Huwelijkscontracten: een fantastisch instrument bij vermogensplanning!

 • Gepost op zondag 1 november 2009 om 14:10
 • door Tom Cooreman

Vanaf 1 november 2008 kunt u een stuk gemakkelijker en goedkoper uw huwelijkscontract laten wijzigen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat u niet langer langs de rechtbank hoeft te passeren. Dit is heel belangrijk, aangezien heel wat oudere huwelijkscontracten niet meer optimaal zijn, gelet op de steeds evoluerende wetgeving.

1. Belang huwelijkscontract

Een huwelijkscontract is niet verplicht. Wanneer u er geen afsluit, kiest u eigenlijk voor het wettelijk stelsel. Dit betekent dat alles wat u bezat vóór uw huwelijk uw persoonlijk bezit blijft en alle inkomsten die u daarna ontvangt worden gemeenschappelijk bezit (met uitzondering van erfenissen en schenkingen die eigen eveneens tot het persoonlijk vermogen behoren).

Wie wel voor een huwelijkscontract opteert, kan kiezen voor het stelsel van scheiding van goederen of voor het stelsel van algehele gemeenschap of in het huwelijkscontract bepaalde bedingen laten opnemen die meer aansluiten bij zijn persoonlijke  behoeften.

Dergelijke aanpassingen zijn vaak de moeite waard vermits een weloverwogen huwelijkscontract een fantastisch instrument is bij vermogensplanning. Ook tijdens het huwelijk kan het nuttig zijn uw huwelijksovereenkomst regelmatig te evalueren. Wellicht is uw huidige situatie gewijzigd of hebt u andere prioriteiten  ten opzichte van het ogenblik dat u in het huwelijksbootje stapte. Voor het geval dat u een dergelijke wijziging zou overwegen, lijkt het nuttig dat wij hieronder nog even kort de 3 mogelijke vormen van wijziging toelichten. Wij wensen wel te benadrukken dat het niet altijd even duidelijk is met welke wijziging men in de praktijk te maken heeft.

2. Verschillende vormen van wijziging

2.1.De grote wijziging

Deze procedure dient gevolgd te worden wanneer geopteerd wordt voor een totaal ander huwelijksstelsel.

Enkele voorbeelden:

 • een wijziging van een stelsel van scheiding van goederen naar een stelsel van algehele gemeenschap of omgekeerd;
 • echtgenoten die zonder contract gehuwd zijn en die opteren voor een stelsel van scheiding van goederen;
 • het overbrengen van een goed van het eigen vermogen van de ene echtgenoot naar het eigen vermogen van de andere echtgenoot.

2.2.De middelgrote wijziging

Deze wijziging is een tussenvorm waarover reeds heel wat discussie heeft bestaan. Enkele voorbeelden die o.i. een middelgrote wijziging uitmaken:

 • Inbreng van een eigen goed door één van de echtgenoten in het gemeenschappelijk vermogen. De vestiging van een recht van opstal op een eigen goed in het voordeel van het gemeenschappelijk vermogen;


2.3.De kleine wijziging

Deze procedure kan gevolgd worden wanneer de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel niet de vereffening van het vorige stelsel of een onmiddellijke wijziging van de vermogens tot gevolg heeft, dan wel zich beperkt tot de herroeping van de schenkingen die gedaan werden in het huwelijkscontract of de inlassing inhoudt van een bevoordelingsclausule ten gunste van de langstlevende echtgenoot. Bij de kleine wijziging blijven de  echtgenoten onder hetzelfde stelsel gehuwd.

Enkele voorbeelden:

 • Schenkingen tussen echtgenoten of schenkingen ongedaan maken;
 • Het invoegen of het afschaffen van een verblijvingsbeding, keuzebeding of bedingen van vooruitmaking of ongelijke verdeling;

3. Oude situatie

Tot 1 november 2008 ben je verplicht om  voor 'grote en middelgrote' wijzigingen van je huwelijkscontract de wijzigingsakte te laten homologeren bij de rechtbank.  Voor “kleine wijzigingen” daarentegen  volstond het reeds om langs te gaan bij de notaris.

Voor de grote wijziging (bv wijziging huwelijksstelsel) waren bovendien tot op heden 4 notariële akten vereist:

 • De notariële boedelbeschrijving;
 • De notariële regelingsakte;
 • De notariële wijzigingsakte;
 • De notariële slotakte;

Vooraleer de notaris de slotakte kon verlijden, diende de rechter dan de wijziging van het stelsel goed te keuren (homologeren).

Ook voor de middelgrote procedure had de rechter nog de mogelijkheid om, naast de wijzigingsakte, tevens  een notariële boedelbeschrijving en regelingsakte te eisen.

4. Vanaf 1 november 2008: de belangrijkste wijzigingen

Zoals reeds hierboven aangehaald, wordt vanaf 1 november 2008 de tussenkomst van de rechtbank van eerste aanleg zonder meer afgeschaft. Een wijziging van het huwelijkscontract zal derhalve niet langer aan een rechterlijke controle moeten worden onderworpen, zelfs niet voor een grote wijziging. Dit maakt het wijzigen van je huwelijkscontract niet alleen eenvoudiger, maar ook goedkoper omdat de kosten van het verzoekschrift aan de rechtbank wegvallen.

Daarnaast is de verplichting om vooraf een notariële regelingsakte op te maken, eveneens afgeschaft.

Een notariële boedelbeschrijving is enkel nog facultatief in de volgende gevallen: 1) wanneer één van de echtgenoten hierom verzoekt (in welk geval de boedelbeschrijving op verklaring kan worden opgemaakt) én 2) indien de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel de vereffening van het vorige stelsel tot gevolg heeft.

De notariële slotakte wordt logischerwijze eveneens zonder meer afgeschaft.

 

5. Conclusie:

Gelet op de sterk vereenvoudigde procedure, is het aangewezen om uw huwelijkscontract eens volledig te laten doorlichten. Zo kunnen bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd, die  u of uw familie heel wat meer bescherming bieden. Tegelijkertijd kan tevens worden onderzocht of bepaalde wijzigingen geen besparing opleveren inzake successie.

 

Tom Cooreman

Legal Counsel Master in Personal Financial Planning

info@jurifin.be

Managing Partner JuriFin

www.jurifin.be


 

Reacties

 VANNESTE zei op 22 februari 2009 om 10:26

HUWELIJKSCONTRACTEN OOK AANPASBAAR INDIEN FALING NOG NIET AFGELOPEN IS ??

 Jeff Spiessens zei op 30 oktober 2009 om 08:12

Ik denk dat de Standaard-bloggers zich zoals Sarkozy ook bezig houden met hergebruik van oude teksten... Als ik me niet vergis, stond identiek dezelfde tekst in het voorjaar al gepubliceerd.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs