Het lijkt dat de praktijken van de kloosters van de Athosberg, die overal gronden beginnen op te eisen, met historische eigendomstitels in de hand, school begint te maken.
Hoe sneller dat kadaster er komt voor heel Griekenland, inclusief de Kerk, hoe beter.