't Is al goud wat blinkt

  • Gepost op maandag 23 november 2009 om 15:28
  • door Karine Walgraef
  • in Dexia

 

Bernard Bemelmans klein
Op 18 november 2009 liet het goud een nieuwe recordprijs optekenen: 1 052,3 dollar voor een ons. Hoewel dit het edele metaal onder de aandacht brengt, blijft de vraag of het wel een “gouden zaak” is. De voornaamste redenen daarvoor zijn de inflatie en de zwakke dollar. We gaan dieper in op deze elementen die de goudprijs de voorbije maanden hebben ondersteund, en trachten te achterhalen wat de volgende maanden voor ons in petto hebben.

Inflatie

Goud wordt beschouwd als een bescherming tegen inflatie. Het vertoont de neiging te stijgen wanneer er een inflatiedreiging bestaat. Sommigen verwijzen daarnaar omdat de centrale banken in hun strijd tegen de ineenstorting van het financiële systeem en de economische crisis die daaruit is voortgevloeid, grote renteverlagingen hebben doorgevoerd en massaal liquide middelen in het financiële systeem hebben gepompt. Dat geld is niet volledig teruggevloeid naar de economie. Een groot deel ervan werd immers geblokkeerd als waarborg bij de centrale banken. Als dit geld echter te snel omgezet wordt in kredieten (bv. woonkredieten, autoleningen of kredieten aan het bedrijfsleven) dan zou de inflatie fors kunnen stijgen. Dexia Research gelooft echter niet in dit scenario.

De exitstrategie (het verminderen van de liquiditeiten die de centrale banken ter beschikking gesteld hebben) wordt een delicate oefening. De regeringen en de centrale banken gaan bijzonder nauwlettend toezien op de evolutie van de inflatie om elke ontsporing te vermijden. Een te snelle stijging van de inflatie zou de centrale banken immers verplichten hun officiële rente op te trekken, wat de zich nog steeds herstellende wereldeconomie niet ten goede zou komen.

Evolutie goud en inflatie VS

Grafiek 1_11603_image001

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, lag het verband tussen de inflatie en de stijgende goudprijs in de jaren ’70 en ’80 voor de hand. We wijzen er evenwel op dat dat momenteel niet het geval is. Sinds een tiental jaar is de inflatie immers stabiel gebleven onder invloed van de globalisering van de markten; de voorbije maanden is ze zelfs negatief geweest. Dat klimaat heeft echter niet kunnen verhinderen dat de goudprijs op tien jaar tijd verdrievoudigd is. Bovendien vond de eerste rally van de goudprijs plaats tussen 1931 en 1934, op het dieptepunt van de Grote Depressie en in volle deflatie. Het verband tussen inflatie en de goudprijs is dus zeker niet eenduidig!

De dollar

Net als de andere grondstoffen wordt goud verhandeld in dollar. Als die zwakker wordt, worden de grondstoffen voor de beleggers “goedkoper” in andere munten, zoals de euro. Dankzij de stijging van de goudprijs kan men zich beschermen (indekken) tegen een daling van de Amerikaanse munt. Nu heeft de greenback het de laatste tijd moeilijk gehad. Tijdens de eerstvolgende kwartalen zullen het Amerikaanse tekort op de handelsbalans en begroting, en de noodzakelijke schuldafbouw bij de Amerikaanse gezinnen de dollar onder druk blijven zetten (zie artikel pagina 5). In 2010 zal die schuldafbouw trouwens voor een slappe groei zorgen. De onderstaande grafiek toont duidelijk het verband tussen de dalende dollar en de stijgende goudprijs.

 

Evolutie goud en dollar

 

 Grafiek 2_31477_image001

Goud als vluchtwaarde ?

De grote belangstelling voor goud is dus toe te schrijven aan de bezorgdheid over de dollar en de inflatie. Bovendien fungeerde goud als gevolg van de crash op de aandelenmarkten, als vluchtwaarde of “veiliger” alternatief voor vele beleggers.

Zolang het economische klimaat onzeker blijft, zullen de speculanten en de beleggers – eerder dan de industrie- en juwelensector – de goudprijs op korte termijn als vluchtwaarde blijven ondersteunen. Eens de economie goed herneemt, zouden deze speculatieve posities echter snel omgekeerd kunnen worden met een daling van de goudprijs tot gevolg.

Op lange termijn zal de goudprijs wellicht blijven stijgen als gevolg van het grote onevenwicht tussen vraag en aanbod. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Een belegging in goud houdt immers ook een risico in dat te maken heeft met de dollarevolutie. Bovendien hangt het rendement ervan enkel af van de eventuele meerwaarde. Er wordt geen coupon of dividend uitgekeerd.

Besluit

Goud kopen is veeleer speculeren dan beleggen. Het is moeilijk om de verdere evolutie ervan te voorspellen, omdat die kan worden bepaald door andere dan zuiver economische factoren.

Wie toch op de evolutie van de grondstoffen wil inzetten, kan beter opteren voor diversificatie en niet al zijn eieren in dezelfde mand leggen … ook al is ze dan van goud.

 

Bernard Bemelmans – Investment Strategy – Dexia Bank


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs