Op kantoor werken schaadt het milieu

  • Gepost op vrijdag 2 oktober 2009 om 11:14
  • door Eduard Schaepman

Pendelverkeer van en naar kantoor zorgt voor 40% van alle CO2-uitstoot

 

Onze huidige manier van werken waarbij massa’s mensen elke dag dezelfde wegen nemen naar Brussel, of Antwerpen is verwoestend voor het milieu. Dit blijkt uit De Europese studie “efficiënt werken in de 21ste eeuw” die, in opdracht van Regus, werd uitgevoerd door professor Tom Redman, hoogleraar hr-management aan de Durham Business School.

Het kantoorgebruik in de Europese Unie is, samen met het pendelverkeer ernaartoe, verantwoordelijk voor een uitstoot van 1.186 miljoen ton CO2 per jaar. Dit is bijna 40 % van de totale CO2-uitstoot van de Europese Unie! Bovendien worden kantoorgebouwen in de Europese Unie maar 30% van de tijd effectief benut. Denk maar aan de vergaderzalen die een groot deel van de dag leegstaan. Gelukkig zijn er eenvoudige oplossingen te bedenken om de CO2-uitstoot van het kantoorgebruik met maar liefst 70 % terug te dringen.

 

Een eerste, eenvoudig te realiseren maatregel om de CO2 uitstoot terug te dringen, is het ‘vergroenen’ van het elektriciteitsverbruik. Het inkopen van zogenaamde groene stroom leidt tot een daling van de CO2 -uitstoot met 30 %. Het optimaliseren en vernieuwen van de bestaande gebouwinstallaties kan een vermindering van de CO2-uitstoot opleveren van 10 %.

 

Iets waar we minder snel aan denken, is het overschakelen op energiezuinige ICT-oplossingen. Zo hoeft niet elke werknemer in hetzelfde kantoor, een aparte server te gebruiken. Verhuurders van kantoorgebouwen kunnen zich dan weer inzetten om zogenaamde thin clients aan te trekken: klanten die zelf zo weinig mogelijk elektronische apparatuur meenemen, maar gebruik maken van de aanwezige voorzieningen. Dit kan maar liefst 5 % aan CO2-uitstoot opleveren. Bewust omgaan met papier en afvalscheiding kan eveneens een forse besparing opleveren in de milieubelasting van een kantoor.

 

Tenslotte kan met een rationeler gebruik van kantoorgebouwen heel wat energie bespaard worden. Gebouwen leeg laten staan en ze zonder reden verwarmen en verlichten, is niet langer aanvaardbaar. Ook onze pendelgewoonten zijn aan herziening toe. Het openbaar vervoer of de fiets gebruiken, thuiswerk, werken in satellietkantoren en gebruik maken van teleconferencing kan resulteren in een daling van de CO2-uitstoot met 25 %. Er is dus vooral een mentaliteitsverandering bij zowel werkgevers als werknemers nodig. Als we weten dat de Europese Unie de CO2-emissies tegen 2020 met 20 % wil verlagen, dan kunnen de bovenstaande maatregelen deze doelstelling helpen behalen. Het is een kwestie van willen, doen en het zetten van de eerste stap.

 

Eduard Schaepman (Algemeen Directeur van Regus Benelux)


 
De CEO blogt

Bizblogs

 

Recente berichten

 


Meer biz blogs

 

Bedrijfs- en CEO-blogs

 

Marketingblogs

 

Reclamebureaus

 

Beursblogs

 

Blogs De Standaard