Fiscale grensbedragen voor 2010

  • Gepost op dinsdag 19 januari 2010 om 13:55
  • door Karine Walgraef
  • in Dexia

Guyvanroten
Doorgaans betekent een nieuw jaar voor uw beleggingen ook nieuwe maximumbedragen waarvoor u een belastingvermindering of -vrijstelling kunt genieten. In 2010 blijven deze maximumbedragen dezelfde door de negatieve inflatie in 2009. We geven u een overzicht.

De spaarrekening

Zoals u wellicht weet, zijn de opbrengsten van een spaarrekening tot een bepaalde grens vrijgesteld. Ook voor 2010 blijft deze grens 1 730 EUR. Als de intrest op uw spaarrekening hoger ligt dan dit bedrag, zal de bank een roerende voorheffing van 15% inhouden op het surplus aan intresten. Met een rente van bijvoorbeeld 1,5% zult u in de praktijk dus meestal niet belast worden op de eerste 115 333 EUR die op uw spaarrekening staan (1,5% x 115 333 EUR = 1 730 EUR). Indien de spaarrekening een gezamenlijke rekening is op naam van u en uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner, geniet u een dubbele fiscale vrijstelling. In 2010 zijn de renteinkomsten voor die spaarrekeningen vrijgesteld tot 3 460 EUR. Het bedrag waarop u meestal niet belast zult worden met een rente van 1,5% is hier natuurlijk dubbel zo hoog, namelijk 230 666 EUR. Naast het fiscaal interessante aspect is de spaarrekening ook de ideale oplossing om het deel van uw spaargeld dat altijd beschikbaar moet blijven, veilig en flexibel te beleggen.

Pensioensparen

Belastingvermindering

Het maximumbedrag dat in 2010 voor pensioensparen fiscaal in mindering mag worden gebracht, bedraagt – net als vorig jaar – 870 EUR per persoon. U kunt dat bedrag in één keer storten, maar het kan ook gespreid worden via een doorlopende opdracht. Om het maximum van 870 EUR te sparen, volstaat het om bijvoorbeeld maandelijks 72,5 EUR te storten. Indien u dat maximum spaart, hebt u recht op een belastingvermindering van 30 tot 40% van het gestorte bedrag, wat gelijkstaat aan een terugbetaling door de fiscus van in principe minimum 261 EUR en maximum 348 EUR (op basis van uw inkomen en te vermeerderen met de gemeentetaks). Deze belastingvermindering verhoogt het rendement op uw stortingen.

 

Taxatie

Als u vóór uw 55ste met pensioensparen gestart bent, betaalt u op uw 60ste in principe een taks van 10% (16,5% voor stortingen gedaan vóór 1993). U kunt blijven sparen tot het jaar waarin u 64 wordt. Op stortingen gedaan tussen uw 60ste en uw 64ste geniet u nog wel een belastingvermindering, maar u wordt er niet meer op belast. De ingehouden taks op uw 60ste is immers de definitieve eindbelasting. Dit is fiscaal zeer interessant !

 

Twee vormen van pensioensparen

U kunt aan pensioensparen doen via een levensverzekering of via een fonds. Naast kapitaalbescherming geniet u bij een levensverzekering ook een gewaarborgde rente, aangevuld met een jaarlijkse variabele winstdeelname. Deze formule is dus interessant voor beleggers die zekerheid op prijs stellen. Bij een fonds hebt u geen gegarandeerd rendement, maar kunt u wel een graantje meepikken van het potentieel op de beurzen. Een fonds belegt immers ook voor een deel in aandelen. Deze formule is geschikt voor wie niet zozeer naar kapitaalbescherming op zoek is, maar wel mikt op een stijging van de beurzen op lange termijn.

 

Langetermijnsparen

Belastingvermindering

Zodra uw hypothecair krediet voor uw woning is afbetaald en de fiscale aftrek of belastingvermindering van uw krediet wegvalt, kunt u met langetermijnsparen ten volle profiteren van een tweede fiscale vermindering. In tegenstelling tot bij pensioensparen wordt het maximumbedrag dat voor langetermijnsparen fiscaal in mindering mag worden gebracht, berekend op basis van uw inkomen. Voor 2010 wordt dezelfde formule toegepast als vorig jaar : 155,7 EUR + 6% x netto beroepsinkomen, met een maximum van 2 080 EUR per persoon per jaar. De maximale aftrek ligt hier dus hoger dan voor pensioensparen. Vanaf een netto beroepsinkomen van 32 072 EUR per jaar bereikt u dat maximum. Op basis van uw recentste aanslagbiljet kan uw bankier uw maximum berekenen. Indien u dat maximum spaart, hebt u – net zoals bij pensioensparen – recht op een belastingvermindering van in principe 30 tot 40% van het gestorte bedrag (op basis van uw inkomen en te vermeerderen met de gemeentetaks). Deze belastingvermindering verhoogt het rendement op uw stortingen. U kunt ook hier uw stortingen spreiden via een doorlopende opdracht. Wist u trouwens dat u langetermijnsparen en pensioensparen perfect kunt combineren?

Taxatie

Indien u vóór uw 55ste met langetermijnsparen gestart bent, wordt u op uw 60ste belast met een taks van 10% (16,5% voor stortingen gedaan vóór 1993). Bij langetermijnsparen kunt u echter blijven sparen tot aan de vervaldag van uw contract, bijvoorbeeld de datum van uw 80ste verjaardag. Zo zult u nog een belastingvermindering genieten op stortingen na uw 60ste, maar er niet meer op worden belast. De ingehouden taks op uw 60ste is immers, net zoals bij pensioensparen, de definitieve eindbelasting. Dit is fiscaal zeer interessant !

Eén vorm van langetermijnsparen

U kunt enkel via een levensverzekering aan langetermijnsparen doen. Naast kapitaalbescherming geniet u dus ook een gewaarborgde rente, aangevuld met een jaarlijkse variabele winstdeelname. Langetermijnsparen via een fonds is niet mogelijk.

Besluit

De fiscale grensbedragen van pensioensparen en langetermijnsparen blijven dezelfde in 2010. Op basis van uw inkomen kan uw bankier uw maximale aftrek voor langetermijnsparen berekenen.

 

 

Guy Vanroten – Investment Strategy – Dexia Bank


 

Reacties

 Hentzen zei op 2 februari 2010 om 12:26

Bij langetermijnsparen staat vermeld 32072€ per jaar als bedrag om de maximum aftrek te bereiken. Is dat voor het netto belastbaar beroepsinkomen? Is dat ook voor pensioeninkomen?
Dank voor de informatie?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs