Turkse lire volatiel, maar met potentieel

  • Gepost op donderdag 11 februari 2010 om 10:45
  • door Karine Walgraef
  • in Dexia

Els Vanderstraeten_mini
De economische cirsis sloeg hard toe in Turkije. De Turkse lire daalde naar een historisch dieptepunt tegenover de euro. De overheid pakte uit met een herstelplan en de centrale bank verlaagde de rente sinds november 2008 met maar liefst 10,25% tot 6,5%.

 

De groei vertraagde al in de loop van 2008 en tijdens het laatste kwartaal ervan gleed de Turkse economie in een recessie. Toch was de groei met 0,9% nog net positief in 2008. De eerste helft van 2009 was daarentegen bijzonder moeilijk met een krimp van 10,5%. De wereldwijde crisis heeft zowel de binnenlandse vraag als de export doen teruglopen. Daardoor ging de industriële productie onderuit en vielen er massale ontslagen. Volgens officiële cijfers bedraagt de werkloosheid 13%, maar bij de jongeren – die een groot deel van de Turkse bevolking uitmaken – zou die oplopen tot 23%. Toch verwachten analisten dat de groei in 2010 opnieuw rond 3,5% zal schommelen. Het stimuleringspakket van de overheid (tijdelijke belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur), de betere groeivooruitzichten in de EU en het meer oriënteren van de Turkse industrie naar Centraal-Azië en het Midden-Oosten zullen immers hun vruchten afwerpen.

 

Troeven

Turkije heeft heel wat troeven om de komende jaren een mooie prestatie neer te zetten.

  • Met bijna 70 miljoen inwoners is er een enorme binnenlandse markt. Bovendien bedraagt de gemiddelde leeftijd slechts 29 jaar en is er dus een groot potentieel aan arbeidskrachten.
  • Het toenaderingsproces voor het Europese lidmaatschap is opgestart, maar er is nog een lange weg te gaan.
  • De Turkse banksector bleef gespaard van de problemen waarmee de westerse banken te kampen hadden (geen ‘toxische’ obligaties, een gezonde verhouding tussen kredieten en deposito’s). Geen enkele Turkse bank moest beroep doen op overheidssteun.

 

Aandachtspunten

  • Hoewel de regering van premier Erdogan met zijn AKP-partij in het parlement een absolute meerderheid heeft, blijft de politieke situatie gespannen. Nieuwe politieke strubbelingen tussen de AKP – die zijn wortels in de gematigde politieke islam heeft – en de seculiere elite – die voor een totale scheiding van staat en godsdienst staat, zoals voorzien in de Turkse grondwet – vallen niet uit te sluiten.
  • Turkije beschikt niet over grondstoffen. Hoewel fors gekrompen door de crisis, is het tekort op de lopende rekening een structureel probleem. (Deze lopende rekening geeft alle transacties, zoals goederen, diensten, inkomensoverdrachten, van een land met het buitenland weer). Hierdoor is Turkije afhankelijk van buitenlands kapitaal.
  • Sinds 2007 verzwakte de budgettaire discipline, nochtans één van de grondslagen achter het economische herstel sinds 2001. Het overheidstekort zou in 2009 ongeveer 7% van het bruto binnenlandse product bedragen.

 

Onderhandelingen IMF slepen aan

Het is opmerkelijk dat Turkije de crisis aanpakte zonder hulp van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Sinds mei 2008 – toen de vorige lening aan het IMF werd terugbetaald – onderhandelt Turkije al over de voorwaarden van een nieuwe lening. Het IMF eist echter garanties voor verdere budgettaire discipline en daar knelt het schoentje. Het bereiken van een akkoord zou zeer positief zijn voor de Turkse financiële markten en de Turkse lire, omdat dit de investeerders een garantie zou geven dat het fiscaal hervormingsplan uitgevoerd zal worden. In november bevestigde de minister van economie dat de onderhandelingen worden verdergezet.

 

Hoge rentevoeten

Hoewel de centrale bank de kortetermijnrente al fors verlaagd heeft, is de rente met 6,50% nog een pak hoger dan in de westerse landen. Bovendien gaan analisten ervan uit dat de cyclus van renteverlagingen bijna ten einde is. In de tweede helft van 2010 kunnen de eerste renteverhogingen zelfs al op het programma staan. Ook de rente op 5 jaar is gedaald, van 17% begin 2009 tot 11,70% begin januari. De nog steeds hoge rentevoeten oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op buitenlandse investeerders, wat ook de koers van de Turkse lire zal ondersteunen.

 

Wilt u ook profiteren van deze aantrekkelijke rentevoeten? Dan kunt u beleggen in obligaties in Turkse lire. Let wel: de Turkse lire blijft een volatiele munt; een investering is alleen weggelegd voor de meer dynamische belegger. Vraag meer informatie in uw Dexia-kantoor of surf naar www.dexia.be.

 

Grafiek : Evolutie Turkse lire

 

 

Grafiek 1_8775_image001

 

Besluit

Voor de dynamische belegger zijn Turkse obligaties een interessante diversificatie op lange termijn, omwille van de hoge rente en de troeven van het land. Op korte termijn zal de evolutie van de Turkse lire vooral bepaald worden door het al dan niet bereiken van een akkoord met het IMF.

 

 

Els Vander Straeten – Investment Strategy – Dexia Bank

 

 

 


 

Reacties

 Vastgoed Turkije zei op 14 juni 2010 om 10:52

Sinds het dalen van de rentepercentages zijn de nieuwe hypotheekmogelijkheden in Turkije een betaalbare mogelijkheid geworden voor de Turkse middenklasse. De centrale bank geeft aan de rentepercentages op eenzelfde niveau te willen houden voor langere tijd. Door het betaalbaar worden van een huis in Turkije voor de Turkse middenklasse, wordt het investeren in Turks vastgoed steeds interessanter

 Michel zei op 8 maart 2011 om 12:17

Ik houd altijd aan 1 euro is 2 lira. Als je geen grote uitgaven doet, dan zit je hier vrij goed mee. de ene keer is het iets meer de andere keer iets minder. Ik denk dat de economie in Turkije over het algemeen nu vrij goed is. Laten we hopen dat dit echt stabiel blijft.

 studietoelagen zei op 1 oktober 2011 om 12:08

In feite hoor je maar weinig over Turkije als het over de economische crisis gaat. Waarschijnlijk doen ze het dan niet zo slecht?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs