Minder successierechten dankzij het 'ik-opa'-testament

  • Gepost op donderdag 27 augustus 2009 om 11:00
  • door Christof Vanschoubroek

Vele mensen vragen zich op hun oude (of iets minder oude) dag af hoe ze kunnen vermijden dat de fiscus met een aanzienlijk deel van hun vermogen gaat lopen wanneer zij overlijden. Bovendien hebben de kinderen vaak financieel niets tekort en kunnen de kleinkinderen beter een duwtje in de rug gebruiken. 'Het “ik opa”-testament biedt mogelijkheden om aan die verzuchtingen tegemoet te komen' schrijft Cindy Dhondt van Alaska in de nieuwsbrief Professioneel Vermogensadvies.


Arm sterven

Een eerste mogelijkheid is ervoor te zorgen arm te sterven. Dit kan door tijdens het leven al weg te schenken wat verwacht wordt niet meer nodig te zijn. De lage schenkingsrechten in rechte lijn zijn er niet vreemd aan dat dit een zeer gegeerde techniek vormt. Niettegenstaande diverse modaliteiten ervoor kunnen zorgen dat de schenker niet zonder enige vorm van inkomen achterblijft, ontbreekt het bij sommigen toch aan de wil om zich tijdens hun leven op aarde al van alle aardse zaken te ontdoen. Bovendien hebben de kinderen vaak financieel niets tekort en kunnen de kleinkinderen beter een duwtje in de rug gebruiken. Voor de grootouders die met deze zorg begaan zijn, kan het 'ik-opa'-testament een oplossing bieden.

Het  'ik-opa'-testament

Het voordeel van een testament is dat men, mits naleving van de wettelijke erfrechtregels, bepaalde personen kan begunstigen boven anderen. Het nadeel is dan weer dat de successierechten kunnen oplopen tot 27% vanaf 250 000 euro. In het 'ik-opa'- of 'ik-oma'-testament kunnen volgende fiscaalvriendelijke technieken toegepast worden.

Splits de erfenis op

Vooreerst kan de erfenis verdeeld worden over zo veel mogelijk erfgenamen in rechte lijn door én de kinderen én de kleinkinderen te begunstigen. Hoe meer erfgenamen, hoe kleiner elk erfdeel en hoe minder successierechten er zullen moeten betaald worden. De progressiviteit van de successietarieven wordt hierdoor immers afgevlakt.
Bovendien zal wat de grootouders rechtstreeks aan de kleinkinderen hebben gelegateerd, niet in het vermogen van de ouders terechtkomen, waardoor successierechten worden vermeden bij het overlijden van de ouders.
Deze techniek van “generation skipping” kan evenwel de kinderen niet volledig onterven, aangezien zij altijd recht hebben op hun reservatair erfdeel.

Daarnaast kan ook optimaal gebruik gemaakt worden van de wettelijk voorziene vermindering voor kleine erfdelen, welke een basisvermindering voorziet voor erfgenamen in rechte lijn indien het netto-erfdeel (dit is de som van het roerend en onroerend aandeel van een erfgenaam in de nalatenschap) kleiner is dan 50 000 euro. Het hoogste bedrag dat hierdoor successievrij kan worden vererfd is 12 500 euro aangezien de te betalen successierechten dan even groot zijn als de vermindering. Wanneer een grootouder in zijn testament aan elk kleinkind een bedrag legateert van telkens maximaal 12 500 euro dan zal elk kleinkind dit legaat successierechten-neutraal kunnen vererven. Hoe meer kleinkinderen, des te groter de besparing kan zijn.

Maar de grootouders vinden de kleinkinderen vaak nog te jong of te onervaren om nu al een groot vermogen te ontvangen. Hier kan een mouw aan gepast worden door voorwaarden te koppelen aan het legaat ten gunste van het kleinkind, waardoor het kleinkind pas op een bepaalde leeftijd over de erfenis k beschikken of de erfenis in schijven ontvangt.

Een algemeen legaat met last is een variant op de hiervoor beschreven technieken. Klik hier om te lezen hoe deze techniek toegepast wordt.

Cindy Dhondt, Alaska

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief Professioneel Vermogensadvies.
Meer fiscaal en financieel nieuws vindt u op www.financeworld.be

FinanceWorldlogo


 

Reacties

 Andriessens zei op 18 september 2009 om 11:42

Hoe werkt dit wanneer Opa in het buitenland woont en de bezittingen in België en in het buitenland aanwezig zijn?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs