Kwakkelende Zweedse kroon

  • Gepost op donderdag 18 juni 2009 om 11:02
  • door Karine Walgraef
  • in Dexia

Alex François De huidige economische crisis weegt op de Zweedse economie. De maatregelen van de centrale bank en de risicoaversie spelen in het nadeel van de Zweedse kroon (SEK). Een stand van zaken en een blik op de toekomst.

Uitdagingen voor de Zweedse economie

In deze tijden van crisis blijven ook de Zweden niet bepaald gespaard. De belangrijkste economische indicatoren voorspellen niet veel goeds.

 

De economische vertraging van de handelspartners betekent een flinke opdoffer voor Zweden. De orderboekjes lopen stilaan leeg, waardoor bedrijven verplicht zijn hun productiepeil aan te passen. Ook de arbeidsmarkt is getroffen. De werkloosheid is van 5,6% in augustus 2008 gestegen naar 8,3% in april 2009. De vertrouwensindicatoren tonen een situatie die moeilijker is dan verwacht. Volgens de recentste ramingen van de Zweedse minister van Financiën kan het bruto binnenlands product (bbp) in 2009 krimpen tot 4,2%. De overheidsfinanciën zijn structureel echter gezond en daardoor kan Zweden een veelbelovend herstelplan op poten zetten, waarvan het totaalbedrag op 2% van het bbp geschat wordt.

SEK mee slachtoffer van de crisis

De Zweedse kroon blijft op een historisch laag peil staan. Sinds september 2008 heeft hij meer dan 14% prijsgegeven ten opzichte van de euro. Deze terugval kan verklaard worden aan de hand van een aantal factoren.

 

Om te beginnen heeft de Zweedse Centrale Bank (Riksbank) flink gesnoeid in de officiële kortetermijnrente, die vandaag lager is dan de Europese. In september 2008 bedroeg deze rente nog 4,5%; nu is dat nog 0,5%. Doel van de maatregel is de economie meer ademruimte te geven, zodat ze het hoofd kan bieden aan deze bijzonder moeilijke situatie. Maar deze ingrijpende monetaire versoepeling heeft de kroon veel minder aantrekkelijk gemaakt om in te beleggen.

 

Een tweede verklaring vinden we in de nooit geziene vertrouwenscrisis op de financiële markten, met een grote risicoaversie tot gevolg. Beleggers geven de voorkeur aan minder speculatieve instrumenten. Munten als de kroon zagen hun aantrekkingskracht tanen in vergelijking met munten die de status van vluchtwaarde genieten (dollar, yen of Zwitserse frank). Ondanks een recente verbetering van de situatie blijft de risicobereidheid op de wisselmarkten erg klein.

 

De Zweedse banken moeten bovendien opboksen tegen een vrij grote blootstelling aan de Baltische staten die voor een zware economische recessie staan. Een “Baltische schok” zou de Zweedse financiële wereld grondig door elkaar kunnen schudden.

 

Perspectieven en opportuniteiten

Op korte en middellange termijn blijft de context voor de SEK bijzonder moeilijk. Toen de Riksbank de rente op 21 april liet zakken, kondigde ze aan dat het rentetarief geruime tijd op dit bodempeil zou handhaven. Bovendien sluit ze een nieuwe renteverlaging in de nabije toekomst niet uit. De huidige strategie van de Riksbank om enkel via renteverlagingen in te grijpen, is trouwens evenmin een stimulans voor de Zweedse kroon.

 

Wat de vastrentende beleggingen betreft, biedt een Zweedse obligatie op vijf jaar geen extra rendement ten opzichte van een gelijkwaardige obligatie in euro. Het renteverschil is momenteel negatief (-0,04%). Onderstaande grafiek illustreert het renteverschil en de evolutie van de koers van de kroon bijzonder goed. Hoe positiever het renteverschil op de rechterschaal (omgekeerde schaal!), hoe interessanter het is om in de SEK te beleggen. Eind 2008 daalde het renteverschil omdat de rente in de eurozone meer toenam dan de rente in Zweden, waardoor de SEK in waarde daalde tegenover de euro. Nu is de trend omgekeerd, maar gezien de negatieve rentespread is het niet de moeite waard om het deviezenrisico te lopen.

 

Correlatie koers EUR/SEK en spread obligatierente

 

Grafiek 1_16009_image001  

Conclusie

Met de economische vooruitzichten en de uitdagingen van Zweden in het achterhoofd denken we dat het stijgingspotentieel van de SEK op korte en middellange termijn vrij beperkt is. Bovendien weegt het negatieve renteverschil op een obligatie in SEK niet op tegen het muntrisico.

 

Alexandre François – Investment Strategy – Dexia Bank

 

 


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs