

Let niet op de lapidaire (nou ja) inbreng van Pietel: "Bakkesmarlon", d.i. zijn gebruikelijke niveau, voor wie hij zichzelve ook moge nemen.

Los van bovenstaande trivialiteit: ik vind dat Gentblogt heel ten onrechte hard word aangepakt.
Gentblogt is een modelblog, laat dat intact aub.
Hun blog kan gewoon als standaard dienen voor andere steden. Neem daar een patent op, Gent.

 Darkman zei op 8 maart 2006 om 13:58

Euhm Marlon ? Eerst en vooral : bakkes.
En ten tweede : van waar blijf je het toch halen dat leuven naar Gentblogt kijkt ? Wij hebben geen stadsblog vol verhaaltjes. Wij hebben een fotoblog. Gewoon omdat er in Leuven zoveel fotografen rondlopen. Verhaaltjes vertellen interesseert ons minder.
De stadswebsite heeft inmiddels wel een wikiblog, maar da's wederom niet te vergelijken met wat gentblogt doet. En da's ook niet de bedoeling. Vraag dat maar na bij Michel en co : de mannen en vrouwen van gentblogt weten het beter dan jij.

nm zei op 9 maart 2006 om 09:35

Dus als een bestuurder van een vzw actief is in de politiek, stinkt daardoor de ganse vzw? Dat lijkt me een nogal kromme redenering.

P.S. Bakkes, Marlon.

Clopin zei op 9 maart 2006 om 10:44

Soon on a schuine grijze semi-transparante banner on a weblog near you:
Bakkes Marlon!

 Lord CMS zei op 9 maart 2006 om 11:18

aan bart van acker en hullabaloo en Tom V.:
Bart toont mijn inziens nergens aan dat het feit dat een lid van een groot team vrijwilligers die de politieke toer op gaat opeens zorgt dat Gent blogt wordt "gepolitiseerd" en dat dergelijke politieke kandidatuur die volledig tot de privésfeer behoort van die persoon alleen en natuurlijk in bepaalde mate invleod heef top de privésfeer van anderen en andere zaken, in strijd zou zijn met onze statuten?
*Ik heb een communnistenhater! Rooie rakkers kleur ik rood in hun egen bedoven bloed!
ik drink hun bloed rauw, maar ga ik daarom Lien buitenkafferen?*
(sorry da's the lord die in me opkomt...'tis nochtans nog geen volle maan?)

nee omdat ieder mens met gezond verstand weeet dat er een lijn getrokken moet worden tussen bepaalde zaken.

ik kan niets anders afleiden uit dit "opiniestuk" dat bart gewoon zich even liet meeslepen door ietwat van frustratie om het een of het ander dat gentblogt bij hem veroorzaakt?
net zoals bij sommige anderen blijkbaar...
beetje laag, maar goed, zonder mensen geen menselijke vergissingen...

Bakkes toe!

 marlon vanco zei op 10 maart 2006 om 18:18

Euh heer Darkman, eerst en vooral "geen bakkes", da's mijn stijl niet. Ik pas me ook niet aan.

Ten tweede, Leuven kijkt wel naar Gentblogt: zie de vergadering medio februari met leden van stad en geïnviteerden (oa ondergetekende) + mensen van een computerfirma. Waar was u toen eigenlijk?

Ten derde, er bljkt wel degelijk hoge nood aan een gemeenschappelijk Leuvens bloggersforum, de wikiblog blijkt hieraan (na evaluatie) niet te voldoen. De voertaal wordt uiteraard Nederlands, wat dacht u?

Om te besluiten, een beetje bescheidenheid zou u sieren, u lijkt me bepaald geen erudietje. Of verstaat u geen Vlaams, tenzij schuttingjargon?

Luc Van Braekel zei op 10 maart 2006 om 20:31

Opkomen op een lijst voor de verkiezingen is een fundamenteel mensenrecht. Dat zou bijgevolg niet onverenigbaar mogen zijn met andere activiteiten, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen.

Of het feit dat één van de Gentblogt-medewerksters op zo'n lijst staat, gevolgen heeft voor de berichtgeving van Gentblogt, valt nog te bezien. Dat moeten we mijns inziens beoordelen aan de hand van de artikels die verschijnen, en niet op basis van het feit van de politieke kandidatuur zelf.

Anderzijds: het feit van de politieke kandidatuur zelf lijkt me op zich wel nieuwswaardig en het vermelden waard. Zonder er daarom meteen bepaalde conclusies aan te moeten vastknopen.

Terecht punt vind ik wel dat alle vermeldingen op de blogs van de deelnemers over het VZW-statuut, de onafhankelijkheid enzovoorts, niet geleid hebben tot enige vermelding op Gentblogt zelf. De rubriek "over ons" blijft merkwaardig leeg, en beperkt zich tot een copyright-vermelding. Maar ja, wat niet is kan nog komen zeker?

Al bij al vond ik niet zozeer de inhoud van het artikel hierboven onterecht, maar wel de titel. Het is niet omdat een medewerkster een kleurtje krijgt (wat haar goed recht is), dat het hele initiatief daarom een kleurtje heeft.

 Huug zei op 11 maart 2006 om 02:52

@LVB: U schreef: "De rubriek "over ons" blijft merkwaardig leeg, en beperkt zich tot een copyright-vermelding. Maar ja, wat niet is kan nog komen zeker?"
Inderdaad. We zijn er nog niet uit. Moet dat?

 Huug zei op 11 maart 2006 om 02:54

Nogmaals. Moeten we ons verantwoorden? En waarom?

 Darkman zei op 11 maart 2006 om 23:19

@ Marlon : Uw stijl is wellicht overal binnenvallen, liefst als allereerste met een mening waar de rest van de wereld geen interesse in heeft. Da's immers de reden waarom ongeveer 90% van de mensen die commentaren achterlaten u tegenwoordig simpelweg aanspreken met "bakkes marlon". Zo ook hier : uw eerste post bevat geen enkele informatie, maar wel meteen een aanval van gent naar leuven. En even daarna probeert u met wat mooie woorden te verdoezelen dat u Pietel komt uitschelden. Het interesseert ons niet. Maar blijkbaar kan een trol als u dat helemaal niet vatten. Jammer eigenlijk. Ik had graag wat nuttige commentaren van u gelezen.
Iets nuttiger zoals bv uw post over de vergadering van een leuvens computerfirma en enkele gentenaren. U doelt ongetwijfeld op de firma I-Merge ? En inderdaad, ik was niet aanwezig. Wegens ziekte. Zoals gemeld aan de organisatoren. Of heeft u het niet over de avondvergadering, maar eentje overdag ? Sorry, maar overdag ga ik zoals iedereen werken.
Is daar besloten dat de wikiblog niet voldoet en we iets meer nodig hebben ? Goh, wie weet ? Laten we dan snel gentblogt copiëren. Of houden wij het liever bij onze fotoblog ? Eerlijk gezegd maakt mij dat niet uit want het heeft geen bal te maken met het oorspronkelijke artikel hier.

 marlon vanco zei op 13 maart 2006 om 01:28

@Darkman: misschien ontgoochelend nieuws voor u, maar uw fotoblog is op die vergadering zelfs niet ter sprake gekomen. Er werd wel voortdurend gerefereerd naar Gentblogt, als "model", jawel.
Btw, ik ben een authentieke Leuvenaar, ik werk overdag, ik schrijf 's avonds en ik durf alleen te staan. Goeie publiciteit: Bakkes Marlon!

 Darkman zei op 13 maart 2006 om 11:55

@ Marlon : als je schrijfsels nu ook nog inhoudelijk iets te vertellen hadden, dan zouden we je met open armen ontvangen in talloze reacties. Maar nu vind ik hier alleen al 4 personen (mezelf niet meegerekend) die u de gekende groet toewerpen. Toch wel opvallend. En doe eens een google-search : bijna niet te tellen.
Werd onze fotoblog niet vermeld ? Juicht altegaader ! Da's ook de bedoeling niet. 't Zou maar belachelijk zijn als men een fotoblog (zonder woorden) als voorbeeld neemt voor een tekstsite.
En aangezien u er zoveel belang aan blijkt te hechten : ik ben een geboren en getogen Leuvenaar met wortels die teruggaan tot voorbij de jaren 1900 in Blanden, Heverlee en Leuven zelf. Misschien zelfs nog vroeger terug, maar 'k heb geen zin om dat uit te zoeken.
En bij deze sluit ik verdere conversaties met mensen die eigenlijk niets te vertellen hebben. Een goede dag nog Omer.

Asfaltkonijn zei op 13 maart 2006 om 12:41

"Soon on a schuine grijze semi-transparante banner on a weblog near you:
Bakkes Marlon!"

Zoiets, clopin? (zie blog) :-)

Els zei op 8 juni 2008 om 10:43

Meer dan twee jaar later en zie! We bestaan nog en Lien is nog steeds bij ons!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Zoeken op deze blog

Vlaamse blogs