Naar een vereenvoudiging van internationale nalatenschappen ?

  • Gepost op donderdag 15 oktober 2009 om 11:38
  • door Tom Vermeiren

De Europese Commissie liet gisteren in een persbericht weten voorstellen klaar te hebben om nalatenschappen met grensoverschrijdende aspecten binnen de Unie te vereenvoudigen (MEMO/09/447).

Door de toenemende mobiliteit in een ruimte zonder binnengrenzen en het stijgende aantal duurzame relaties tussen onderdanen uit verschillende lidstaten, waarbij dikwijls goederen worden verworven die in meerdere landen van de Unie zijn gelegen, is de erfopvolging zeer ingewikkeld geworden (zie Green Paper, Succession and Wills (SEC(2005) 270).

Er zijn naar schatting jaarlijks zo’n 4,5 miljoen successie binnen de Unie, tien procent daarvan met grensoverschrijdende dimensies. De waarde hiervan wordt geschat op ongeveer 123M EUR per jaar.

De moeilijkheden waarmee de betrokkenen bij een transnationale erfopvolging te maken krijgen, zijn grotendeels te wijten aan het grote verschil in materiële regels, formele regels en collisieregels op dit gebied tussen de lidstaten (zie Green Paper).

 

Het voorstel wil internationale successies vereenvoudigen, voor meer rechtszekerheid zorgen aan lagere kost voor de testator en het voor erfgenamen of legatarissen eenvoudiger maken goederen uit een nalatenschap vrij te krijgen.

 

Er zal evenwel niet geraakt worden aan de nationale regels die van toepassing zijn, noch wijzigingen aanbrengen aan de fiscaliteit verbonden aan de erfopvolging.

 

Deze voorstellen betekenen echter nog maar een beperkte verdere stap in een bijzonder complex en ingewikkeld project. Vooraleer ook op het terrein verandering merkbaar zal worden zullen we nog enkele jaren verder zijn. Desalniettemin interessante materie om verder op te volgen…

 

 

Tom Vermeiren

 

Stremersch, Van Broekhoven en Partners, Onafhankelijke financiële planners.

www.svbp-financieleplanners.be

 

 


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs