India : China achterna ?

  • Gepost op maandag 23 november 2009 om 16:11
  • door Karine Walgraef
  • in Dexia

Els Vanderstraeten_mini 

Politiek gezien zijn India en China elkaars tegenpolen; economisch gezien zitten ze op hetzelfde spoor. Na Japan en China is India de derde grootste economie van Azië. Al bij al heeft het land de crisis goed doorstaan. De economische groei is weliswaar teruggevallen, maar dankzij het herstelplan van de overheid kon een recessie – net als in China – vermeden worden.

In de periode 2002-2007 zorgden de economische hervormingen en het gunstige investeringsklimaat voor een gemiddelde jaarlijkse groei van 9%. In 2008 viel de groei echter terug tot 7,3%. Na het uitbreken van de financiële crisis in september 2008 vormde de spectaculaire toename van de overheidsbestedingen in combinatie met een reeks snelle renteverlagingen door de centrale bank de basis voor het economische herstel in de eerste jaarhelft. Voor heel 2009 wordt uitgegaan van een groei van 5 à 6 %, om in 2010 opnieuw te versnellen richting 7%.

 

Groeiende consumentenmarkt

Met 1,2 miljard inwoners heeft India de tweede grootste bevolking ter wereld. De binnenlandse vraag is dan ook een onmisbaar element voor de ontwikkeling van het land. De tijd dat Indiërs vooral landbouwers waren, ligt achter ons. Vandaag is de landbouw nog slechts goed voor 17% van de totale activiteit van het land, terwijl het aandeel van de industrie op ongeveer 30% uitkomt. Multinationals zoals ArcelorMittal of Tata veroveren de wereld. Het belang van de dienstensector in de economie neemt eveneens gestaag toe. Daar waar China in eerste instantie vooral de kaart van de industriële massaproductie trok, mikt India met goed opgeleid personeel eerder op de dienstensector (bv. IT-bedrijven).

 

De forse stijging van de binnenlandse consumptie en de investeringen werden ondersteund door de toegenomen kredietverlening. In de periode 2002 - 2007 nam de kredietverlening aan de privé-sector jaarlijks met 20% toe, met een piek van 32% in 2006. Maar in 2008 viel de groei van de kredietverlening terug tot 12%. Niettemin is de totale schuldpositie van de privésector nog steeds relatief beperkt (bedraagt in India slechts 51% van het bbp tegenover 118,5% in China en 212% in de VS – bron : Fitch) . Het Indiase bankstelsel – voornamelijk staatsbanken – bleef ook grotendeels gespaard van de storm die het 'westerse banklandschap' teisterde.

 

Keerzijde van de sterke binnenlandse vraag is de toename van de invoer, waardoor India kampt met een tekort op de lopende rekening. Het gewicht van de export in het bruto binnenlands product (bbp) is beperkt (20%), waardoor het land minder afhankelijk is van de vraag uit het buitenland dan China.

 

Congrespartij wint verkiezingen

Tijdens de jongste parlementsverkiezingen van mei 2009 heeft de partij van Sonia Gandhi en premier Mammohan Singh veel beter gescoord dan door politieke analisten werd voorspeld. Zo heeft de Indiase kiezer het licht op groen gezet om verder de weg van de economische modernisering in te slaan. Er wordt vooral geld uitgetrokken voor investeringen in infrastructuur en voor de verdere ontwikkeling van het platteland, waar nog veel armoede heerst. Ondanks het beperkte belang in het bbp verschaft de landbouwsector immers werk aan 55% van de bevolking. Het veel droger dan verwachte regenseizoen van 2009 zou tijdelijk op de groei kunnen wegen.

 

Buitenlandse investeringen

Andere motor achter het Indische groeiverhaal zijn de buitenlandse bedrijfsinvesteringen. Door de kredietcrisis kwamen deze op een laag pitje te staan, maar door de klinkende overwinning van de Congrespartij kwam de instroom van buitenlandse investeringen dit jaar terug op gang.

 

Meer en meer multinationals zijn geïnteresseerd om zich te vestigen in India, en zo vaste voet te krijgen in één van de veelbelovende consumentenmarkten van het komende decennium. De autofabrikanten Toyota, Honda en Volkswagen hebben plannen aangekondigd om tegen 2012 fabrieken te vestigen in India, om de dalende vraag in de mature consumentenmarkten in Europa en de Verenigde Staten deels te compenseren.

 

India heeft nog een inhaalbeweging te maken op China

 

                                                                              India                                      China

Bevolking                                             1,2 miljard inwoners            1,3 miljard inwoners

Bbp/inwoners in 2008*                      1.010 USD                                            3.315 USD

Verwachte groei 2009*                                      5,4%                                      8,5%

Verwachte groei 2010*                                      6,4%                                      9,0%

Aandeel export in bbp                                       20%                                       35%

Lopende rekening in

2008 (% bbp)                                                       -4,7%                                     + 9,7%

 

* Bron : IMF

 

Beurs

De interesse van de buitenlandse beleggers voor de Indiase beurs is teruggekeerd. Terwijl de lokale beursindex BSE100 in 2008 meer dan de helft van zijn waarde verloor, kon in 2009 al een herstel van 55% worden voorgelegd (in Indiase roepie). De Indiase beurs is goed gediversifieerd en bevat een brede waaier aan sectoren, zoals banken, infrastructuur, consumentengerichte sectoren, informatietechnologie, farmacie enz.

 

Besluit

In 2009 zal de groei vertragen tot 5 à 6%. Oorzaak is de combinatie van de globale economische recessie – die in het begin van het jaar de groei van de Indiase economie beknotte – en de negatieve impact van het slecht regenseizoen in de tweede helft van het jaar. India is nog minder ontwikkeld dan China, maar is bezig aan een inhaalbeweging. De groeiende middenklasse zal de economie op het groeipad behouden.

 

Els Vander Straeten – Investment Strategy – Dexia Bank

 


 


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs