De Griekse Griep : symptomen, gevolgen en medicatie

  • Gepost op woensdag 10 februari 2010 om 15:14
  • door Bruno Verstraete
  • in Nautilus_Capital

Zoals bij het uitbreken van de kredietcrisis lijkt er zich opnieuw eenzelfde marktpatroon te manifesteren : een probleem in een kleine hoek van de kredietmarkt breidt zich uit naar de aandelen en de volledige economie.

Wat is de besmettelijkheid van deze kredietwaardigheidscrisis naar de rest van de economie?

Wat zijn de relevante landen in deze analyse?

 

Griekenland is het meest kwetsbaar. Met een begrotingstekort van 12.7% tegenover het Bruto Nationaal Product (BNP) en de hoge uitstaande staatsschuld duidelijke in de kwetsbare zone geraakt. Bovendien heeft Griekenland een uniek geloofwaardigheidsprobleem wat betreft de doorgegeven economische cijfers. Hierdoor worden ze momenteel in een Europees fiscaal keurslijf geduwd en zal een verplichte besparingsronde opgelegd worden, losstaand van de reactie van de bevolking.

Portugal. Komt met een deficit van 9.3% niet ver achter. Bovendien heeft Portugal momenteel een minderheidsregering wat kordaat optreden heel moeilijk maakt.

Spanje heeft een tekort van 10.3%, maar “slechts” een uitstaande schuld van 55.3%. bovendien lijkt de politiek heel doelgericht om een probleem à la Griekenland te vermijden. Of men echter opgewassen is tegen de structurele economische problemen valt af te wachten. De werkloosheid in Spanje zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid de 20% overstijgen en bovendien zit de groeimotor, vastgoed,  momenteel zonder benzine.

Italië heeft heel veel ervaring met hoge schulden en lijkt er zich telkens opnieuw bovenop te helpen. Het grootste voordeel van het land is dat het bankensysteem quasi niet onder de kredietcrisis geleden heeft. Bovendien lijkt het deficit nog best mee te vallen.

Ierland heeft als eerste budgettair ingegrepen op een heel diepgaande manier. De bad bank oplossing waarvoor men koos lijkt op dit moment de betere stabilisator. Bovendien was net als met Spanje de schuldgraad laag en had men de nodige ruimte om bijkomend schulden aan te gaan.

Besmettingsgevaren

I.                   Economische besmetting

De kans dat Griekenland de reeële Europese economie aan het wankelen brengt is gezien de belangrijkheid van de economie klein te noemen. Op dit ogenblik exporteert Duitsland bijvoorbeeld slechts 0.8% naar Griekenland.

II.                Bankenbesmetting

De impact op de financiële sector is wel verregaander. Niet alleen moeten er afwaarderingen gebeuren op de bestaande portefeuille, maar zullen hun eigen kredieten ook duurder worden. Dit is niet dramatisch zolang de ECB liquiditeit aan 1% blijft voorzien en zolang Grieks Staatspapier als onderpand gegeven kan worden. Dit zou op papier bij de volgende negatieve bijstelling van de rating van Griekenland niet meer het geval zijn. Het probleem zou zich echt stellen op het moment van een formele stopzetting van betaling door Griekenland. Op korte termijn is die kans heel klein.

III.             Aantasting vertrouwen

Het ergste zou er komen indien het ondernemersvertrouwen een duidelijk negatieve trendommekeer zou tonen en de investeringen hierdoor opnieuw stilvallen. Hierdoor zou de prille groei opnieuw stoppen.


Hoe gaat het nu verder met de zieke EMU-rand ?

De huidige economische crisis heeft de slapende structurele problemen van de Club Med landen vroegtijdig ontwaakt. De markt heeft op heel korte termijn op de noodzaak tot actie gewezen en nu is het aan de politiek om tot concrete actie over te gaan, zoniet zal alles op de spits gedreven worden en zal de markt slechts rusten als Griekenland, Portugal en Spanje het falen toegeven.

De Europese Monetaire Unie, een Unie?

De komende 2 weken zullen cruciaal worden voor de geloofwaardigheid van de Europese Monetaire Unie als unie. Hier moet een duidelijke strategie voorgelegd worden aan de markt dat de Unie voordelen biedt, maar dat zondaars tegen de regels niet ongestraft kunnen verdergaan,zoals in het verleden. Bovendien moet men het stabibiliteitspact herbekijken. Gezien quasie alle Europese landen niet meer aan de norm voldoen sinds enkele jaren is de geloofwaardigheid van het pact enorm geslonken. Het is duidelijk dat na de monetaire politiek, nu ook de budgettaire politiek overgedragen wordt aan Europa. Indien men hier als land zich niet kan mee verzoenen, dan is een uitstap uit het systeem de enige resterende mogelijkheid.

De vraag is hoe de belastingsbetaler zal reageren op ondersteunende maatregelen voor lidstaaten in problemen. Bovendien stelt zich de vraag hoe men dit zal doen? Vermoedelijk via een pan-europees instituut dat dan als overbruggingsmogelijkheid benut zal worden aan rentevoeten die beneden de marktvoorwaarden liggen.

Op korte termijn verwachten we een opluchting indien er op 16 februari klare taal gesproken wordt. De gevolgen : de Euro zal stijgen, de lange termijnrente van sterke landen zal stijgen en van de zwakke landen dalen en de aandelen zullen een sprong maken. Investeren in eerder vermelde sectoren is aangewezen met buy stops.

Op lange termijn is het probleem helaas nog niet geweken en blijven we struturele probleemlanden mijden. Kapitaalsbescherming blijft een uitdaging!

 

Bruno Verstraete, Nautilus Capital AG


 

Reacties

 Roel zei op 12 februari 2010 om 21:57

Woonachtig te Athene wil ik graag verhelderen:

I. De Griekse banken zijn de grootste in de Balkan. Het domino-risico voor deze fragiele regio is groot. Duitse banken hebben +50miljard Griekse obligaties, etc.
II. De overheid heeft haar obligaties vooral verkocht aan locale banken, die die weer doorgegeven hebben aan de ECB. Nu dit niet meer werkt: de overheid kan zich (bijna) niet financieren en de banken raken door serieuze afwaarderingen insolvent. P&L ytd Sept. 2009 laat zien dat maar liefst 40% v/d bankwinsten dankzij deze ECB (oftewel door de EU burger gesubsidieerde) constructie behaald werd.
III. Welke investeringen? Afhankelijkheid van EU subsidies die 7% BNP bedragen is enorm.

Het is onbestaand dat het land zichzelf bedruipt op basis van een onrealistisch budget en met 20 miljard te herfin schuld volgende maand. Huivert u al bij de gedachte wat dat u verder zal kosten?

Een oplossing is in de maak...: devalueer de Euro. Zo wordt een probleem een voordeel voor de EU.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs