Wordt het een volatiel jaar op de financiële markten ?

  • Gepost op dinsdag 9 februari 2010 om 13:38
  • door Karine Walgraef
  • in Dexia

Patrick Vandenhaute
Terugblik op 2009

Hoewel de ruiters van de Apocalyps ons het einde van de wereld voorspelden, recessie vermeden worden dankzij de maatregelen van de overheden en de centrale banken. Gelukkig leidden al deze beslissingen vanaf het derde kwartaal tot een verbetering van de economische conjunctuur in Azië, Europa en de Verenigde Staten.

2010 op economisch vlak

In de Verenigde Staten begint het herstel zich stilaan als een olievlek uit te breiden. Eerst herstelde de productie zich; vervolgens was het de beurt aan de consumptie; daarna leek ook de arbeidsmarkt stilaan te stabiliseren en uiteindelijk gaat nu zelfs het werkloosheidscijfer in dalende lijn, waardoor de consumptie ook opnieuw zal aantrekken. Dat zou aanleiding kunnen geven tot de vorming van een positieve spiraal: een stijging van de consumptie, gevolgd door een stijging van de productie en een daling van de werkloosheid.

 

Het risico op een terugkeer naar de recessie ebt dus weg. Toch temperen bepaalde elementen ons enthousiasme:

  • het begrotingstekort zal omlaag moeten, dus wellicht zijn er besparingsmaatregelen nodig;
  • de gezinnen die hard getroffen werden door de crisis, zullen wellicht minder hun toevlucht zoeken tot kredieten en meer sparen.

 

Ook in de eurozone hernam de activiteit in de loop van het derde kwartaal. Het bruto binnenlandse product liet een groei van +1,5% op jaarbasis optekenen. Hoewel de Europese economie heeft geleden onder het ineenstorten van de wereldwijde handel en de voorraadafbouw van de bedrijven, lagen precies deze twee factoren aan de basis van het herstel van de groei tijdens het derde kwartaal. De privéconsumptie daalde daarentegen wel met 0,9%, o.a. door het stopzetten van de schrootpremie in Duitsland. Intussen steeg de werkloosheidsgraad tot 9,8%. Deze trend gaat wellicht verder in 2010, met een minder sterke groei in Europa ten opzichte van de Verenigde Staten als gevolg.

Onze strategie voor 2010

De maatregelen die genomen werden om de economische en financiële crisis onder controle te krijgen, hebben bijgedragen tot een enorme voorraad aan liquide middelen en nooit geziene begrotingstekorten. Maatregelen zijn dan ook absoluut noodzakelijk. Enerzijds moeten de centrale banken de hoeveelheid liquide middelen naar omlaag proberen te krijgen en anderzijds moeten de overheden maatregelen nemen om hun begrotingstekorten te beperken.

 

Zolang de rente laag blijft, kunnen de beurzen nog stijgen. Toch is het erg waarschijnlijk dat de beurzen ook in 2010 opnieuw erg volatiel zullen zijn. Heel wat factoren kunnen zorgen voor een toename van de risicoafkeer en bijgevolg meer volatiele beursmarkten. Denk maar aan het risico dat gekoppeld is aan de strategieën om uit de crisis te geraken, de verslechtering van het soeverein risico (Griekenland, Portugal ...), de Amerikaanse dollar of de maatregelen die genomen werden om de banksector beter te reguleren.

 

Daarnaast waren de laatste weken van 2009 misschien een goede graadmeter voor wat 2010 zou kunnen brengen: goede economische indicatoren, de crisis in Dubai, ongerustheid over de Griekse schuld. Toch veranderen de gebeurtenissen in Dubai of de vrees voor de schuld in Griekenland onze visie op de beursmarkten niet. We behouden een neutrale tot licht positieve weging voor het aandelengedeelte in onze modelportefeuille en hebben een voorkeur voor de eurozone en voor defensieve sectoren (energie, farma, telecom).

 

Patrick Vandenhaute – Investment Strategy – Dexia Bank

 


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs