Hoe stel je een geldig testament op?

  • Gepost op vrijdag 27 november 2009 om 10:22
  • door julie janssens
  • in SVBP

Met een testament kan je afwijken van de wettelijk georganiseerde erfvolgorde en dus van de verdeling die bij gebrek aan testament zou worden toegepast. Een testament kan dus een belangrijk element zijn in het kader van je successieplanning. Maar wanneer is een testament geldig opgesteld? Waar moet je op letten?

 

Specifieke kenmerken

Ten eerste is een testament een eenzijdige akte. Een testament is een hoogst persoonlijk document: man en vrouw kunnen geen gezamenlijk testament opstellen.

Een tweede kenmerk is de herroepbaarheid. Een testament kan te allen tijde door de erflater worden herroepen. Dat wil zeggen dat hij de beschikkingen kan wijzigen, aanvullen of vernietigen.


De vorm van een testament

Er bestaan verschillende types testamenten, we bekijken er hier 2:

1.         Het eigenhandig testament wordt volledig eigenhandig door de erflatergeschreven en van een datum, plaatsaanduiding en handtekening voorzien. Het maakt weinig uit waarop u nu precies het testament schrijft. Wat telt, is dat het document duidelijk leesbaar is en dat de inhoud eenduidig kan worden geïnterpreteerd. Voordeel: het is kosteloos. Nadeel: het kan gemakkelijk verloren gaan, tenzij u het veiligheidshalve in bewaring geeft bij een notaris, die het zal laten registreren.

2.         Het openbaar of authentiek testament wordt gedicteerd aan een notaris, die het vervolgens eigenhandig schrijft, in het bijzijn van twee getuigen of een andere notaris. Zo’n testament is een notariële akte (en kost dus geld), wordt bewaard bij de notaris, geregistreerd in het Centrale Register der Testamenten en biedt zekerheid over de wettelijkheid van de getroffen schikkingen. Een recente wetswijziging maakt ook een testament op tekstverwerker bij de notaris mogelijk. Voor de effectieve inwerkingtreding van deze bepaling, wachten we nog op de Koning en bijkomend wetgevend initiatief, maar hopelijk komt er op korte termijn duidelijkheid.

Julie Janssens
financieel planner
Stremersch, Van Broekhoven & Partners
www.svbp-financieleplanners.be

 


 

Reacties

 walter de batselier zei op 4 december 2009 om 12:42

Kan men navraag doen bij het Centrale Register der Testamenten?
Voorbeeld iemand die jaren mondelings beloofd voorzien te zijn in haar testament, en nu blijkt dat de "zusters van Liefde" met alles weg is...
Zo ja, waar max op welk adres, kan dit navragen bij het centraal register.

 Van Caeneghem zei op 4 december 2009 om 14:58

Wat emt artile 909 vab burgerlijke wetboek ? Worden kinesitherapeut erin begrepen ?

 Van Caeneghem zei op 4 december 2009 om 14:58

Wat emt artile 909 vab burgerlijke wetboek ? Worden kinesitherapeut erin begrepen ?

 Luc HORIO zei op 4 december 2009 om 14:59

Mijn overgrootvader had heel wat landerijen en grond. In een ziekenhuis van "de nonnekes" heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen.De laatste 3 dagen mocht zijn familie er niet meer bij vanwege "te belastend voor de zieke".Hij had ondertussen meer dan 80 % weggeschonken "voor nen vollen aflaat ( recht naar den hemel !) aan...diezelfde nonnekes.
Is hier nog iets aan te doen?

 Mievis zei op 4 december 2009 om 21:20

dat van die nonnekens nogal gehoord.Vrienden van ons hadden bijna hetzelfde voor. Gelukkig was een attent dametje die daar ook verbleef nog klaar van geest en lichtte ze onze vrienden in.
Daardoor kon dergelijke "aflaat" verijdeld worden.

john zei op 7 juli 2010 om 11:19

Het internationaal testament, dat bestaat niet eer?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs